Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens teknik för larm och bevakning Larmöverföring 2011-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens teknik för larm och bevakning Larmöverföring 2011-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens teknik för larm och bevakning Larmöverföring

2 WSP som säkerhetskonsult Kortfakta  Mats Andersson  Diplomerad säkerhetschef vid Företagsuniversitetet.  Över 20 års erfarenhet i branschen  Uppdrag för Stat, Kommun, och Företag Huvudområden  Strategiskt trygg- och säkerhetsarbete  Säkerhetssamordning  Implementering av riskreducerande åtgärder  Revision  Information och utbildning

3 Larmöverföring - Historik Tornväktarens funktion var förr att varna stadsinvånarna om det kom ovälkommet besök land- eller sjövägen eller om det började brinna.

4 Larmöverföring - Tekniken  Principer  Talade meddelande  DTMF-signalering via analog telefonlinje eller GSM  Datasändning via analog telefonlinje eller GSM  Datasändning via ISDN eller GPRS  Datasändning via IP  Metoder  Övervakad, ingångsbaserat (Multicom)  Uppringande (Robofon, SIA)  SIA-standard  Contact-ID  V4 ??

5 Larmbesked TypSändarkodHändelsekodLarmkategori Ingångbaserad Överfall SIA BAInbrott

6 Larmbesked TypSändarkodHändelsekodLarmkategoriSektion Ingångbaserad Överfall - SIA BAInbrott - SIA BAInbrott3529

7 Larmbesked TypSändarkodHändelsekodLarmkategoriSektionTilläggsinformation Ingångbaserad Överfall - - SIA BAInbrott - - SIA BAInbrott SIA BAInbrott3529 MKT NödUt sydväst

8 Vad är en bra larmöverföring  Övervakad  Överför larmet snabbt och säkert  Har en reservväg  Hög tillgänglighet  Har funktioner som larmar om man försöker byta ut larmsändaren  Ha ett skydd mot obehörig avläsning av trafiken Normer och standarder  SSF 114 Regler för larmöverföringssystem - inbrottslarm  SS-EN Allmänna fordringar på larmöverföringssystem

9 Varför larmöverföring via IP  Analoga telefonnätet kommer att förvinna över tid.  Dagens larmsändare är ofta byggda för att överföra larm via analoga system (Ton/ DTMF-signalering)  Viss SIA-sändning är i princip IP-överföring redan idag (GPRS)  Större möjligheter till mer information  Framtida tjänster Larm- sändare Tele- station Larm- mottagare Larm- sändare ISP Larm- mottagare

10 Hur fungerar det? Tjänste- leverantörens nät Larmcentral Larm- sändare Reservväg via GPRS Multicom, SIA, Robofon

11 Hur fungerar det? Internet Larmcentral Larm- sändare Reservväg via mobiltelefon Larmöverförig via IP

12 Hur fungerar det? VPN i Organisationens WAN/LAN Internet Larmcentral Gateway mot internet Larm- sändare Reservväg via mobiltelefon Överföring via IP Stora organisationer

13 Styrkor, Svagheter, Möjligheter, och Hot för larmöverföring via IP Styrkor •Överför via internet •Följer standarder för IP- kommunikation •Minskade abonnemangskostnader •Kan överföra olika typer av information Svagheter •Överför via internet •Öppenhet mot omvärlden •Standadisering? •Publika/privata IP-Adresser ? Möjligheter •Stor utvecklingspotential •Möjlighet till fjärr-tjänster •Informationsutbyte mellan olika aktörer Hot •Otydliga ansvarsgränser •DNS-attacker •Interna IT-policys •Virus

14 Problematiken med IP VPN i Organisationens WAN/LAN Internet Larmcentral Gateway mot internet Larm- sändare Reservväg via mobiltelefon Säkerhetsavd IT-avd ISP

15 Framtida Larmbesked TypSändarkodHändelsekodLarmkategoriSektionTilläggsinformationKompl åtgärdstextOR-ritningBild Ingångbaserad Överfall SIA BAInbrott SIA BAInbrott SIA BAInbrott3529 MKT NödUt sydväst Framtid BAInbrott3529 MKT NödUt sydvästIngång via byggnad 32.JPGH264

16 Framtida tjänster - larmöverföring  Interaktion mellan larmmottagare och vaktbolag  Automatisk överföring av larminformation till väktare  Sammanställning av väktarrapport, från larmmottagning till åtgärd  Fjärrstyrning?  Live –Video?  Systemförvaltning?

17 Framtida Larmbesked ? Kamera 12 Entré Larmadress Kungsbäcksvägen 47 Gävle Sändarkod HändelsekodHA LarmkategoriINBROTTSLARM Sektion1256 Tilläggsinformation Bakre entredörren Byggnad 41 Hörsalen Åtgärdsbeskrivning Vid larm kontakta vaktbolag Ring säkerhetschef Skicka larmrapport med bild via mail till Fjärrlås grindar vid infart Kontaktlista 1. Säkerhetschef Säkerhetschef Skolchef Fritt fält LatitudeN 60° ' Longitude E 17° 7.156'

18 Vad vill vi ha?  Snabb och säker larmöverföirng till ständigt bemannad plats för att så tidigt som möjligt få reda på händelse.  En åtgärd kopplad till larmet  Det bolag som utför åtgärden får erforderlig information för att kunna göra en snabb åtgärd.  En bra återrapportering och spårbarhet avseende vidtagna åtgärder

19 Frågor? Tack för mej Mats Andersson WSP Security


Ladda ner ppt "Framtidens teknik för larm och bevakning Larmöverföring 2011-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser