Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trainer’s version Presentation för utbildning Oktober 2009 FÖRBÄTTRING AV MARKNADSPLANEN Distributör till Supervisor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trainer’s version Presentation för utbildning Oktober 2009 FÖRBÄTTRING AV MARKNADSPLANEN Distributör till Supervisor."— Presentationens avskrift:

1 Trainer’s version Presentation för utbildning Oktober 2009 FÖRBÄTTRING AV MARKNADSPLANEN Distributör till Supervisor

2 - 2 - Utvecklingen av marknadsplanen fram till nu! •Herbalifes otroliga marknadsplan skapades av Mark Hughes för nästan 30 år sedan och är fortfarande en av de bästa möjligheterna för en vanlig människa att skapa både framgång och succé I livet! •Under denna tid har många positiva förändringar införts. Detta för att se till att vår marknadsplan hela tiden förblir den bästa. Dessa förändringar har hittills inneburit: –Införandet av TAB Team (GET, Millionaire, President’s Teams, Chairman’s Club och Founder’s Circle) –Detta gav möjlighet att även betala ut Production Bonus (2%, 4%, 6%) –Införandet av 20K, 30K, 50K Production Bonus med 7% (6 1/2 %, 6 3/4 %, 7%) –Royalty roll-ups så att utbetalningen alltid blir 15% R/O –Nya Supervisor Omkvalificeringen med 4000 poäng på ett år. –En ny metod för att kvalificera till World Team: 2500 VP under 4 månader

3 - 3 - Förbättringarna Nu har vi fått möjligheten att lägga till tre helt nya förbättringar till vår marknadsplan: 1.Qualified Producer (Kvalificerad producent) •En nivå mellan Distributör och Supervisor 2.5K Accumulated Volume Supervisor Qualification (5000 ackumulerad volympoängs Supervisor kvalifikation) •Detta är ytterliggare en möjlighet för deltids Distributörer att kvalificera till Supervisor. 3.Simplified Distributor Discount Scale (Förenklad rabattskala för Distributörer) Låt oss titta lite närmre på förbättringarna…

4 - 4 - De olika stegen i nuvarande marknadsplan. World Team 1) 10,000 VP-1 MO 2) 500 R/O-1 MO 3) 2,500 VP-4 MO 50% R/O 1) 10,000 VP-1 MO 2) 500 R/O-1 MO 3) 2,500 VP-4 MO 50% R/O GET 1,000 R/O in 3 MO 50% R/O 2% PB 1,000 R/O in 3 MO 50% R/O 2% PB Supervisor 1) 4000 VP-1 mån 2) 2500 VP-2 mån 3) 5000 PPV-12 mån 50% R/O 1) 4000 VP-1 mån 2) 2500 VP-2 mån 3) 5000 PPV-12 mån 50% R/O Success Builder 1,000 VP Order @ 42% 42% till månadslutet 1,000 VP Order @ 42% 42% till månadslutet Senior Consultant 500+ VP - 35 % 2,000+ VP - 42 % 500+ VP - 35 % 2,000+ VP - 42 % Millionaire Team 4,000 R/O in 3 MO 50% R/O 4% PB 4,000 R/O in 3 MO 50% R/O 4% PB President’s Team 10,000 R/O in 3 MO 50% R/O 6%-7% PB 10,000 R/O in 3 MO 50% R/O 6%-7% PB Chairman’s Club 5 Diamonds 50% R/O 6%-7% PB 5 Diamonds 50% R/O 6%-7% PB Founder’s Circle 10 Diamonds 50% R/O 6%-7% PB 10 Diamonds 50% R/O 6%-7% PB Distributor IBP 25% IBP 25% Qualified Producer 2,500 PPV in 1-3 MO 42% Commission 2,500 PPV in 1-3 MO 42% Commission Kvalifcering Inköpsbatt Royalty förtjänst/ Bonusabatt Kvalifcering Inköpsbatt Royalty förtjänst/ Bonusabatt Position Notera: Oktober 2009 är den första volymmånaden som kan tillgodoräknas för kvalificering till Kvalificerad Producent och 5000 volympoängs Supervisor kvalificeringen. Nya rabattskalan för distributörer gäller för order lagda från och med november. Kvalificerad Producent gäller ej Korea och China.

5 - 5 - Volympoäng För att förstå Marknadsplanen måste man först förstå hur våra volympoäng fungerar….… •Volympoäng (VP) är en internationell “valuta” framtagen av Herbalife för att indikera ett lika värde för våra produtker oavsett vilket land vi säljer dom i. Volympoängen är densamma runt hela Herbalife världen. •Desto fler VP Du ackumelerar under en månad, desto högre inköpsrabatt erhåller Du. Detta innebär givetvis en högre förtjänst när Du säljer produkterna vidare till Dina kunder.

