Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Jan von Rosen Microsoft Presentatör Hej och välkommen! Idag ska Jan prata om grunderna i Microsofts produktlicensiering Vi startar kl. 9:00, presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Jan von Rosen Microsoft Presentatör Hej och välkommen! Idag ska Jan prata om grunderna i Microsofts produktlicensiering Vi startar kl. 9:00, presentationen."— Presentationens avskrift:

1 1 Jan von Rosen Microsoft Presentatör Hej och välkommen! Idag ska Jan prata om grunderna i Microsofts produktlicensiering Vi startar kl. 9:00, presentationen är ca 45 min, därefter frågestund. I nedre delen kan ni skriva frågor till oss. Välkomna!

2 2 Ljudalternativ: Antingen lyssnar du via LiveMeeting, Audio Broadcasting genom datorns högtalare (klicka på högtalaren högst upp till höger)......eller så ringer du tel. 08-632 4844 och anger Participant Passcode: 1288451# (då är ni deltagare på ”mute”).

3 3 www.microsoft.se/utbildningswebben

4 Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB

5 Live Meetings för Microsoft partners Grundutbildning 14:e / 16:e / 20:e mars Användningsrättigheter Anskaffningsformer Hosting, förinstallerad, butiksbox Volymlicensprogram Fortsättning: Hur säljer jag volymavtal? 22:a / 26:e / 28:e mars Utvalt exempel för små och mellanstora företag: Microsoft Open Value Nyttan av Software Assurance Jämförelse – kostnad per licensprogram Argument och resurser Summering

6 L (Licens) Vad innebär begreppet programvarulicens? SA (Software Assurance) Underhållsavtal - inbyggt eller som tillägg L&SA (Licens & Software Assurance) Undantag: uppgradering Windows operativsystem i volymavtal Butiksbox - vissa applikationer & utvecklingsverktyg Grunderna

7 En programvarulicens ger användaren den lagliga rätten att använda programvaran Programvaran är juridiskt skyddad av upphovsrättslagen Beskrivning av vad en Microsoft produktlicens är finns till varje produkt End User License Agreement (EULA) OEM (förinstallerad) Full Packaged Product (butiksbox) Product Use Rights (PUR) Volymlicens Service Provider Use Rights (SPUR) SPLA (hosting) Reglerar all användning inklusive rätten till bruk av tidigare version (”nedgradering”) Volymlicens / volymavtal = köpavtal Grunderna forts

8 Användningsrättigheter - applikationer Microsofts applikationsprodukter licensieras alltid per anordning Microsoft Office Microsoft Office-komponentprodukter Ex. Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Word Microsoft Publisher Microsoft Sharepoint Designer (f.d. Frontpage) osv

9 Server som kräver CAL - Client Access License Licens per användare (‘user’) Licens per anordning (‘device’) Licens för enhetshantering (CML, OML) Serveroperativsystem (Windows Server) Specialservrar (Ex. Exchange Server, SQL Server, LCS, CRM) Hanteringsservrar (MOM, SMS, DPM) Servrar Per Processor > CAL behövs ej Ex. BizTalk Server, SQL Server, ISA Server, MIIS, Commerce Server Utility Server > CAL behövs ej Ex. Groove Server Specialservrar > endast Serverlicens Ex. Windows Server Web Edition, Windows Server 2003 Compute Cluster Edition, System Center Reporting Manager Per Server > kräver CAL (samtidig anslutning tillåten) Windows Server Användningsrättigheter – Server / Affärssystem

10 Användningsrättigheter - system Microsofts systemprodukter licensieras alltid per anordning System = Operativsystem = Klient Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP osv Windows klientoperativsystem finns inte som en fullversionslicens via Microsoft volymlicensavtal utan endast som en uppgraderingslicens

11 Användningsrättigheter - utvecklingsprodukter Microsofts utvecklingsprodukter licensieras alltid per användare Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio med MSDN Microsoft TechNet Microsoft SQL Server Developer Edition osv En användare har rätt att installera och använda exemplar av programvaran för att utforma, utveckla och testa er programvara. Testning innefattar inte installation på en server i driftsmiljö, till exempel laddning av innehåll innan det används i drift.

12 Användningsrättigheter - onlinetjänster Microsofts onlinetjänster licensieras som en månatlig prenumerationsavgift Microsoft Office Live Meeting Microsoft Forefront Antigen Microsoft Exchange Hosted Services Microsoft MapPoint Web Services Microsoft Learning Solutions osv Licensmodell: 1.abonnemangslicens för tjänster (SSL) + 2.abonnemangslicens för användare (USL) eller 3.abonnemangslicens för anordning (DSL) + 4.abonnemangslicens för tillägg (ASL)

13 Vilken anskaffningsform passar bäst för kundens organisation? ButiksboxOEM

14 Licensiering Hosting Förinstallerad programvara (OEM) Butiksbox

15 Service Provider License Agreement (SPLA) Service Provider-licens Användaren äger inte licensen SPLA-avtalet tecknas mellan en hosting-leverantör (Service Provider) och Microsoft För att teckna SPLA krävs att du som partner går med i Microsofts Partnerprogram som "Registrerad medlem" och blir medlem i Microsoft Windows Web Hoster Program

16 Original Equipment Manufacturer Software OEM-licens Programvaran är (oftast) förinstallerad i en ny dator Licensen är knuten till PCn OEM-licens kan inte säljas vidare utan PCn, får ej installeras i annan dator

17 Original Equipment Manufacturer Software OEM-licens + volymlicens Vid tillägg av Software Assurance omfattas programvaran av volymavtalet, dvs den är inte längre en OEM-licens Är licensen fortfarande knuten till PCn? Windows (klient) – ja Office – nej, dvs den kan flyttas Windows Server – nej, dvs den kan flyttas

