Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAGENS PROGRAM VÄLKOMMEN! UK:s verksamhet Anfallsspel Försvarsspel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAGENS PROGRAM VÄLKOMMEN! UK:s verksamhet Anfallsspel Försvarsspel"— Presentationens avskrift:

1 DAGENS PROGRAM VÄLKOMMEN! UK:s verksamhet Anfallsspel Försvarsspel
Zonutbildningsläger 13 år Zonläger 14 år Egenskaper vi letar efter hos spelarna Vägen till Distrikts- och Landslag Matchbelastning Barnfotboll SvFF:s Spelarutbildningsplan Allt finns som pdf-fil på

2 Skånes FF:s Utbildningskommitté
Kansli Förenings- utbildning Tränar- utbildning Spelar- utbildning Fotboll i skolan SUP 34 föreningar Barnfotboll Kurser C o I Distriktslag Mv-Dag Zonläger Lokal Talang- utveckling Fotbolls- gymnasier Utbildning ”Akuten” 60 instruktörer 2 SU 9 + 9 DFK 5 Mv-ansvariga 9 + 7 ZL LTU-instr LTU-mvistr 35 Gymnasie- instruktörer P + F 97-99 spelare P + F 97-00 230spelare P + F 98-99 2.200 spelare P + F 96-98 650 spelare Avspark BAS-nivå 1 BAS-nivå 2 Diplomkurs Mv-kurser Specialkurser Fortbildningar Uttagningskurs Preparandkurs Påläggskurs Spelare/elever 725 11 Fotbolls- grundskolor

3 Spelarutbildning 2014 14 år 13 år Lokal Talangutveckling 16 år
3 zon pojk & 2 zon flick Distriktslags-verksamhet 14-17 år Målvaktens Dag Spelare år Maj + November Lokal Talangutveckling 15 år (höst) 9 zon pojk & 2 zon flick Klubbtränarfortbildn Skåneläger 14 år - 96 pojk 16-19/6 14 år - 80 flick, 13-16/6 Lokal Talangutveckling år (vår) 9 zon pojk & 4 zon flick Klubbtränarfortbildn. 14 år Zonuttagningsläger 6/4 Föreningsanmälan Zonuttagningsläger 27/4 25-35 spelare/zon Zonuttagningsläger 11/5 16 spelare/zon Klubbtränarinfo 13 år Zonutbildningsläger 21/4 Föreningsanmälan Zonutbildningsläger V 21 (19-22/5) Zonutbildningsläger V 35 (25-28/8) Zonutbildningsläger 21/9 Klubbtränarinfo

4 Vägen till Distriktslag och Landslag
Distriktscup - SM 16 år Träningssamlingar, testmatcher T a l a n g u t v e c k l i n g Internationellt utbyte Lokal Talangutveckling – 4 träffar 15 år Elitläger Träningssamlingar, testmatcher Breddläger – första ”Skånelaget” 14 år Lokal Talangutveckling – 9 träffar Skåneläger Zonuttagningsläger 1 - 3 13 år Zonutbildningsläger 1 - 4

5 MÅL MED SPELARUTBILDNINGEN
Spelaren skall behärska basteknikerna Spelaren skall behärska teoretiska grunder och vara medveten om de kringliggande faktorerna som påverkar fotbollssatsningen Varje spelare skall besitta en spetskvalitet, vara medveten om den och få möjlighet att utveckla den i distriktslagsmiljö Varje spelare skall stimuleras att vara ”en stark individ i ett starkt kollektiv” Distriktslagens arbetssätt i anfalls- och försvarsspel ska fokusera på att behärska grundförutsättningarna Anfallsspelet skall präglas av ett varierat passningsspel med övervägande korta uppspel och där samtliga spelare agerar offensivt. Teknik och mod i 1 mot 1-situationer, löpvillighet samt framträdande av de enskilda spelarnas spetskvaliteter är ytterligare viktiga beståndsdelar. Försvarsspelet skall präglas av snabba omställningar samt teknik och mod i 1 mot 1-situationer. Spelarna skall disponeras utifrån de individuella egenskaper de besitter.

