Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Detta scenario beskriver periodiska aktiviteter inom försäljning och distribution, till exempel dagsavslutsaktiviteter. Fördelar  Tillhandahåller en översikt över periodiska aktiviteter i SD Huvudprocesser  Granska spärrade kundorder  Granska ofullständiga kundorder  Granska försäljningsdokument spärrade för leverans  Granska försäljningsdokument förfallna till leverans  Granska protokoll för skapande av samlingsleverans  Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser)  Granska utleveranser för godsuttag  Granska försäljningsdokument spärrade för fakturering  Granska faktureringslista  Granska protokoll för skapande av samlingsfaktura  Granska lista över fakturor spärrade för bokföring  Beräkning av produkter i arbete (Service Provider)  Avräkna kundorder mot lönsamhetsanalys (Service Provider)

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Faktureringsadministratör  Tulltjänsteman  Lagerhandläggare  Försäljningsadministratör  Lagerchef  Kundreskontra chef  Controller för produktionskostnader

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Försäljning: Periodbokslutsarbeten  Granska spärrade kundorder: Kundordern klarade inte kreditkontrollen. I denna aktivitet granskar du spärrade kundorder och löser alla kreditproblem.  Granska ofullständiga kundorder: Denna aktivitet visar en lista med alla ofullständiga dokument baserad på angivna urvalskriterier.  Granska SD-dokument spärrade för leverans: Det visas kundorder som inte är spärrade av kreditskäl och behöver frisläppas med krediavdelningens frekvens.  Granska kundorder förfallna till leverans: Kundorder förfaller till leveransuppläggning enligt leveransindelningen. Leveransindelningen förfaller till leverans, när materialtillgängligheten och transportplaneringsdatum för en leveransplan har nåtts.  Granska protokoll för uppläggning av samlings: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen.  Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser): I denna aktivitet granskar du kundorder som inte är fullständiga genom att använda det tillämpliga ofullständighetsschemat.  Granska utleveranser för godsuttag: I denna aktivitet granskar du leveranser som är förfallna till godsuttag.  Granska SD-dokument spärrade för fakturering: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen.  Granska faktureringslista: Vid bearbetning av faktureringslistan behöver du inte ange de enskilda dokumenten som ska faktureras. Systemet listar dokumenten som ska faktureras med utgångspunkt i de sökbegrepp du anger. IDet kan också kombinera flera leveranser i en faktura.  Granska protokollet för uppläggning av samlingsfaktura: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en fakturauppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen.  Granska lista med spärrade (för bokföring) faktureringsdokument: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför ett faktureringsdokument är spärrat för bokföring. Använd denna lista för att identifiera orsakerna och lösa problemen.  Skapa Intrastat/Extrastat: I detta steg bearbetar du statistiken för EU.  Beräkning av produkter i arbete (tjänsteleverantör): Resultatanalys används för att utvärdera hur kundorder fortskrider på basis av planerade och verkliga intäkter och kostnader.  Avräkning av kundorder mot lönsamhetsanalys (tjänsteleverantör): Avräkningsprocessen flyttar alla intäkter från kundordern till ett CO-objekt för lönsamhetsanalys.

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Process Flow Diagram Sales: Period End Closing Operations Försäljningsa dministratör Lagerhandl äggare Kundreskontra chef Granska spärrade kundorder Försäljning: Periodbokslutsarbeten innehåller inget processflöde utan endast enskilda processteg Fakturering sadministrat ör Lagerchef Tulltjänst eman Granska ofullständiga kundorder Granska protokoll för uppläggning av samlingsleverans Granska kundorder förfallna till leverans Granska protokoll för uppläggning av samlingsleverans Granska ofullständiga SD- dokument (leveranser) Granska utleveranser för godsuttag Granska försäljnings- dokumnt spärrade för fakturering Granska protokoll för uppläggning av samlingsfaktura Granska faktureringslista Granska lista över spärrade (för bokföring) faktureringsdokument Skapa Intrastat / Extrastat Beräkning av produkter i arbetete (tjänsteleverantör) Controller för produktions kostnader Avräkning av beställ¬ning mot lönsamhets¬analys (tjänsteleverantör)

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser