Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nils Torvalds SIC-seminariet Arcada 10.2.2007 Frihet, kultur och innovation Det finns inga genvägar till framgång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nils Torvalds SIC-seminariet Arcada 10.2.2007 Frihet, kultur och innovation Det finns inga genvägar till framgång."— Presentationens avskrift:

1 Nils Torvalds SIC-seminariet Arcada 10.2.2007 Frihet, kultur och innovation Det finns inga genvägar till framgång

2 Frihet, kultur och innovation Det finns inga genvägar till framgång (eller lycka)

3 Ett litet historiskt perspektiv...som kanske börjar någon gång på 1700-talet...

4 ...men vi hoppar först till...

5 Runeberg (Vi är väl goda finlandssvenskar)

6 1848 kom ”Sägerna” ut

7 ...och vi lärde oss den utantill Det är fin dikt, men rent formmässigt finns det just ingenting nytt..

8 ...och det blev vårt kulturarv Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå, var med år åttiåtta ren och var ren gammal då; han bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den och hade kring sig nio barn och yngst bland dem sin Sven. och hade kring sig nio barn och yngst bland dem sin Sven. (Som alltså inte stod för innovationerna.)

9 ..men nästan samtidigt......händer någonting oerhört...

10 1855 gav en ung amerikansk poet vid namn Walt Withman ut sin första diktsamling Leaves of Grass på svenska vanligtvis (lite felaktigt) kallad Strån av gräs

11 Översättning - 1935

12 Det är en revolution... Song of Myself I celebrate myself, and I sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul, I learn and loafe at my ease observing a spear of summer grass.

13 ...som sprider sig... Sång om mig själv Jag firar mig själv och sjunger mig själv; Och vad jag tar för mig, skall också du ta för dig, För varje atom, som finns i mig, finns också i dej. Jag lättjas och bjuder min själ, Jag lutar mej och lättjas med den enkelhet jag ser på sommargräsets spjut

14 Och vi kan ta andra exempel Någon gång kring 1825 skriver Beethoven sin stråkkvartett i Es-dur, op. 127. Det är för mig totalt obegripligt hur en döv man kan skriva någonting så oerhört

15 Så hur skall vi förklara det?

16 Det enklaste sättet är att förklara allting med ett enda allomfattande begrepp: De är genier!

17 Praktiskt!

18 ... och enkelt Därmed slipper vi alla förklaringar (och det är ju skönt).

19 Men det är en dålig förklaring som inte håller länge Den innebär att vi inte ens försöker begripa det stora i att vara människa: ”Besynnerligt vrång blev människans färd I det som vi kallar guds vackra värld. Dock kunna vi ock berätta och klamra oss fast vid detta: att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld det har människan gjort” Nils Ferlin Diktens port ur diktsamlingen Från mitt ekorrhjul

20 Det finns två spår

21 Därmed också andra infallsvinklar Kring slutet av 1770-talet satte sig ett antal gentlemän ner i Philadelphia för att lösa ett kinkigt problem i förhållande till Englands kung. De hade alla läst eller bläddrat eller konverserat om den engelska upplysningens centrala böcker. Kanske främst John Locke.

22 De skriver ett manifest - som förändrar deras värld och världsbild - som skapar ett ideal (som ofta feltolkas) - som förändrar vår värld - som får de europeiska kungahusen att rysa - och som bidrar till den franska revolutionen (som bidrar till op. 127)

23 Det är naturligtvis

24 Vad jag försöker hävda är att innovationer är en funktion av ”frihetliga dimensioner” ”frihetliga dimensioner” Det besvärliga uttrycket beror på att frihet inte är ett särskilt entydigt eller enkelt begrepp och vi kan försöka närma oss det från oräkneliga infallsvinklar (och borde kanske göra det lite mera ofta)

25 ...det andra spåret......handlar om samhällets växelförhållanden MELLLAN olika sfärer av mänsklig verksamhet.

