Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

:30 BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF Grand, Borgå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ":30 BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF Grand, Borgå"— Presentationens avskrift:

1 Genealogiska Samfundets tjänster – samt andra nyttiga informationskällor – på internet
:30 BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF Grand, Borgå Aki Pitkäkoski Föredrag av Aki Pitkäkoski om GSF:s tjänster på Internet, samt andra källor att finna på internet

2 INTERNET - I ETT NÖTSKAL
INTERAKTION SÖKA INFORMATION PRODUCERA INFORMATION

3 Genealogiska Samfundets tjänster på nätet

4 Genealogiska Samfundet i Finland (GSF)
Suomen Sukututkimusseura (SSS) The Genealogical Society of Finland grundad 1917 ca medlemmar; tvåspråkigt åtnjuter statsunderstöd för sin verksamhet ÄNDAMÅL ” att främja genealogisk och personhistorisk forskning samt att sprida kännedom om dess resultat”. Medlemsavgiften för år 2008 är 39 € - ständig medlem - enengångsavgift 780 €.

5 . . . GSF Publikationer tidskriften Genos => Sukutieto =>
Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift (SSV – GSÅ) => - utkommit sedan år 1917 Genealogiska Samfundets i Finland Skrifter (skriftserie) =>

6 . . . GSF BYRÅN, BOKHANDELN JA BIBLIOTEKET
Elisabetsgatan 16 A, Helsingfors www

7 . . . GSF BIBLIOTEKET över 45 000 alster – ca. 655 hyllmeter
till största delen har erhållits som donationer eller byten det största släkt- och personhistoriska biblioteket i Norden; fokus på släktforskning även lokalhistoriker, källpublikationer, matriklar och biografier samt inhemska och utländska seriepublikationer.. FJÄRRLÅNING GENOM LOKALBILBIOTEK (finns några alster som inte fjärrlånas)

8 . . . GSF . . . BIBLIOTEKET Sökning i GSFs biblioteksförteckning (www) Släktforskarna har berömligt skänkt sina publikationer till biblioteket, men mången utredning förblir endast i författarens eller släktingarnas hyllor Kanske Du har t.ex. några dubbelexemplar, som kunde tjäna andra släktforskare i biblioteket?

9 . . . GSF . . . BIBLIOTEKET (www) I biblioteket kan du använda gratis sådan databaser, som är avgiftsbelagda för enskilda personer T.ex Ancestry.com (www) Migrationsinstitutets databaser (www) Genline (www) OBS! Du kan reservera din tid (rekommenderad) GSF SukuForum Suomal. resursseja Erit. kokoelmat (Vaskivakka) - ruotsinkielisiä?? Ulkolaisia, ml. Ruotsi, anbytarf + family online(?) Tutkijoiden sivustot; luotettavuus (Kaarel Suuri?) - ruotsinkielisä Sukututk. Historia Tutkimusmetodit Julkaiseminen, ml. BLOGIT Yhteydenpito (N)etiketti

10 . . . GSF . . . BIBLIOTEKET (www) Utländska serier (www)
Beställning av papperskopior (www) Fjärrlånebeställning för bibliotek (www) GSF SukuForum Suomal. resursseja Erit. kokoelmat (Vaskivakka) - ruotsinkielisiä?? Ulkolaisia, ml. Ruotsi, anbytarf + family online(?) Tutkijoiden sivustot; luotettavuus (Kaarel Suuri?) - ruotsinkielisä Sukututk. Historia Tutkimusmetodit Julkaiseminen, ml. BLOGIT Yhteydenpito (N)etiketti

11 . . . GSF . . . BIBLIOTEKET Sveriges Släktforskarförbunds publikationer på CD-skivor (www) - kan användas i biblioteket

12 . . . GSF INTERESSEBEVAKNING GSFs medlemmar Andra släktforskare
Juridisk intressebevakning fr.o.m år 1999 att påverka lagstiftningen uppförandekodarbete rättshjälp (www) EDUNVALVONNASTA KESKUSTELUA SUKU FORUMILLA

13 GSF på Internet Material på webbsidor Suku Forum HisKi (HisKi-projektet)

14 IT-service (som frivilligt föreningsarbete)
. . . GSF på Internet IT-service (som frivilligt föreningsarbete) Nästan allting behöver IT-service (byrå, biblioteket, bokhandelt, service på nätet, HisKi, Suku Forum, ...)

