Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäljning: Periodbokslutsarbeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäljning: Periodbokslutsarbeten"— Presentationens avskrift:

1 Försäljning: Periodbokslutsarbeten
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Detta scenario beskriver periodiska aktiviteter inom försäljning och distribution, till exempel dagsavslutsaktiviteter. Fördelar Tillhandahåller en översikt över periodiska aktiviteter i SD Huvudprocesser Granska spärrade kundorder Granska ofullständiga kundorder Granska försäljningsdokument spärrade för leverans Granska försäljningsdokument förfallna till leverans Granska protokoll för skapande av samlingsleverans Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser) Granska utleveranser för godsuttag Granska försäljningsdokument spärrade för fakturering Granska faktureringslista Granska protokoll för skapande av samlingsfaktura Granska lista över fakturor spärrade för bokföring Beräkning av produkter i arbete (Service Provider) Avräkna kundorder mot lönsamhetsanalys (Service Provider)

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Faktureringsadministratör Tulltjänsteman Lagerhandläggare Försäljningsadministratör Lagerchef Kundreskontra chef Controller för produktionskostnader

4 Detaljerad processbeskrivning
Försäljning: Periodbokslutsarbeten Granska spärrade kundorder: Kundordern klarade inte kreditkontrollen. I denna aktivitet granskar du spärrade kundorder och löser alla kreditproblem. Granska ofullständiga kundorder: Denna aktivitet visar en lista med alla ofullständiga dokument baserad på angivna urvalskriterier. Granska SD-dokument spärrade för leverans: Det visas kundorder som inte är spärrade av kreditskäl och behöver frisläppas med krediavdelningens frekvens. Granska kundorder förfallna till leverans: Kundorder förfaller till leveransuppläggning enligt leveransindelningen. Leveransindelningen förfaller till leverans, när materialtillgängligheten och transportplaneringsdatum för en leveransplan har nåtts. Granska protokoll för uppläggning av samlings: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser): I denna aktivitet granskar du kundorder som inte är fullständiga genom att använda det tillämpliga ofullständighetsschemat. Granska utleveranser för godsuttag: I denna aktivitet granskar du leveranser som är förfallna till godsuttag. Granska SD-dokument spärrade för fakturering: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska faktureringslista: Vid bearbetning av faktureringslistan behöver du inte ange de enskilda dokumenten som ska faktureras. Systemet listar dokumenten som ska faktureras med utgångspunkt i de sökbegrepp du anger. IDet kan också kombinera flera leveranser i en faktura. Granska protokollet för uppläggning av samlingsfaktura: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en fakturauppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska lista med spärrade (för bokföring) faktureringsdokument: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför ett faktureringsdokument är spärrat för bokföring. Använd denna lista för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Skapa Intrastat/Extrastat: I detta steg bearbetar du statistiken för EU. Beräkning av produkter i arbete (tjänsteleverantör): Resultatanalys används för att utvärdera hur kundorder fortskrider på basis av planerade och verkliga intäkter och kostnader. Avräkning av kundorder mot lönsamhetsanalys (tjänsteleverantör): Avräkningsprocessen flyttar alla intäkter från kundordern till ett CO-objekt för lönsamhetsanalys.

5 Sales: Period End Closing Operations
Process Flow Diagram Sales: Period End Closing Operations Tulltjänsteman Skapa Intrastat / Extrastat Lagerchef Granska protokoll för uppläggning av samlingsleverans Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser) Lagerhandläggare Granska kundorder förfallna till leverans Granska utleveranser för godsuttag Controller för produktionskostnader Beräkning av produkter i arbetete (tjänsteleverantör) Avräkning av beställ¬ning mot lönsamhets¬analys (tjänsteleverantör) Försäljningsadministratör Granska ofullständiga kundorder Granska protokoll för uppläggning av samlingsleverans Faktureringsadministratör Granska spärrade kundorder Granska protokoll för uppläggning av samlingsfaktura Granska faktureringslista Kundreskontra chef Granska försäljnings-dokumnt spärrade för fakturering Granska lista över spärrade (för bokföring) faktureringsdokument Försäljning: Periodbokslutsarbeten innehåller inget processflöde utan endast enskilda processteg

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Försäljning: Periodbokslutsarbeten"

Liknande presentationer


Google-annonser