26 Det är fortsättningen på Gutenberg Walt Withman hade jobbat som sättare och hade eventuellt den vägen lärt sig att spjälka upp satser och meningar...och finna ny rytm......och att läsa ”upp-och-ner”

27 Det handlar alltså om......fönster...möjligheternas fönster (...alltså inte Windows...)

28 Eventuellt handlar det om Linux

29 ...det fina i kråksången...är alltså att försöka förstå hur samhälle och teknologi hänger ihop på ett lite djupare plan......därför tillbaka till Förenta staternas självständighetsförklaring

30 Kärnan! Vad handlar den egentligen om? Och finns det rentav här en statsrättslig innovation?

31 Innovationen We the People är en innovation och den utvecklar sig i delstaten Massachusetts konstitution till formen Makten tillkommer folket Den skapar ett frihetsutrymme som är både centralt, besvärligt och farligt

32 Den slår fast Att vi är födda lika och att vi därför besitter den oförytterliga rätten till liv frihet och att eftersträva lycka

33 Men ingenting föds enbart i sin ideella form Samtidigt med de frihetliga idealen föds någonting annat Som också kan avläsas i Withmans dikt I celebrate myself Jag firar mig själv

34 Från den amerikanska revolutionen framåt kommer vi att stappla framåt i en evig vacklan mellan att tillerkänna alla våra systrar och bröder dessa ”självklara” rättigheter (selfevident, sade männen i Philadelphia, men alltid förefaller de inte lika självklara) och våra privata, hedonistiska, själviska (och lika nödvändiga) begär att ändå få njuta och lättjas (och iaktta gräset spjut)

35 Det är s.a.s. en del av: ”The Human Condition” Vi lever hela tiden i en värld som är mera invecklad än vi riktigt ville tro. Därför försöker vi – ganska ofta – välja enkla utgångar.

36 Under en stor del av 1800-talet är Förenta staterna det förlovade landet till vilket miljoner förtryckta och fattiga människor kommer för att eftersträva rätten till liv, frihet och lycka Men man måste ha en dröm I have a dream...

37 ...det förefaller vara vår lott ”Ondska och blod har följt henne åt till cirkusglädje och ödslig gråt men dröm och syn bar hon också med som en fågellåt över alp och hed som en envist dallrande sång av ljus kring frusna källor och döda hus.” Ferlin - igen

38 Dröm och syn handlar också om vad tror på att vi kan Vi ser ett oerhört uppsving av skapande verksamhet - Mark Twain börjar skriva talspråk - Edison, Tesla, Westinghouse m.fl. utvecklar en målmedveten uppfinnarverksamhet - Utanför Boston grundas en anspråkslös yrkesskola – Massachusetts Institute of Technology

39 Trots alla slavproblem och trots allt förtryck av arbetstagarorganisationer är Förenta staterna under hela 1800- talet det mest demokratiska och det friaste landet i världen I Europa härskar från år 1814 framåt Wien-kongressens och Det heliga förbundets systematiska förtryck av alla frihetliga rörelser

40 Men har det någon betydelse idag? Jag tror att det har, men för att vi skall förstå vilken betydelse – eller vilka betydelser – det har måste vi förstå vad sfärer av frihet egentligen betyder. Jag tror att det långt handlar om våra vardagliga frihetssfärer. Och det handlar om barnens frihetssfärer.

41 Men först en liten sidoblick Knappast någonsin tidigare har egenskapen innovatitivet diskuterats och efterlysts med så stor frenesi som idag. Och vi förefaller dessutom göra det med all den ranginordnande fermitet våra auktoritära traditioner förutsätter

42 Det elfte budet VarInnovativ!

43 VarInnovativ! Annars tar fan dig!

44 Och varför är det på det viset... för att jag tror att vi kör med falsk varudeklaration... när vi talar om innovationer och ”den skapande klassen” talar vi – egentligen – om någonting annat... men vi vill inte redovisa öppet... (creative book keeping = book cooking – jfr. Enron)

45 ”Den kreativa klassen”

46 Men vad talar Richard Florida egentligen om? Han talar om ett ytterst tunt skikt av exceptionellt begåvade (och ofta samtidigt lite socialt begränsade individer) som är speciellt viktiga för konkurrenskampen inom ITC- sektorn

47 Men vilken blir innebörden? Det handlar alltså om pojkarna (mest pojkar eftersom de är speciellt bra på att vara socialt begränsade) som kan vrida kod 24/7 Men det handlar samtidigt om att förändra hela vårt utbildningssystem för att ta hand om just det här tunna skiktet

48 Genidyrkan med ekonomiska baktankar Under de senaste 15-20 åren har jag upprepade gånger blivit tillfrågad om vad jag gjorde för att åstadkomma ett sådant barn..