6 En Skånsk ungdomselitspelare är/har:
Ett bra uppträdande Mot sina lagkamrater, ledare, motståndare, domare och publik. Eftersträvar att ge ett gott intryck på sin omgivning och förstår vikten av att göra bra PR för skånsk fotboll. Ödmjuk och lojal Kan ta såväl framgång som motgång med balans. Medvetenhet om att en individuell spelare är bra först när denne gjort någon medspelare och laget bra. Sätter lagets intresse i centrum. Modig Vågar göra lite extra med bollen i spelsituation och följer sin övertygelse. Orädd i spelsituation. Inte rädd för att misslyckas. Självförtroende Kan stå för sin uppfattning även om den avviker från kompisarnas. Både på plan och utanför. Kreativ Funderar på lösningar, på och utanför planen. Har en förmåga att tänka i nya banor och ”ta ut svängarna”. Positiv Har ett glatt humör och ser hela tiden möjligheter, inte problem. Gillar läget!

7 SPELAREGENSKAPER Vi letar efter Skånska ungdomselitspelare med följande fotbollsmässiga egenskaper: Inställning Inställningen att alltid göra sitt bästa i träning och match. Medvetenhet om att det krävs mycket träning för att bli elitspelare. Vilja att utveckla sig som fotbollspelare. Försöker alltid hitta möjligheter. Spelförståelse, speluppfattning Förmåga att förstå och omsätta spelets grunder, med och utan boll, samt att ta rätt beslut i spelsituation som gagnar lagets bästa både offensivt och defensivt. Fotbollssnabbhet Snabbhet till boll, i fint, dribbling och drivande av boll under både korta och långa sträckor. Förmågan att snabbt uppfatta spelsituationen. Teknik Förmågan att med god teknik i spelsituation kunna behärska nick, skott, passning, mottagning, vändning, fint och dribbling och driva när det gäller anfallsspel. I försvarsspel ska spelaren behärska markering och press. För målvakten specifika tekniker såsom: grepp, box, fall, avlevereringar och förflyttningar. Inställning Spelförståelse, speluppfattning Fotbollssnabbhet Teknik

8 ANFALLSSPELAREN DRIVA SKOTT MOTTAGNING PASSNING FINT – DRIBBLING
Insida Utsida Vrist SKOTT Insida Utsida Vrist MOTTAGNING Insida Utsida Vrist Lår Bröst Huvud PASSNING Insida Utsida Vrist Chip Volley, halvvolley, kort, lång, skruv. FINT – DRIBBLING Överstegsfint Kroppsfint Passningsfint Skottfint Vändningsfint VÄNDNING Insida Utsida Sulvändning Cruyffvändning NICK Utan upphopp Upphopp jämfota Upphopp ett ben

9 FÖRSVARSSPELAREN PRESS TACKLING/BRYTNING MARKERING TÄCKNING UNDERSTÖD
Rättvänd bollhållare Felvänd bollhållare TACKLING/BRYTNING Skuldertackling Motlägg Glidtackling MARKERING Närmarkering Avståndsmarkering TÄCKNING UNDERSTÖD

10 ANFALLSSPEL Passningsspel Anfallsvapen Kollektiva metoder
Utmana Fint-dribling Överlappning Spel på markerad spelare Väggspel Avledande löpning Korslöpning Motrörelse Överlämning Kollektiva metoder Uppspel Djupledsspel Spelvändningar Uppflyttning Grunder i anfallspel Spelbar Spelavstånd Spelbredd Speldjup Offensiva fasta situationer Omställning till anfall

11 FÖRSVARSSPEL Kollektiva metoder Defensiva fasta situationer
Överflyttning Centrering Uppflyttning Defensiva fasta situationer Positionsförsvar 1. Press 2.Täckning 3. Understöd 4. Markering Markeringsförsvar 1. Markering 2. Press 3. Täckning 4. Understöd Omställning till försvar Lågt försvarsspel Högt försvarsspel

