Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB."— Presentationens avskrift:

1 Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB

2 Live Meetings för Microsoft partners Grundutbildning 14:e / 16:e / 20:e mars Användningsrättigheter Anskaffningsformer Hosting, förinstallerad, butiksbox Volymlicensprogram Fortsättning: Hur säljer jag volymavtal? 22:a / 26:e / 28:e mars Utvalt exempel för små och mellanstora företag: Microsoft Open Value Nyttan av Software Assurance Jämförelse – kostnad per licensprogram Argument och resurser Summering

3 Microsoft Open Value

4 Microsofts grundprodukter - SMB Professional Desktop-plattformenSmall Business Desktop-plattformen Office Professional PlusOffice Small Business Edition Microsoft Core CALWindows SBS CAL Windows uppgradering •Enklast tänkbara hantering •Full kontroll över uppgraderingsprocessen •Bästa lösningen vad gäller budgetering av IT-verksamheten

5 Volymprogram Open LicenseOpen Value Company-wide Open Value Subscription Standardisering •Välj mellan köp/delbetalning eller prenumeration •SA-förmåner ingår •Möjlighet till plattformsrabatt •Lättare budgetering •Bättre licenskontroll •God uppgraderingsberedskap Engångsköp •Välj mellan direkt betalning eller delbetalning •Möjlighet till SA-förmåner •Kan starta ett avtal med bara tilläggsprodukter

6 Open Value – flera valmöjligheter •Välj det program som passar bäst –Standardisering (Open Value Company-wide) •Med eller utan hela plattformen –Ej standardisering (Open Value) •Kostnadsspridning över 3 år •Uppdatering vid tillägg av nya desktops –Månadsvis –Årsvis (endast prenumeration) Köp av licens (eviga licenser)

7 Open Value Subscription •Årlig prenumerationsavgift –Möjlighet till 50% aktualitetsrabatt (UTD) –Lägg till nya datorer (desktops) under året - utan kostnad •Räkna desktops vid årsavstämningen –Den årliga kostnaden baseras på antalet desktops –Ett färre antal desktops = lägre utgift för licenserna –Plattformsrabatt kan sänka kostnaden ytterligare •Förnya prenumerationen vart tredje år –Alternativ: köpoption för eviga licenser Prenumeration på licens

8 Beställning och betalning

9 Open Value – översikt och avtalsmodell Framtida avtal Software Assurance Software Assurance Software Assurance Licens Grundavtal Software Assurance Software Assurance Software Assurance Förlängning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5År 6 Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Utköp Prenume- ration UTD

10 Payment for initial volume Payment for 2 nd year volume Payment for 1st year volume Beställning och betalning Betalning för ursprungligt antal Betalning för andra årets antal InitialbeställningBeställning år 1Beställning år 2 Betalning för första årets antal Gäller prenumeration

11 Jämförelse av första årets utgifter Direkt betalning för licenser Open License* 1/3 licenskostnad + Software Assurance Open Value Prenumerationskostnad Open Value Subscription * Prenumerationsbaserade tjänster erbjuds ej genom Open License

12 Microsoft Software Assurance

13 Nyttan av Software Assurance •Vad är Software Assurance? –Ett underhållsavtal för programvara som följer avtalstiden, dvs kan vara tillgängligt under hela tre år –Software Assurance är ett mervärde till användarlicensen vilken antingen ingår i volymavtalet som standard eller som ett tillägg –Detta underhållsprogram erbjuder mer än de traditionella uppgraderings- och supportkontrakt som finns i branschen

14 Nya versionsrättigheter Fördelade kostnader Nytt! Windows Vista Enterprise 4 v irtuella instanser Flerspråkstöd Utökat! Fler utbildningskuponger Självstudier (eLearning) Program för hemanvändning Personalköp Enterprise Source License Program Nytt ! Tjänster för Desktop Deployment Planning Nytt! Information Work Solution- tjänster Utökat! Snabbkorrigerings- support Nytt! Windows Fundamentals for Legacy PCs – säkerhet för och hantering av äldre datorer Nytt! Problemlösningssupport dygnet runt, alla dagar TechNet Plus Disaster Recovery Support Corporate Error Reporting Användning av förmåner under IT-livscykeln

15 Windows Optimized Desktop Allt innehåll i Windows Vista Business plus: Four Virtual Operating Systems Windows BitLocker Drive Encryption Multi-lingual User Interface (MUI) Subsystem for Unix-Based Apps (SUA) SoftGrid Application Virtualization Asset Inventory Services Diagnostic & Recovery Toolset Advanced Group Policy Management Windows Vista Enterprise + Microsoft Desktop Optimization Pack: - Den mest flexibla och kostnadseffektiva ‘desktop management’ –lösningen Microsoft Desktop Optimization Pack - Prenumerationsbaserad tjänst - Förutsätter Windows Software Assurance-täckning - kan adderas under löpande avtal