49 Men barn skall ha rätt till barndom...och de skall inte bli instoppade i ett produktivitets- eller ”förverkliga- pappas-drömmar”-rör...de skall ha möjligheter till att pröva sin förmåga på många områden...inte bara det pappa (eller mamma) är bra på...eller på vilket man gör pengar

50 Ett ord från basketcoachen Vad jag lärde mig som baskettränare för barn

51 Slutledningar...äntligen...

52 Innovationer och skapande - är någonting som uppstår på en bred samhällelig bas

53 Innovationer och skapande - är någonting som uppstår på en bred samhällelig bas - det bygger öppenhet i attityder

54 Innovationer och skapande - är någonting som uppstår på en bred samhällelig bas - det bygger öppenhet i attityder - på en bred ALLMÄNBILDANDE skola, som skapar förutsättningar för gränsöverskridande

55 Innovationer och skapande Men det förutsätter samtidigt att vi förstår att hela kedjan av randvillkor - från dagis - över grundskolan - till universitetet eller yrkeshögskolan - OCH ARBETSLIVET kräver MOTIVERADE OCH HYGGLIGT BE- OCH AVLÖNADE LÄRARE OCH MENTORER

56 Och det är just här vi håller på att köra på grund Vi känner till 2 (två) belöningssystem - Externaliserad belöning - det betyder vanligtvis - pengar - optioner - krääsä (som det heter på god finlandssvenska)

57 Enbart för att vi glömmer att det finns...också en internaliserad belöning Som vanligtvis betyder: - tillfredsställelse med vad jag har gjort - stolthet (över att jag till slut lyckades lära honom/henne att läsa) - att jag öppnade en ny värld för dem - ATT JAG ÄR STOLT ÖVER MITT YRKE

58 Och egentligen är det självklart När det första älghuvudet av sten filades här i det som blev Finland gjordes det inte för att kvartalsrapporten just behövde ett lyft...

59 Och egentligen är det självklart När det första älghuvudet av sten filades här i det som blev Finland gjordes det inte för att kvartalsrapporten just behövde ett lyft... Det gjordes för att på ett skapande sätt bemästra en okänd (och farlig) framtid

60 Och det är inte heller nytt... att det finns en massa kunskap, som till sin natur är diffus och som vi inte når fram till med enbart rationalitet...

61 Och det är inte heller nytt... att det finns en massa kunskap, som till sin natur är diffus och som vi inte når fram till med enbart rationalitet...... det som Hussler kallar ”das noch nicht bewusste”... det som vi bara har en aning om... och som vi inte når fram till med annat än intuition

62 Men det är som med Knyttet Vad är det för vits med en snäcka om man ej får visa den... Och för att kunna visa sin intuition måste man ha en grundläggande blandning av trygghet och otrygghet Trygghet för att våga vara otrygg.

63 Och ännu en slutledning

64 (kanske den sista) Det finns en intressant och utmanande konflikt i vårt samhälle......

65 ...mellan marknaden och medborgarsamhället

66 Det finns en intressant och utmanande konflikt i vårt samhälle......mellan marknaden och medborgarsamhället De uppstod samtidigt – som varandras förutsättningar......

67 Det finns en intressant och utmanande konflikt i vårt samhälle......mellan marknaden och medborgarsamhället De uppstod samtidigt – som varandras förutsättningar......och de konkurrerar hela tiden med – och mot - varandra

68 Just nu håller vi på - med att låta marknaden ta över på ett katastrofalt sätt

69 Just nu håller vi på - med att låta marknaden ta över på ett katastrofalt sätt - och det finns många och illa varslande exempel

70 Just nu håller vi på - med att låta marknaden ta över på ett katastrofalt sätt - och det finns många och illa varslande exempel - Jag skall bara ta några - idrottsföreningarna - skolorna - politiken

71 Alldeles för mycket men ändå

72 Professionaliseringen IdrottSkolaPolitikExempel

73 Vi fråntar barnen sfärer av självständighet och frihet..och vi tror att vi är riktigt kloka.

74 Vi behöver frihetens sfärer Vi behöver det för att lära oss att bära ansvar -

75 Vi behöver frihetens sfärer Vi behöver det för att lära oss att bära ansvar - för oss själva

76 Vi behöver frihetens sfärer Vi behöver det för att lära oss att bära ansvar - för oss själva - för våra medmänniskor

77 Vi behöver frihetens sfärer Vi behöver det för att lära oss att bära ansvar - för oss själva - för våra medmänniskor - för våra barn

78 Vi behöver frihetens sfärer Vi behöver det för att lära oss att bära ansvar - för oss själva - för våra medmänniskor - för våra barn - för vår framtid

79 För våra innovationer

80 Och lite för oss själva


Ladda ner ppt "Nils Torvalds SIC-seminariet Arcada 10.2.2007 Frihet, kultur och innovation Det finns inga genvägar till framgång."

Liknande presentationer


Google-annonser