12 MÅLVAKTEN Utspark Boxteknik Passning Fallteknik Mottagning Utkast
Hoppteknik Greppteknik Sidledsförflyttningar

13 ZONLÄGER 13 ÅR Träningsteman: Teori: Innehåll o ca tider
Passning och Passningsspel Zonläger 2 – v 21 En mot en Zonläger 3 – v 35 Passning/Mottagning Zonläger 4 – 21/9 Anfallsspelets grunder - spel Teori: Detta påverkar din utveckling Anfallsspelaren Försvarsspelaren Innehåll o ca tider Läger 1 o 4 Samling, info om dagen Träning Lunch Teori Träning (ev start på läger 4 för att hinna med 7-manna spelet) Läger 2 o 3 Samling, info om kvällen Träning Samling, mellanmål

14 ANMÄLNING av SPELARE Anmälan omgående! Spelaren: Träningen:
Ska ha ambitioner – klara av två pass på en dag , både fysiskt och mentalt Ska vara medveten om syftet - utbildning Ska vara motiverad att träna och nyfiken på fotboll Ska vilja lära sig mera om fotboll Träningen: Alla 13-årsläger är utbildningsläger – ej uttagning Ser likadana ut i alla Skånes nio zoner Träningarna är byggda på teman som är viktiga att kunna för att i första hand kunna spela anfallsspel – ställer krav på spelarens koncentrationsförmåga! Inget 11-mannaspel – och mindre speltid än spelarna kanske är vana vid Målvakterna har eget program, egen instruktör, tränar viss tid själva och viss tid tillsammans med utespelarna Viktigt att spelaren fullföljer alla zonlägren – för att få en bred kunskap. Anmälan avser alla lägren! Informera era spelare om detta före anmälan! Anmälan omgående!

15 ANMÄLNING av SPELARE Anmälan senast 28 februari – via FOGIS
Använd anmälningsmanualen – finns på hemsida och i häfte som delas ut idag! Kostnad 1000 kronor per spelare Bidrag från Idrottslyftet kan finansiera anmälningarna till Zonläger Föreningen får bidrag för 6 pojkar och 6 flickor (13 år-åringar) via Idrottslyftet – 1000/spelare! Separat Idrottslyftsansökan via idrottonline – senast 1/6!

16 ZONLÄGER 14 ÅR Zonläger 1 Zonläger 2 Zonläger 3 Teori
FM - Passningsteknik och passningsspel i uppvärmning – därefter smålagsspel 5-5, 7-7 EM – Matchuppvärmning – därefter spel Zonläger 2 Zonläger 3 FM - Passningsteknik, finter och dribbling i uppvärmning – därefter smålagsspel 5-5, 7-7 EM - Matchuppvärmning – därefter spel 11-11 Teori Läger 1: Repetition av ”Grunder i anfallsspel”, ”Egenskaper hos Skånska elitspelare” och ”Vägen till distrikts- och landslag” Läger 2: ”Nolltolerans” Läger 3: ”Inför Skånelägret”

17 Zonläger 14-åringar - Uttagning
P 14 – april spelare tas ut till P 14 – 2 P 14 – april (mv) spelare och 4 reserver till del 3. - Kansliet kallar till del 2 P maj - Tr -Ma-Ys, Lu-Kr-La och Hä-He-Äng tar ut spelare och 4 reserver till Skånelägret. - Spelarna rangordnas! - Instruktör: Zonledare + 1 zoninstruktör (gärna Skånelägerinstr)/zon och gemensam mv-instruktör F 14 – april spelare tas ut till F 14 – 2. F 14 – april (mv) spelare och 4 reserver till del 3. - Kansliet kallar till del 2. F maj - Y – Lu – Ma/Tr tar ut spelare till Skånelägret och resten blir rangordnade reserver, medan La – He/Äng och Hä – Kr tar ut vardera spelare. -Spelarna rangordnas! - Instruktör: Zonledare + 1 zoninstruktör (gärna Skånelägerinstr)/zon och gemensam mv-instruktör

