Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices Baseline package

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices Baseline package"— Presentationens avskrift:

1 Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices Baseline package

2 Scenarioöversikt – 1 Syfte och fördelar: Syfte Fördelar
Detta scenario beskriver periodiska aktiviteter inom försäljning och distribution, till exempel dagsavslutsaktiviteter. Fördelar Tillhandahåller en översikt över periodiska aktiviteter i SD Nyckelprocessflöden Granska spärrade kundorder Granska ofullständiga kundorder Granska försäljningsdokument spärrade för leverans Granska försäljningsdokument förfallna till leverans Granska protokoll för skapande av samlingsleverans Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser) Granska utleveranser för godsuttag Granska försäljningsdokument spärrade för fakturering Granska faktureringslista Granska protokoll för skapande av samlingsfaktura Granska lista över fakturor spärrade för bokföring Beräkning av produkter i arbete (Service Provider) Avräkna kundorder mot lönsamhetsanalys (Service Provider)

3 Scenarioöversikt – 2 SAP-applikationskrav: Krav
SAP enhancement package 4 för SAP ERP 6.0 Företagsroller som deltar i processflöden Fakturering Försäljningschef Lagerspecialist Försäljningsadministration Lagerchef Huvudansvarig för kundreskontra Central kostnadsredovisningspers.

4 Scenarioöversikt – 3 Detaljerad processbeskrivning:
Försäljning: Periodbokslutsarbeten Granska spärrade kundorder: Kundordern klarade inte kreditkontrollen. I denna aktivitet granskar du spärrade kundorder och löser alla kreditproblem. Granska ofullständiga kundorder: Denna aktivitet visar en lista med alla ofullständiga dokument baserad på angivna urvalskriterier. Granska SD-dokument spärrade för leverans: Det visas kundorder som inte är spärrade av kreditskäl och behöver frisläppas med krediavdelningens frekvens. Granska kundorder förfallna till leverans: Kundorder förfaller till leveransuppläggning enligt leveransindelningen. Leveransindelningen förfaller till leverans, när materialtillgängligheten och transportplaneringsdatum för en leveransplan har nåtts. Granska protokoll för uppläggning av samlings: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser): I denna aktivitet granskar du kundorder som inte är fullständiga genom att använda det tillämpliga ofullständighetsschemat. Granska utleveranser för godsuttag: I denna aktivitet granskar du leveranser som är förfallna till godsuttag. Granska SD-dokument spärrade för fakturering: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en leveransuppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska faktureringslista: Vid bearbetning av faktureringslistan behöver du inte ange de enskilda dokumenten som ska faktureras. Systemet listar dokumenten som ska faktureras med utgångspunkt i de sökbegrepp du anger. IDet kan också kombinera flera leveranser i en faktura. Granska protokollet för uppläggning av samlingsfaktura: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför en fakturauppläggning har misslyckats. Använd detta protokoll för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Granska lista med spärrade (för bokföring) faktureringsdokument: Detta protokoll ger detaljerade orsaker till varför ett faktureringsdokument är spärrat för bokföring. Använd denna lista för att identifiera orsakerna och lösa problemen. Skapa Intrastat/Extrastat: I detta steg bearbetar du statistiken för EU. Beräkning av produkter i arbete (tjänsteleverantör): Resultatanalys används för att utvärdera hur kundorder fortskrider på basis av planerade och verkliga intäkter och kostnader. Avräkning av kundorder mot lönsamhetsanalys (tjänsteleverantör): Avräkningsprocessen flyttar alla intäkter från kundordern till ett CO-objekt för lönsamhetsanalys.

5 Processflödesdiagram
Försäljning: Periodbokslutsarbeten Lagerchef Granska protokoll för skapande av samlings-leverans Granska ofullständiga SD-dokument (leveranser) Lager-specialist Granska kundorder förfallna till leverans Granska utleveranser för godsuttag Pers. Centr. kostn redovisn.. Beräkning av produkter i arbete (SP) Avräkning av kundorder mot lönsamhets-analys (SP) Försälj-ningschef Granska ofullständiga kundorder Granska försäljnings-dokument spärrade för leverans Försäljnings-administra-tion Granska protokoll för skapande av samlings-faktura Fakturering Granska spärrade kundorder Granska fakturerings-lista Huvud-ansvarig kund-reskontra Granska försäljnings-dokument spärrade för fakturering Granska lista över fakturor spärrade för bokföring Försäljning: Periodbokslutsarbeten innehåller inget processflöde utan endast enskilda processteg SP = Service Provider

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Ladda ner ppt "Försäljning: Periodbokslutsarbeten SAP Best Practices Baseline package"

Liknande presentationer


Google-annonser