6 - 6 - Distributör •Köp en International Business Pack (IBP) från Din Sponsor •Köp produkter med 25% inköpsrabatt •25% förtjänst när när Du säljer produkter till Dina kunder •Volym som beställs direkt från Herbalife kallas för Personligt inköpt Volym (PPV) •PPV kan följas av Distributören och dennes Supervisor via MyHerbalife.com, HerbalifeCentral.com och/eller Bizworks

7 - 7 - • Senior Konsulter kan erhålla 35% inköpsrabatt på 2 sätt: 1.Samla ihop 500 volympoäng under 1 kalender månad och på följande order har Du 35% inköpsrabatt. Eller… 2. Gör ett samlat inköp på minst 500 volym poäng med 35% inköpsrabatt direkt •När Du kvalificerat till Senior Konsult så kommer alla Dina order att expedieras med 35% inköpsrabatt fram tills Du kvalificerar för en högre rabatt. •Senior Konsulten kan erhålla 42% inköpsrabatt fram till månaden är slut genom att ackumelera 2000 volympoäng på 1 kalendermånad. Notera: Upline Supervisor måste matcha med minst 2,000 VP för att Senior Konsulenten skall erhålla 42%. Inga direktköp mellan Supervisor och Senior Konsulenten på “gammal volym” kan alltså räknas in. Senior Konsult

8 - 8 - •Som Distributör eller Senior Konsulent har man alltid en möjlighet att beställa en order med minst 1000 volympoäng med 42% inköpsrabatt. –Denna order kavlificerar distributören till att bli Success Builder. •Fördelar: –Du har 42% inköpsrabatt direkt på Din Success Builder order –Du har 42% inköpsrabatt på alla följande ordrar som beställs under samma volym månad. Success Builder

9 - 9 - •Alla Distributörer eller Senior Konsulenter har en möjlighet att kvalificera till nästa nivå i marknadsplanen, Kvalificerad Producent (Qualified Producer) (QP) genom att personligen göra inköp på minst 2,500 Volym Poäng under 1 till 3 volym månader. (Minst en max tre månader) •Fördelar: –Du uppnår Kvalificerad Producent nivån och erhåller 42% inköpsrabatt från den första dagen i månaden efter Din kvalificering. Du behåller sedan 42% inköpsrabatt för alltid under förutsättning att Du en gång per år återkvalificerar enligt samma modell. –Du öppnar även upp möjligheten att erhålla grossistvinst från Dina distributörer. Grossistvinsten delas med Din Supervisor och Du får mellanskillnaden upp till 42% på deras inköp. (7 – 17%) –Dina Distributörers personliga volym ackumuleras även för att hjälpa Dig att uppnå 5000vp Supervisor kvalifikationen. –Endast beställningar direkt från Herbalife räknas för kvalifikationen. –QP är ett valfritt steg i Marknadsplanen mellan SB och Supervisor. Kvalificerad Producent (Qualified Producer)

10 - 10 - Exempel på kvalificering till Kvalificerad Producent 500 PPV @ 35% 950 PPV @ 35% 1050 PPV @ 42% (Success Builder order) Total = 2,500 QP @ 42% JAN OktNovDec PPV = Personlig inköpt volym inhandlad direkt från Herbalife.

11 - 11 - Grossistvinst till Kvalificerad Producent •Kvalificerade Producenter får nu möjlighet till grossistvinst på ordrar som köpes av deras distributörer direkt från Herbalife –Betalda ordrar beställda av egna distributörer och senior konsulenter direkt från Herbalife. –Utbetalning sker månaden efter att kvalificeringen är slutförd och en förutsättning för utbetalning är att man skickat in F-skattsedel och kontouppgifter till Herbalife. (Minsta utbetalning är motsvarande $25, annars ackumuleras beloppen) –Första utbetalningen av återförsäljarvinst blir genomförd i december 2009 till Kvalificerade Producenter som slutfört sin kvalificering den första november 2009 –Återförsäljarvinsten kommer att redovisas för Kvalificerade Producenter via ett kontoutdrag varje månad. Gäller med start i början av december. Notera: Oktober 2009 är första volymmånaden som kan användas för kvalificering till Kvalificerad Producent.