18 UTTAGNINGSKRITERIER Zonläger för Pojkar och Flickor 14 år
Till zonläger 2 gäller följande: Från varje zon tas spelare ut till zonläger 2. I uttagningsprocessen har respektive zonledare möjlighet att värdera varje enskilt fall/spelare (avser ex sjukdom, skada, socialt skäl). Dialogen med respektive tränare/förening är då viktig! Från zonläger 2 till zonläger 3 gäller följande: Endast spelare som är skadefria, sjukdomsfria och deltagit på hela zonläger 2 kan komma vidare till zonläger 3. Från zonläger 3 till Skånelägret gäller följande: Endast spelare som är skadefria, sjukdomsfria och deltagit på hela zonläger 3 kan komma vidare till Skåneläger.

19 SKÅNELÄGRET - flickor ”SPELAREN I CENTRUM”
För 14-åringar; 80 flickor (16 spelare/lag) – juni Spelarna delas in i 5 lag, som tränar, matchar, har teori tillsammans under ledning av en Skånebollinstruktör. 4 dagar – 3 träningspass à 90 min och 3 matcher. Speciell målvaktsträning vid 3 tillfällen, under ledning av Skånebolls målvaktsinstruktörer Tema på träningspassen är; passningar, mottagningar, finter, dribblingar, skott, nick, grunder i anfallsspel. För målvakterna; grepp-, fall-, förflyttnings- och avlevereringsteknik. Tema på teoripassen är; ”Vägen till distrikts- och landslag” och ”Fotbollens grunder”. Speciell teori för målvakterna om bl a fasta situationer. Två observatörer (distriktsförbundskaptener) följer F14-lagens träningar och matcher och gör dagligen bedömningar på samtliga spelare tillsammans med laginstruktörerna. Lägerledning och sjukvårdspersonal finns tillhands. F15-truppen (18-20 spelare) har samtidigt sin sista förberedelse inför Elitflicklägret. Skånes FF söker blivande distrikts- och landslagstalanger. Därför är de individuella kvaliteterna hos den enskilde spelaren speciellt intressanta. ”SPELAREN I CENTRUM”

20 SKÅNELÄGRET - pojkar ”SPELAREN I CENTRUM”
För 14-åringar; 96 pojkar (16 spelare/lag) – juni Spelarna delas in i 6 lag, som tränar, matchar, har teori tillsammans under ledning av en Skånebollinstruktör. 4 dagar – 3 träningspass à 90 min och 3 matcher. Speciell målvaktsträning vid 3 tillfällen, under ledning av Skånebolls målvaktsinstruktörer Tema på träningspassen är; passningar, mottagningar, finter, dribblingar, skott, nick, grunder i anfallsspel. För målvakterna; grepp-, fall-, förflyttnings- och avlevereringsteknik. Tema på teoripassen är; ”Vägen till distrikts- och landslag” och ”Fotbollens grunder”. Speciell teori för målvakterna om bl a fasta situationer. Två observatörer (distriktsförbundskaptener) följer F14-lagens träningar och matcher och gör dagligen bedömningar på samtliga spelare tillsammans med laginstruktörerna. Lägerledning och sjukvårdspersonal finns tillhands. P15-truppen (18-20 spelare) har samtidigt sin sista förberedelse inför Elitpojklägret. Skånes FF söker blivande distrikts- och landslagstalanger. Därför är de individuella kvaliteterna hos den enskilde spelaren speciellt intressanta. ”SPELAREN I CENTRUM”

21 Klubbtränarfortbildningar
13-års Zonläger 1 (infoträff) & Zonläger 2 (fortbildning) 14-års Zonläger 1 (infoträff) Skåneläger F 14 och P 14 distriktsläger, höst