15 ... IT-service behöver alltså frivilligt föreningsarbete
. . . GSF på Internet ... IT-service behöver alltså frivilligt föreningsarbete pengar – flera tusen euro / år

16 SSS – webbsidor att uppdateras
En del av annonser redan => Suku Forum Publiceringssystemet Joomla! - test (www)

17 genealogia.fi –just nu 2 händelsekalender (www)
på startsidan (www) länk till Suku Forumille (www) 2 händelsekalender (www) uppdateringsinformation av webbsidor, t.ex. HisKi uppdaterinar annars informerar GSF på Suku Forum

18 genealogia.fi - websidor
Släktforskarens bokhandel (www) Systematisk förteckning över 1000 böcker, ca 20 CD-skivor beställning: på en internetblankett för varje enskilda bok/CD Bokhandelns nyheter Antikvariat Boktips blankett, berätta vad som fattas i vår bokhandel! (www)

19 genealogia.fi Församlingar Uppgifter om Finlands församlingar samt lite annat (www) [ aven genom HisKi ] Släktforskningsprogram Info om GSF rekommenderade program (www) Släktprogrammet 2004, Juuret, SukuJutut Litteratur (www) - länkar till litteratur och andra alster

20 genealogia.fi Sändlistor (www) Finngen Genealogy related to Finland
Suku –sändlista, 1997 – 2007, tvåspråkig, samt andra sändlistor: HisKi, Sukuohjelmisto - ersattes sommaren 2007 av  Suku Forum Arkiv för gamla sändlistor är inte i bruk tillsvidare...

21 genealogia.fi Skeppsdagbok Förteckningar och index
Släktforskningsservice Emigrationen Släktforska i Finland Kontakter och länkar Släktforskarföreningar . . Sukututkimusyhdistykset Släktföreningar .... Sukuseurat Hjälp med sökning Förkortningslista Personnamn

22 HisKi HisKi – Församlingarnas historieböcker
I projektet har man till databasen matat in döpta (födda) - vigda - begravda (döda) Inflyttade o. utflyttade => ett register för historieböcker ! (www)

23 HisKi HisKi – Församlingarnas historieböcker
Databasens uppgifter är ej ännu kontrollerade och databasen innehåller därför många fel. Även uppgifternas normalisering är bristfällig och en del uppgifter kan vara svåra att hitta. Uppgifterna bör alltid kontrolleras i de ursprungliga källorna. HisKi som referens?

24 . . . HisKi - Först Svarta böckerna, eller de av GSF för hand kopierade böckerna till => databasen med GSF:s mikrofilmer projektet går över till att använda endast orginal böckerna vid inmatningen <=> läsning av dessa är mer krävande än dom Svarta Böckerna största delen av inmatningen sker på frivillig basis, och endast en del via korttids anställda arbetslösa personer man försöker taga ifatt arbetets förseningar så fort som möjligt. Den del som berör Karelenkoordineras av Karjala-tietokantasäätiö i St. Mickels Har du varit HisKi inmatare?