12 - 12 - Grossistvinst för Kvalificerad Producent Exampel 1 Exampel 2 Exampel 3 Supervisor 50% Qualified Producer 42% Distributor 25% 17% 8% Supervisor 50% Qualified Producer 42% Senior Consultant 35% 7% 8% Supervisor 50% Distributor 25% 17% 8% Qualified Producer 42% Qualified Producer 42%

13 - 13 - •En Kvalificerad Producent behåller 42% inköpsrabatt och möjligheten till återförsäljarvinst så länge: –Årsavgiften till Herbalife är betald –Återkvalificeringen är gjord varje år mellan den 1 februari och 31 januari (Samma period som återkvalificering som Supervisor) •Återkvalificeringskraven är de samma som den ursprungliga kvalificeringen. (Minst 2500 personligt inköpta volympoäng inköpta direkt från Herbalife inom 1 till 3 efterföljande månader) Återkvalificering för Kvalificerad Producent Notera: Oktober 2009 är första volymmånaden som kan användas för kvalificering till Kvalificerad Producent.

14 - 14 - Förenklad rabattskala för distributörer Som Supervisor har Du rätt till 50% inköpsrabatt på alla ordrar. Återkvalificering skall ske varje år. 50% 1. 4000 VP under 1 månad 2. 2500 VP per månad under två av varandra efterföljande månader. 3. Uppnå 5000 Personligen inköpta volympoäng under en 12 månaders period. (Minst 3 månader krävs) SUPERVISOR Direkt när 4000 VP är uppnådda under en volym månad så har man rätt till temporär 50% inköpsrabatt. Temporär 50% Uppnå 4000 VP eller mer KVALIFICERANDE SUPERVISOR Som Kvalificerad Producent har Du 42% inköpsrabatt på alla inköp. Återkvalificering skall ske varje år. 42% Uppnå 2500 Personligen inköpta volympoäng under 1 till 3 månader KVALIFICERAD PRODUCENT Denna order ger Dig 42% inköpsrabatt på både denna och kommande ordrar under samma volym månad. 42%Minimum 1000 VP på en order SUCCESS BUILDER Direkt då Du ackumulerat 2000 VP har Du 42% inköpsrabatt både på denna och kommande ordrar under samma volym månad. 42%Uppnå 2000 VP eller mer Ackumulera 500 VP under en kalender månad och på nästa order har Du 35% i inköpsrabatt. Eller gör ett samlat inköp på 500 VP med 35% inköpsrabatt direkt. Alla order expedieras därefter med 35% inköpsrabatt tills Du kvalificerar för en högre rabatt. 35%Uppnå 500 VP eller mer SENIOR KONSULENT Fram tills Du har kvalificerat Dig till en högre inköpsrabatt.25%0 – 499 VPDISTRIBUTÖR GER DIG TILLGÅNG TILL FÖLJANDEINKÖPS- RABATT VOLYMPOÄNG PER MÅNADDistributörs NIVÅ Notera: Den förenklade rabattskalan för Distributörer (25%, 35%,42%,50%) gäller från den 1 november 2009.

15 - 15 - Nästa steg, Supervisor!

16 - 16 - Nu finns det 3 sätt att kvalificera till Supervisor: 1.En månads kvalificering: Uppnå 4000 volympoäng under en volym månad (1000 av dessa 4000 volympoäng måste vara outnyttjade*) 2.Två månaders kvalificering: Uppnå 2500 volym poäng i två månader i rad. (1000 av dessa 2500 volympoäng måste vara outnyttjade* varje månad) Outnyttjad volym innebär att att volymen inte har utnyttjas av någon av Dina distributörer för att kvalificera eller återkvalificera. Notera: Samtliga av Dina Distributörers volym och Din egen personligt inköpta volym räknas in i Din totala volym inför båda dessa kvalificeringsmetoder. Supervisor

17 - 17 - Den tredje möjligheten att kvalificera… 3. 5000 Ackumulerad kvalificering: Ackumulera 5000 personligt inköpta volympoäng inom 12 volym månader. •Alla personligt inköpta volympoäng måste vara outnyttjade för Din Supervisor. •Det krävs minst 3 månader för denna kvalificeringsmetod. •Januari 2010 är den första månaden då vi kan gratulera nya Supervisor som kvalificerat enligt denna möjlighet.(Det gäller de som börjar ackumulera sin personligt inköpta volym från oktober 2009) Supervisor Outnyttjad volym innebär att volymen inte har utnyttjats av någon av Dina distributörer för att kvalificera eller återkvalificera. Notera: Oktober 2009 är den första volymmånaden som räknas för 5000 ackumulerad Supervisor kvalificering. Metoden används redan i Ryssland, CIS countries, Israel, South Africa och Chile.