22 MÅLVAKTSUTBILDNING Mv. dag 13-14-åringar 19 maj på tre platser
Mv. dag år 26 maj på en plats MV Dag inomhus i november Zonläger för 13- och 14-åringar Skåneläger Distriktslagssamlingar LTU-träningar för 14- och 15-åringar

23 Distriktsförbundskapetener
Flickor 97 Johanna Bryhagen Johanna Gullberg Mauritz Magnusson Flickor 98: Marika Karlsson Katarina Nilsson Olle Nilsson Flickor 99: Martina Bärnheim Marco Pettersson Zoltan Szabo Pojkar 97: Lars Dahl Andreas Georgson P-O Lindkvist Pojkar 98: Stefan Mårtensson Joel Ringström Markus Tilly Pojkar 99 Erol Bekir Daniel Nilsson Stefan Karlsson

24 Distriktslag flickor 2014 Kategori Tidpunkt Plats Omfattning
M-innehåll F 14 Breddläger 22-23/8 Södra Sandby 3 pass, fre-lö Internmatch F 14 Träningssamling 10-11/10 Lödde 28-29/11 Eslöv - F 15 Breddläger 1/2 11.00, 15.30 7-8/3 3 pass F 15 Träningssamling 2/4 Oxie 1 pass F 15 Matchsamling 23/4 Köpenhamn Match mot Själlands BU – 17.30 21/5 Dösjebro F 15 Matchläger 13-15/6 Staffanstorp Match mot Blekinge F 15 Elitläger 22-27/6 Halmstad 4 pass Distriktslag 13/8 F 15 Målvaktsläger 17/9 9/11 Eslöv I 2 pass sö F 16 Breddläger Inomhus F16 Träningssamling 26/3 F16 Matchsamling Match mot Själlands BU – 16.00 F 16 Matchläger 23-25/5 Småland Match mot distriktslag 14-16/6 Match mot 20/8 1 pass, F 16 Matchsamling 10/9 Förslöv Match mot Halland 22/10 Borgeby Match mot Borgeby F 16Träningssamling 29/10 2/11 F 16 Cup Kommunal November F 17 Matchsamling 12/1 F 17 Cup Kommunal, slutspel 31/1-1/2 Växjö 2 matcher Västergötland, Örebro F 17 Cup Kommunal, semifinal 8-23/2 ? 1 match F 17 Träningssamling F 17 Matchläger 14-15/6 2 pass F 17 Cup Kommunal, final

25 Distriktslag pojkar 2014 Kategori Tidpunkt Plats Omfattning M-innehåll
P 14 Breddläger 22-23/8 Lödde 3 pass, fre-lö Internmatch P 14 Träningssamling 10-11/10 Hässleholm 28-29/11 Eslöv - P 15 Matchsamling 1/2 Malmö Stadion 1 match Match mot Malmö FF P 19/2 Inställd Kvarnby 1 pass+inernm. P 15 Breddläger 21-22/3 3 pass, fr-lö 16/4 Köpenhamn Match mot SBU P 15 Matchläger 16-18/6 Staffanstorp 3/4 pass Match mot Blekinge P 15 Elitläger 29/6-4/7 Halmstad 4 pass Distriktslag 12/8 Hyllie 1 tr + ma mot M/V (ej landslagsspelare) P 15 Målvaktsläger 10/9 Helsingborg 1 pass 8/11 Eslöv Inomhus 2 pass, lö P 16 Träningssamling 13/2 P 16 Matchläger 17-18/6 2 pass P 16 Matchsamling Förslöv Match mot Halland (ej elitklubbar) 29/10 Oxie 2 träningar P 16 Cup Byggnads November Tr torsdagkväll P 17 Träningssamling 12/1 1 pass + teori P 17 Cup Byggnads, slutspel 31/1-1/2 Växjö 2 matcher Västergötland, Örebro P 17 Cup Byggnads, semifinal 8-23/2 ? P 17 Matchläger 16-17/6 P 17 Cup Byggnads, final