18 Full Packaged Product (FPP) Butiksbox Programvaran köps förpackad i box via butik eller liknande. Passar bra för hemanvändare eller de allra minsta företagen Licensen kan flyttas eller byta ägare Alla originalkomponenter (media, manual osv) måste följa med licensen Flyttas programvaran till annan PC följer licensen med installationen

19 Volymlicensprogram - generell översikt Ägande ”Standardisering” (hela företaget) ”Engångsköp” Prenumeration & hosting Open Value Open License Select OEM / stycklicens Enterprise Agreement Open Value company-wide EA Subscription Open Value subscription Service Provider

20 Positionering licensprogram 300-400+ anställda Select 250+ datorer EA EA Subscription 5 – 250+ datorer Open Value subscription Open Value company-wide Open Value Open License 1 – 5 datorer Stycklicens (FPP) Förinstallerat (OEM) 5+ Hemmamarknad Små företag Stora företag 500+ Mellanstora företag 50+

21 Helhetsbild - samtliga volymlicensprogram Icke permanent Permanent VolymlicensieringEnstaka kopior Företags- omspännande Icke företags- omspännande Nya datorer Återför säljare Marknads - segment Enterprise Enterprise Subscription Agreement Enterprise Agreement SelectFörinst. (OEM) Retail (styck- licens) Små och medelstora Open Value subscription Open Value company-wide Open License Open Value

22 Volymavtal Betala direkt –> permanent licens Avgift per år –> prenumerera på licens Delbetala per år –> permanent licens Vanligtvis treårsavtal

23 Microsofts grundprodukter - SMB Professional Desktop-plattformenSmall Business Desktop- plattformen Office Professional PlusOffice Small Business Edition Microsoft Core CALWindows SBS CAL Windows uppgradering Enklast tänkbara hantering Full kontroll över uppgraderingsprocessen Bästa lösningen vad gäller budgetering av IT-verksamheten

24 Microsofts grundprodukter – Enterprise / Public Sector Enterprise Desktop-plattformenProfessional Desktop-plattformen Office EnterpriseOffice Professional Plus Microsoft Enterprise CAL suiteMicrosoft Core CAL Windows uppgradering Enklast tänkbara hantering Full kontroll över uppgraderingsprocessen Bästa lösningen vad gäller budgetering av av IT-verksamheten

25 Volymavtal Open License-gruppen För behov av programvara till 5 - 250+ datorer Open License Permanent licens – betala direkt Ger prisfördelar i 2 år Open Value subscription Prenumerera Standardisering = alla datorer Lika stor årlig avgift under 3 år (fast pris) Möjlighet till aktualitetsrabatt (UTD) Kan öka – eller minska – antalet datorer Open Value company-wide Open Value Permanent licens – delbetalning Möjlighet till standardisering Betala under 3 år Lika stora årliga delbetalningar

26 1. Prenumeration - företagsomfattande (Open Value subscription) 2. Delbetalning - standardisering / företagsomfattande (Open Value company-wide) 3. Delbetalning - engångsköp (Open Value) Open Value Valm ö jligheter inom Open Value

27 Summering Det finns flera olika licensmöjligheter Berätta om alternativen Låt kundbehovet styra Fokusera på högst två volymlicensprogram (mer om detta i fortsättningskursen)

28 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

29 Läsa mer

30 Microsoft serveråtkomst Client Access License Per Processor-licens External Connector Internet Edition Utility Servers

31 Klientåtkomstlicens CAL - Client Access License Licensiering per användare Licensiering per anordning Exempel: Windows Server, Exchange Server, SQL Server Nytt från 1 okt 2006 Base CAL = Standard CAL Nytt från 1 okt 2006 Additive CAL = Enterprise CAL (kräver Base CAL) CML - Configuration Management License Licensiering per anordning - som hanteras av Serverprogramvaran Systems Management Server OML - Operations Management License Licensiering per anordning - som hanteras av Serverprogramvaran MS Operations Manager + valfri Extern Connector

32 Per Processor-licens Programvaran licensieras på individuell processorbasis En programvarulicens för varje processor i servern behövs Exempel: SQL Server, ISA Server, BizTalk Server, Commerce Server, Host Integration Server OBS: gäller även för processorer med två eller flera kärnor på samma chip - Microsoft tillämpar inte "per-core" licensiering. Inter net

33 External Connector Required in addition to server license Covers access to server by "External Users” Does not cover access by employees Does not cover hosting External Connector Internet External User

34 Internet Edition Covers the server license as well as access by “Internet Users” Does not cover access by employees CALs cannot be used Does not cover hosting Internet Internet User Internet Edition Stand Alone Server License

35 Utility Server Endast serverlicens Inga CALs behövs Allows a unlimited number of connections Does not distinguess between internal and external users

36 2007 Office System Server klientåtkomstlicensiering

37 Två olika Client Access Licenses (CALs) Collaboration portal + content management Document lifecycle capabilities Enterprise search enhancements On-premise server with AD integration Deploy, manage & integrate clients Relay Manager & Data Bridge Publishing of InfoPath forms Editing and submitting via browser Centralized e-Forms catalog and lifecycle management Project tracking Plan, schedule, assign resources Time and status reporting Portfolio analysis and optimization Track assets, operations, & products Life cycle analysis and planning E-Forms services Spreadsheet publishing and reporting Business data integration Base CALs Additive CALs - Utility Server - No CAL Required


Ladda ner ppt "1 Jan von Rosen Microsoft Presentatör Hej och välkommen! Idag ska Jan prata om grunderna i Microsofts produktlicensiering Vi startar kl. 9:00, presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser