Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vapenrustningen Ef 6:10-20. Ballans! •Två diken: –Ser demoner överallt –Blundar för andlig verklighet •”för att vi inte skall bli överlistade av Satan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vapenrustningen Ef 6:10-20. Ballans! •Två diken: –Ser demoner överallt –Blundar för andlig verklighet •”för att vi inte skall bli överlistade av Satan."— Presentationens avskrift:

1 Vapenrustningen Ef 6:10-20

2 Ballans! •Två diken: –Ser demoner överallt –Blundar för andlig verklighet •”för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till”, 2 Kor 2:11

3 Vapenrustningen Ef 6:10-20 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

4 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. ”

5 “Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.” v10 - Om ni glömmer allt annat, kom ihåg detta... - Paulus skriver: som sammanfattning, jag har sparat det mest viktiga till nu…

6 “Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp” v11 - en tungt beväpnad soldats rustning - stå emot, gr ansikte mot ansikte - angrepp, gr strategi, slughet, svek, list, falskhet, trick, konst

7 “Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” v12 •strid, gr brottningskamp bara en vinner •människor är aldrig vårt problem! •ondskan är hierarkisk uppdelad: –Furstar, ärkehärskare, ledare från urgamla tider, militär term för general, högsta ledare •demoner av hög rang antagligen sedan Lucifers fall –Väldigheter, kraft given av auktoritet, militär term för general –Världshärskare, Mot mörkrets härskare, råstyrka satt i ordning i den här världen, militär term för tränings läger där män tränas att få disciplin •dvs demoner är tränade i olika specifika uppgifter –Ondskans andemakter, Mot andlig ondska (vidrighet, hatfullhet, bitterhet, oförsonlighet)

8 “Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt” v13 - Hela rustningen - Vi kan behålla fältet!

9 1) Sanningens bälte •Bältet håller allt på plats! •Sanningen är Guds ord som håller alla delarna av rustningen på plats •Utan Guds ord kommer allt annat ur sin rätta position “Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter” v14a

10 2) Rättfärdighetens pansar •Frälsningen är inte gärningar, vi är rättfärdigjorda genom Jesus blod “kläd er i rättfärdighetens pansar” v14b

11 3) Fridens skor •Sätt gr spänt fast, snöra fast hårt, utan något glapp •Beredskapen –att vara förberedd, undervisad, redo med budskapet om frid •En romersk soldats skor: –läder och metall och snörades fast, en strids sko. –spikar •Med dessa skor står vi stadigt och kan vandra framåt trots djävulens attacker och ha frid inom oss, därav kallas de fridens skor “sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. ” v15

12 4) Trons sköld •Stor sköld som täcker hela soldaten •Vi har alla fått ett mått av tro! Rom 12:3 “Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar” v16

13 5) Frälsningens hjälm •Befriar från inkräktande fiender, dvs onda tankar som försöker få fäste och bygga tankebyggnader i vårt sinne •Djävulen, gr diaballos –Dia, tränga igenom –Ballos, gång på gång kasta något “Tag emot frälsningens hjälm ” v17a

14 6) Andens svärd •Kortare svärd, som används speciellt för närstrid och var dödande •Guds ord, rehma ord, ett specifikt ord levandegjort av den Helige Ande “Andens svärd som är Guds ord” v17b

15 7) Spjutet - bön •Bak på ryggen hade en romersk soldat sput •Kasta framför sig och bana väg •Bönen bereder vägen och tar undan fienden i förväg! “Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. ” v18

16 Bibeldatabas


Ladda ner ppt "Vapenrustningen Ef 6:10-20. Ballans! •Två diken: –Ser demoner överallt –Blundar för andlig verklighet •”för att vi inte skall bli överlistade av Satan."

Liknande presentationer


Google-annonser