16 Stöd för IT-verksamheten Software Assurance: –ger tillgång till hjälp och valfrihet –minskar kostnaderna för och ger tillgång till TechNet-förmåner –gör distributionen snabbare och enklare –ökar personalens IT-kunnande –minskar kostnaderna för ’helpdesk’ –bibehåller din IT-miljös standard och aktualitet

17 Software Assurance förmåner – uppskattade besparingar Direkt: ~3.500 – 4.500 / utbildningsdag/kupong Indirekt: lägre support kostnader, ökade kunskaper hos anställda Utbildning Direkt: ~250 - 2.000 per licens (Desktop, Server) Indirekt: reducerade kostnader för support, utbildning och helpdesk Självstudier / eLearning Direkt: 2.400 per prenumeration (1:1 på Server) Indirekt: reducerade support kostnader och stopptider samt kortare projekttider TechNet Plus Direkt: ~2.000 / produkt (Office Pro, Project, Visio Pro) Indirekt: ökad produktivitet Hemanvändning Exempel i SEK Direkt: ~3.500 / incident; besparing på Premier avtal Indirekt: reducerade support kostnader och stopp, ökad produktivitet Direkt: ~3.500 – 4.500 / dag Indirekt: kortare implementationstider och lägre kostnader 24x7 Support Workshop (seminariekupong)

18 Jämförelse – kostnad per licensprogram •Exempel: 10 st Office Professional •Tidsperiod: 6 år •Antagande: kunden uppgraderar en gång under 6-årsperioden

19 Open L jämfört med OVS Open License (utan SA) 1’362 / månad 100% Open Value subscription (med UTD) 1’356 / månad 100% Open Value subscription (utan UTD) 1’479 / månad 109% Vad kunden får med Open Value subscription: - Software Assurance - Rätt till nästa version inom avtalstiden - Nya och utökade förmåner - Delbetalning - Rätt att minska antalet licenser - Ett avtal = enkelhet och trygghet

20 Open L&SA jämfört med Open Value (köp) Open License (L&SA) 1’866 / månad 100% Open Value company-wide 1’663 / månad 88% Open Value (ej företags- omfattande) 1’815 / månad 97% Vad kunden får med Open Value: - Software Assurance - Rätt till nästa version inom avtalstiden - Fler nya och utökade förmåner - Delbetalning - Ett avtal = enkelhet och trygghet

21 Argument

22 Varför ska du sälja Open Value subscription? –Enkelhet •Det blir enklare för dig och din kund – en faktura en gång per år! •Ingen box att hålla reda på och lagerhålla. •Elektronisk avtalshantering. –Odla relationen med kunden •Du får en naturlig kontakt med din kund 1 gång per år –får möjlighet att visa nya lösningar och ny teknik! •En trogen nöjd kund är en bra kund som kommer handla mer av dig! –Förtjänstmöjligheter – tjäna pengar på programvara och tjänster! •Det kan vara större marginaler på mjukvara än hårdvara idag. Prenumerationsavtal ger dig ”säkra” intäkter under 3 år. •Trogna kunder uppgraderar oftare vilket driver investeringar i tjänster och licenser. –SA förmåner – hjälp din kund att hitta rätt! •Bli kundens hjälte! Se till att alla förmåner nyttjas fullt ut och därmed säkrar du betydande besparingar för din kund. Det handlar om flera tusentals kronor även för en liten kund. –Stöd •Få marknadsbidrag och hjälp att sälja från Microsoft via Marknadsbyrån och aktiviteter som TM stöd www.microsoft.se/marknadsbyranwww.microsoft.se/marknadsbyran •Licensinformation www.microsoft.se/licensewww.microsoft.se/license

23 Köp på rätt sätt - prenumerera! Microsoft Open Value subscription − Konkurrensf ö rdel att ligga p å senaste teknik − Utbildning f ö r de anst ä llda − R ä tt antal licenser – ö ka eller minska antalet per å r − Kostnadsspridning & Kostnadskontroll (prisskydd) − 1 faktura per å r = 1 ink ö p per å r − Aktualitetsrabatt - 50% rabatt f ö rsta avtals å ret − Ett avtal – l ä ttare hantering − Kundwebben MVLS

24 Viktiga frågor till din kund •Hur många datorer finns i er organisation? •Hur brukar ni införskaffa licenser för programvara? •Har ni ett behov att minska initialkostnaden och samtidigt uppnå större förutsägbarhet vad gäller IT-budgeten? •Kan du i dagsläget få rabatt när du köper programvara? •Hur långt i förväg planerar du för ny teknik? •Gör du dina IT-investeringar inklusive programvara centralt? •Hur budgeterar du för nya versionsuppgraderingar? •Är det affärskritiskt för din verksamhet att ha tillgång till den senaste tekniken? •Brukar du leasa eller köpa nya datorer? •Brukar användarna vilja ha utbildning på ny programvara?