26 Zonledare pojkar 2014 Ängelholm Lars Celander Hässleholm
Niclas Lindeqvist Kristianstad Stefan Persson Helsingborg Börje von Reis Landskrona Tvarko Matanovic Lund Johan Schött Malmö Mats Kronblad Ystad Peter Nilsson Trelleborg Rolf Olsson

27 Zonledare flickor 2014 Helsingborg-Ängelholm Lenakarin Gunnarsson
Hässleholm Olle Nilsson Kristianstad Kattis Nilsson Landskrona Fredrik Jahnfors Lund Anders Thell Ystad Emma Walters Malmö-Trelleborg Jenny Svensson

28 Lokal Talangutveckling 2014
För spelare -00: Uttagning efter zonläger våren 2014 9 träningar mellan augusti -14 och april -15 C:a 20 spelare + 4 målvakter/zon (för flickor – 4 zoner och pojkar 9 zoner) vid varje tillfälle 2 friplatser till arrangerande förening Inga pojkspelare från elitklubbarna Målvaktstränare på varje pass Klubbtränare (och gärna föräldrar) på varje pass Innehåll: Anfallsspelets teknik, försvarsspelets grunder, målvaktsteknik För spelare -99: Fortsatta träningar våren 2014 och sedan ny uttagning baserad på utvärdering av LTU – 3-4 nya träningar under 2014, augusti – november Avslutning med matcher – sammandragning där tre zoner möts – Ma-Tr-Ys, Kr-La-Lu och He-Hä-Än för pojkar och match Väst mot Öst för flickor. C:a 20+4 spelare i respektive zon (för flickor 4 zoner och pojkar 9 zoner) vid varje tillfälle. Eventuellt ej ”Skånelagsspelare”, individuell bedömning För spelare -98: Sammanslagning i tre pojkgrupper: Ma-Tr-Ys, Kr-La-Lu och He-Hä-Än (med vardera c:a 36+6 spelare). Tre träningar under våren och ett läger i slutet på juni Även flickverksamheten fortsätter

29 Lokala Talangutvecklare pojkar
Ängelholm, P 98 – Micke Nilsson Ängelholm, P 99 – Lars Celander Hässleholm, P 98 – Marcus Lidén Hässleholm, P 99 – Andreas Wester Helsingborg, P 98 – Johan Mäki Helsingborg, P 99 – Morgan Olofsson Kristianstad, P 98 – Daniel Nilsson Kristianstad, P 99 – Linus Hjertqvist Landskrona, P Stefan Mårtensson Landskrona, P 99 – Tvarko Matanovic Lund, P 98 – Patrick Sjöborg Lund, P 99 – Patrick Sjöborg Malmö, P 98 – Mats Kronblad Malmö P 99 – Jonas Carlberg Ystad, P98 – Mats Bladh Ystad, P 99 – Magnus Högström Trelleborg, P 98 – Magnus Björk Trelleborg, P 99 – Jonas Wramner

30 Lokala Talangutvecklare flickor
Nordväst, F 99 – Sandra Wuopio Nordost, F 99 – Fredrik Svensson F 98 Väst + Öst Olle Nilsson Kattis Nilsson Marika Karlsson Sydväst, F 99 – Marco Pettersson Sydost, F 99 – Emma Walters

31 Matchning – unga spelare
Var försiktig med antalet matcher i unga år. Speciellt våra talanger är i riskzonen om de får spela i flera lag utan erforderlig vila och träning mellan matcherna. Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva därför alltid att ha minst två träningar mellan matcherna. ÅLDERSREKOMMENDATIONER – matcher: 7-9 år Sammandragsform 2-4 matcher/dag Sammanlagd tid ej över 1,5 tim 10-12 år Under säsongen – en match/vecka 13-14 år Lämpligt matchantal st/år (Ej mer än tre matcher under 2v) 15-16 år Lämpligt matchantal st/år Ur ”Fotbollens spela, lek och lär


Ladda ner ppt "DAGENS PROGRAM VÄLKOMMEN! UK:s verksamhet Anfallsspel Försvarsspel"

Liknande presentationer


Google-annonser