25 . . . HisKi Inmatningsläge per område och per kommun (inte riktigt ’Up To Date’) Katalog över fria för inmatning Katalog över vilka som är under inmatning Inmatningen sker mestadels till Excel filer - anvisningar finns på HisKi-sidorna

26 . . . HisKi För tillfället håller man på att byta inmatare där tillställt material bara blivit liggande, materialet tillställs nya entuastiska inmatare för att snabba upp processen. Orginalmaterial har använts sedan hösten 2006

27 . . . HisKi

28 . . . HisKi 14.10.2007 512 Församlingar 4 797 960 Döpta
Vigda Begravda Inflyttade Utflyttade

29 . . . HisKi Samarbete med Finlands släkthistoriska förenings (FSHF) Digiarkisto/Digiarkiv Länken från sidan ” Uppgifter om församlingen”

30 . . . HisKi Vad betyder HisKi för Din släktforskning e. lokalhistorisk/personhistorisk forskning? Att söka i HisKistä ? - frågor - erfarenheter

31 Suku Forum suku.genealogia.fi
Bakgrund Struktur Statistik Registrering - Reglerna Använding

32 Bakgrund Mellan 1997 och juli 2007 underhöll GSF Suku-sändlistan även några andra sändlistor, som ersattes sommaren 2007 av Suku Forum. (Finngen-listan blev kvar) För att förnya diskussionkultur och ICT-system ur GSFs Internet-service i helhet.

33 Stuktur => Suku Forum (www)

34 Statistik Registrade medlemmar ca Icke registrade användare (läsare) x = n

35 . . . statistik Sedan Juni På Suku Forum har det skrivits ca inlägg, varav ca. 1/5 av moderatorteamet => => ca inlägg => omkr inlägg /månad, omkr. 150 inlägg/ dag

36 Registrering Användarvilkor ”Registreringen är gratis! Bekanta dig med forumet regler först. Om du godkänner vilkoren, kryssa rutan, och tryck på ”Rekisteröidy”. Om du vill avbryta, tryck här för att komma tillbaka till Forumets början.”

37 Säännöistä Miksi?  Järjestystä ja viihtyisyyttä keskusteluun keskustelunaiheiden tulee liittyä tavalla tai toisella sukututkimukseen tai sitä läheisesti sivuaviin aloihin. keskustelu oltava asiallista ja toisia kunnioittavaa lämmin huumori on sallittu. kiellettyjä ovat lainvastaiset, loukkaavat, uhkaavat ja alatyyliset viestit ja ilmaisut

38 . . . Säännöistä Aihepiirien ulkopuolelle rajattua elossa olevat henkilöt (pois lukien lähdeviitteet tms). ”julkisuuslainsäädännössä mainittuja arkaluontoisia tietoja ei ole syytä käsitellä sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 100 vuotta.” ”Toisten henkilöiden yhteystietoja ei saa julkistaa ilman nimenomaista lupaa.”

39 . . . Säännöistä Kaupalliset tiedotteet on mahdollista julkaista kaupallisia tiedotteita, mutta niistä on etukäteen sovittava SSS:n toiminnanjohtajan kanssa. julkaiseminen on pääsääntöisesti maksullista. sukututkimusyhdistykset ja sukuseurat voivat omilla alafoorumeillaan julkaista maksutta omaan toimintaansa välittömästi liittyviä kaupallisia tiedotteita.

40 . . . Säännöistä Rekisteröityminen kuka tahansa voi lukea julkaistuja viestejä vapaasti, kirjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä foorumin jäseneksi

41 . . . Säännöistä Rekisteröityminen Rekisteröitymisessä annettavat tiedot 1) oikea nimi (etunimi ja sukunimi) 2) sähköpostiosoite, josta henkilö on foorumin ylläpidon tavoitettavissa ja joka jää ainoastaan foorumin ylläpidon tietoon. Vertaa nimellä omalla kirjoittamista ja nimetöntä kirjoittamista? Etuja/ongelmia?

42 . . . Säännöistä Keskustelijoiden identiteetti Kaikki keskustelu oikeilla nimillä. Käyttäjätunnukseksi voi määritellä oman nimensä tai nimimerkin – tulee julkisesti näkyville jokaiseen viestiin. Oikea nimi tulee aina ns. profiilitietoihin Suku Forumin jäsenten nähtäväksi, mutta ei forumia lukevien vieraiden nähtäväksi. Nimi ei tule hakukoneisiin (esim. Googleen), jos nimi on vain profiilissa. Viestiarkisto tulee hakukoneisiin.