25 Tillgängliga resurser För partner •Microsofts lokala distributörer •Microsoft Licenswebb www.microsoft.se/licensewww.microsoft.se/license •Microsoft Partnerwebb www.microsoft.se/partnerwww.microsoft.se/partner •Microsoft Partnerservice 08-752 27 00 •Microsoft Marknadsbyrån www.microsoft.se/marknadsbyranwww.microsoft.se/marknadsbyran För kunder •Microsoft Licenswebb www.microsoft.se/licensewww.microsoft.se/license •Microsoft Kundservice 08-752 56 30 •MVLS telefonsupport –Fast 020-797 079 –Mobil 020-170 19 70

26 Summering – att sälja volymlicensprogram Kom ihåg att Det finns en lösning för varje kundsituation Microsoft har investerat i skalbarhet och fler valmöjligheter för kunden Se på programvara som en tjänst Software Assurance är en del av IT-driften Skapa optimala lösningar över flera års sikt

27 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

28 Läsa mer

29 Jämförelse av program Program Open Value Subscription Open Value Companywide Open ValueOpen License Evig licens NejJa Software AssuranceIngår Kan läggas till Möjlighet till delbetalning Ja Nej Spara pengar genom standardisering Ja Nej Ansluta tjänster (ex Forefront Security) Ja Nej Software Assurance ger en rad förmåner, bl a rätt till senaste version, support, tillgång till tekniska verktyg, eLearning eller lärarledda kurser.

30 Vanliga frågor och svar Varför skall en kund äga sin licens? I Open Value subscription har kunden en möjlighet att minska sitt licensinnehav och därmed också deras licenskostnader. Open Value subscription gör att kunden endast betalar för det antal datorer som de har. Prenumeration är inte dyrare, utan snarare billigare än att köpa licenser då och då Varför betala för hela licenskostnaden direkt? När det är dags för uppgradering av licenserna måste licenskostnaden betalas igen. Open Value möjliggör en minskad initialkostnad, samtidigt som den också erbjuder kunden att använda sig av den senaste produktversionen? Varför låta kunden sitta med olika produktversioner, licensformer och avtalsslut? Open Value löser detta genom att samtliga licenser ligger i ett och samma avtal där alla licenser har ett och samma avtalsslut Din kund vill inte ha Software Assurance för de skall inte uppgradera inom tre år En kund som köper Open Value subscription minskar inte bara de initiala kostnaderna (upp till 82 % ), utan också de totala kostnaderna på tre år. Software Assurance ger ett mervärde genom alla dess förmåner (support, rätt till senaste versionen osv) Varför är Software Assurance (SA) bra att ha? SA ger kunden en möjlighet till att sprida sina licenskostnader, men de får också tillgång till en mängd förmåner. Kanske finns det en förmån som just din kund efterfrågar. –Kostnadsfördelning –Möjlighet till utbildningskuponger –Problemlösningsupport –Snabbt korrigeringssupport (Hotfix) –TechNet Plus –Windows Vista Enterprise

31 Översikt per program

32 Open Value översikt ProgramhanteringBeställning vid installationsmånaden Därefter årlig beställning 1 LicenstypEviga licenser OrganisationHela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod36 kalendermånader Period vid avtalsförnyelse36 månader BeställningsnivåInitial beställning: 5 licenser eller högre TilläggsbeställningarVid behov – beställs inom samma månad som produkten installeras ProduktsortimentMicrosoft business products Licenserbjudande1.Licens & Software Assurance 2.Software Assurance (vid förlängning) Standardisering / företagsomspännandeVid behov PrisnivåerEn nivå PrisskyddJa, för licenser som beställs vid avtalets början 1 Möjligheten att betala allt direkt finns också

33 Open Value Company-wide översikt ProgramhanteringBeställning vid installationsmånaden Därefter årlig beställning 1 LicenstypEviga licenser OrganisationHela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod36 kalendermånader, 36 månader vid förnyelse BeställningsnivåInitial beställning: 5 datorer eller högre TilläggsbeställningarBeställs inom samma månad som produkten installeras ProduktsortimentStandardisering erbjuds antingen på “Desktop Professional Platform” eller på “Small Business Platform” eller (vid behov) på tilläggsprodukter Licenserbjudande1.Licens & Software Assurance 2.Software Assurance (vid förlängning) Standardisering / företagsomspännandeObligatoriskt för utvalda plattformsprodukter Prisnivåer5 eller flera datorer (volymrabatt vid 250 datorer eller över) 1 PrisskyddJa, för plattformskomponenter 1 Ej “Small Business Platform”