18 - 18 - Supervisor (SP) kvalificeringen gäller från den första i följande månad efter kvalificeringsperioden Notera: Oktober 2009 är den första månaden för att börja kvalificera enligt 5000 volympoängs kvalificeringen. Exempel: SP1,500 5001,500#4 SP2,0001,00005001,500#3 SP02,0003,000#2 SP1,9001,200900500 #1 AugJulJunMajAprMarFebExempel 5000 ackumulerade volympoäng Supervisor Kvalificering

19 - 19 - Återkvalificering till Supervisor Tre sätt att återkvalificera mellan 1 februari och 31 januari: 1.Uppnå 4000 volympoäng under en månad med minst 1000 outnyttjade volympoäng*. 1.Uppnå 2500 volympoäng i två efter varandra följande månader med minst 1000 outnyttjade volympoäng* i båda månaderna. 1.Uppnå minst 4000 outnyttjade* volympoäng när som helst under återkvalificeringsperioden. Om man använder denna metod kommer man att förlora de Supervisors man har i sin organisation genom att dom flyttas upp till den Supervisor som finns ovanför Dig. Alla icke Supervisor distributörer i Din organisation stannar kvar som tidigare och Du behåller Din rätt till 50% inköpsrabatt. Outnyttjad volym innebär att volymen inte har utnyttjats av någon av Dina distributörer för att kvalificera eller återkvalificera.

20 - 20 - •Genom att Du förstår detaljerna av förbättringarna i marknadsplanen kommer Din verksamhet att få en snabbare tillväxt •Att förstå hur man inför förändringarna i den dagliga verksamheten, är den stora skillnaden för utvecklingen •I varje organisation, oavsett hur man driver verksamheten, så stöter man på personer som är intresserade av både produkter och affärsidé, men som inte kan se hur de skall kunna göra karriär i Herbalife. Dom tror sig sakna både tid, erfarenhet och möjligheter. •Förändringarna i Marknadsplanen ger möjlighet till alla dessa människor. •Från första dagen som Distributör kan Du enkelt följa Din inköpta volym. •Dina åtagande i både tid, lager och investering, blir helt efter Dina villkor. •Förändringarna hjälper Dig att öka antalet Distributörer och Supervisors som stannar kvar i Din organisation och Herbalife. Dina möjligheter med förändringarna

21 - 21 - •Sluta inte att göra vad Du redan gör! •Visa exempel på hur man kan få mer inköpsrabatt när Du lägger planer både med heltids och deltids Distributörer. Lägg in kvalificeringarna som en del i deras planer. •Detta är en ny möjlighet att dela med sig av Herbalifes möjligheter till alla. •Detta kommer att göra skillnad oavsett vilken metod Du använder i Din nuvarande verksamhet: Nutrition Club, Weight Loss Challenge, Total Plan, Wellness Evaluation, Internet och allt annat som finns. •Förändringarna i marknadsplanen kommer att hjälpa Dig: –Uppmuntra fler att använda Herbalifes produkter dagligen –Öka antalet och produktiviteten hos Distributörerna i Din organisation. –Öka den personliga volymen för alla Supervisors. –Öka antalet Supervisors i Din organisation. –Accelerera tillväxten av Dina Royaltypoäng. Dina möjligheter med förändringarna

22 - 22 - Hjälpmedel på MyHerbalife.com På MyHerbalife.com finns nedladdningsbara hjälpmedel för Dig & Ditt team: •“Marketing Plan Enhancements: Introduction 2009” video med Chairman och CEO, Michael O. Johnson, Founder’s Circle och Chairman’s Club Members •“Marketing Plan Training: Distributor to Supervisor” video med Leslie Stanford och John Tartol •Broschyr i fickformat •Flyers och affischer •eCard via BizWorks ( Elektroniska vykort) •Karta med steg för steg till succé i Marknadsplanen •Svar på vanliga frågor PLUS, med start i november 2009: •Följ Dina framsteg mot kvalificeringar i avdelningen “My Account” på MyHerbalife.com •Följ Din organisations framsteg på BizWorks (finns på 8 olika språk)

23 - 23 - •Distributörer kan enkelt själv följa sin väg mot Kvalificerad Producent och 5000 vp ackumulerad Supervisor kvalificering •När en Distributör har uppnått statusen Kvalificerad Producent kommer det endast att vara möjligt att följa hur man ligger till inför 5000vp Supervisor kvalificeringen. MyHerbalife.com Följ upp Dina order (gäller från november 2009)

24 - 24 - VI ÄR ALLA VINNARE MED HERBALIFES NYA MARKNADS PLAN


Ladda ner ppt "Trainer’s version Presentation för utbildning Oktober 2009 FÖRBÄTTRING AV MARKNADSPLANEN Distributör till Supervisor."

Liknande presentationer


Google-annonser