43 . . . Säännöistä Administrointi ja moderointi Administraattori - valta ja vastuu valvoa foorumilla tapahtuvaa keskustelua. Moderaattoreita - avustavat administraattoria. - moderaattorit ovat vastuussa toimistaan ainoastaan administraattorille Moderoinnin etuja ja ongelmia?

44 . . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat eri tavoin puuttua rikkomuksiin. viestin poisto varoituksetta: lainvastaiset sekä muuten räikeät viestit voidaan muistuttaa kielenkäytöstä. - epäasialliset viestit voidaan siirtää omaan osastoonsa, ”Jäähyaitioon” - ääritapauksessa sääntöjä räikeästi ja toistuvasti rikkova voidaan poistaa Suku Forumilta. Ylin ”valitusaste” on SSS:n toiminnanjohtaja

45 . . . Säännöistä Administraattori ja moderaattorit voivat korjata viestin ulkomuodon tai luettavuuden kannalta viestissä havaitsemiaan ongelmia, esim. liiallinen tekstien korostukset, lihavoinnit, hankala tekstikoko jne. eivät saa korjata viestin asiasisältöä. Mikäli viestissä on sääntöjenvastaisuutta viestin voi poistaa tai laittaa ns. moderointijonoon kunnes viestinkirjoittajalta on saanut korjausluvan. Käytännön syistä tällöin postaminen on helpoin asia.

46 . . . Säännöistä Jäsenet voivat raportoida epäasiallisista viesteistä suoraan administraattorille (tai moderaattoreille) a) Ilmoita asiattomasta viestistä -toiminnolla b) Henkilökohtaisella viestillä Suku Forumin kautta c) Sähköpostitse (Suku Forumin kautta tai normaalisti) …

47 . . . Säännöistä Julkaisu- ja tekijänoikeudet sekä vastuu sisällöstä Julkaistun viestin tekijänoikeus samoin kuin juridinen vastuu sen sisällöstä säilyvät viestin allekirjoittajalla Kirjoittaja luovuttaa tekstinsä julkaisuoikeuden Suomen Sukututkimusseuralle. => ei voi omatoimisesti poistaa viestiään foorumilta. => voi osoittaa perustellun poistopyynnön Suku Forumin administraattorille, joka harkitsee onko poistoon aihetta Kirjoittajan suoja/oikeudet? Kirjoittajan riski?

48 Rekisteröityminen käytännössä
1. Sääntöjen ja käyttäjäehtojen hyväksyminen 2.1. Käyttäjänimen valitseminen (nimi tai nimimerkki) 2.2. Salasanan valitseminen (huolella!) 2.3. Toimiva sähköpostiosoite 2.4. Kuvan tunnistus (estää automaattiset ”kirjautujat”) 2.5. Aikavyöhyke 2.6. Sähköpostin vastaanottaminen [ ] Haluan vastaanottaa sähköpostia ylläpitäjiltä. [ ] Haluan vastaanottaa sähköpostia muilta jäseniltä Rekisteröidy DEMO

49 . . . Rekisteröityminen käytännössä
3. Antamaasi osoitteeseen lähetetään vahvistusviesti, joka tulee kuitata painamalla siinä olevaa linkkiä Tarkoituksena on varmistaa, että se joka rekisteröityy, todellakin rekisteröi omalla tiedoillaan.

50 Andra nyttiga informationskällor på internet
det finns flera Litet om nånting...aki_del2.ppt (länk till andra diaserien)

51 MAAILMA ON AVOIN Ollaan mekin
KIITOS! iki.fi


Ladda ner ppt ":30 BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF Grand, Borgå"

Liknande presentationer


Google-annonser