34 Open Value Subscription översikt ProgramhanteringÅrliga beställningar LicenstypPrenumeration OrganisationHela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod36 kalendermånader, 36 månader vid förnyelse BeställningsnivåInitial beställning: 5 datorer eller högre TilläggsbeställningarFöretagsomspännande produkter - beställning görs vid avtalets årsdag Tilläggsprodukter - beställs inom samma månad som produkten installeras ProduktsortimentStandardisering erbjuds antingen på “Desktop Professional Platform” eller på “Small Business Platform” eller (vid behov) på tilläggsprodukter LicenserbjudandeLicens & Software Assurance Standardisering / företagsomspännandeObligatoriskt för utvalda plattformsprodukter Prisnivåer5 eller flera datorer (volymrabatt vid 250 datorer eller över) 1 PlattformsrabattJa – 5% Up-to-date-rabattJa – 50% på nuvarande och näst senaste version UtköpskostnadFaktor 1,75 x ursprungskostnad PrisskyddJa, för plattformskomponenter samt för licenser som beställs vid avtalets början 1 Ej “Small Business Platform”

35 Volymavtal Open-gruppen •För behov av programvara till 5 - 250+ datorer Open License –Permanent licens – betala direkt •Ger prisfördelar i 2 år Open Value subscription –Prenumerera •Standardisering = alla datorer •Lika stor årlig avgift under 3 år (fast pris) •Möjlighet till aktualitetsrabatt (UTD) •Kan öka – eller minska – antalet datorer Open Value company-wide Open Value –Permanent licens – delbetalning •Möjlighet till standardisering •Betala under 3 år •Lika stora årliga delbetalningar

36 Microsoft SoftGrid* Dynamically Delivering The Virtual Application Solution Deliver applications to users at log on –in seconds, to any licensed machine Reduce user downtime associated with software installation Enforce authorization of machines to applications – permissions are centralized, applications are sandboxed Accelerate desktop deployment and take control of the desktop Minimize application conflicts through application isolation at streaming server Minimize significant application compatibility testing and scripting, multi-platform packaging, or significant regression testing Run real time usage reports Enable device roaming Enterprises have experienced over 80% reduction in application management costs, 30% reduction in help desk costs, and enables a four-fold increase in user up-time** *Refers to SoftGrid for Windows Desktop. SoftGrid CAL for TS is also available separately in the Volume License price list. See the product list for details. **Return on Virtualization: Calculating the Economic Impact of the Softricity Desktop Report 2006 http://www.windowsvista.com/optimizeddesktop http://www.windowsvista.com/optimizeddesktop Life without traditional Software Installation Benefits to IT EXPERIENCE / SCENARIO SoftGrid Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management 

37 Microsoft Software Asset Inventory Services Translating software inventory into business intelligence Efficiently scan systems for software without impacting how machines are running today Check against 430K software titles - dynamically growing knowledge base Understand license types for inventoried applications (ie, fully licensed Adobe Reader vs. Free Adobe Reader) Simplify machine restoration by understanding software on each machine Import & compare license entitlement information with deployed/installed software Enable compliance against key industry standards (SOX, HIPAA) Inventory data is securely hosted by Microsoft Secure, browser based reports are easily accessible over the internet (no client or server installation) Translates inventory data into useful information Simplify compliance and disaster recovery Easily administered service EXPERIENCE / SCENARIO Software Asset Inventory Services Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management 

38 Microsoft Advanced Group Policy Management Enhancing group policy through change management Accelerate management with granular administrative control Enable effective Group Policy change management Reduced risk of widespread failures Delegate easily and flexibly Administer using Role-based administration Route change requests Create group policy object template library Allow subscription to policy change e-mail notifications Use versioning, history and quick rollback of deployed changes Edit group policy objects offline Use difference reporting and audit logging Recover deleted group policy objects Repair live group policy objects EXPERIENCE / SCENARIO Advanced Group Policy Mgt Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management 

39 Microsoft Diagnostic & Recovery Toolset Powerful tools to accelerate desktop repair Recover, instead of reloading Windows: Use offline environment to attempt several types of recovery (even when Safe Mode will not function) Reduced downtime and flexible, rapid recovery: Recover deleted files, manipulate services, devices, local passwords, more. Make PCs safe to use: Remove malware from infected systems while the system is safely offline using existing antivirus software Reduced IT personnel costs through the use of a unified tool suite Drastically reduce the length of helpdesk calls Recover critical data in a timely fashion Reduce downtime and increase employee productivity Accelerate Desktop Management and Responsiveness: quickly diagnose and recover Accelerate TCO savings by minimizing recovery timeframe EXPERIENCE / SCENARIO Diagnostic & Recovery Toolset Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management 


Ladda ner ppt "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB."

Liknande presentationer


Google-annonser