Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vapenrustningen Ef 6:10-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vapenrustningen Ef 6:10-20."— Presentationens avskrift:

1 Vapenrustningen Ef 6:10-20

2 Ballans! Två diken: Ser demoner överallt Blundar för andlig verklighet ”för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till”, 2 Kor 2:11

3 Vapenrustningen Ef 6:10-20 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

4 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. ”

5 “Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft
“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.” v10 - Om ni glömmer allt annat, kom ihåg detta... - Paulus skriver: som sammanfattning, jag har sparat det mest viktiga till nu…

6 “Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp” v11 - en tungt beväpnad soldats rustning - stå emot, gr ansikte mot ansikte - angrepp, gr strategi, slughet, svek, list, falskhet, trick, konst

7 “Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” v12 strid, gr brottningskamp bara en vinner människor är aldrig vårt problem! ondskan är hierarkisk uppdelad: Furstar, ärkehärskare, ledare från urgamla tider, militär term för general, högsta ledare demoner av hög rang antagligen sedan Lucifers fall Väldigheter, kraft given av auktoritet, militär term för general Världshärskare, Mot mörkrets härskare, råstyrka satt i ordning i den här världen, militär term för tränings läger där män tränas att få disciplin dvs demoner är tränade i olika specifika uppgifter Ondskans andemakter, Mot andlig ondska (vidrighet, hatfullhet, bitterhet, oförsonlighet)

8 “Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt” v13 - Hela rustningen - Vi kan behålla fältet!

9 1) Sanningens bälte Bältet håller allt på plats!
“Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter” v14a Bältet håller allt på plats! Sanningen är Guds ord som håller alla delarna av rustningen på plats Utan Guds ord kommer allt annat ur sin rätta position

10 2) Rättfärdighetens pansar
“kläd er i rättfärdighetens pansar” v14b Frälsningen är inte gärningar, vi är rättfärdigjorda genom Jesus blod

11 3) Fridens skor Sätt gr spänt fast, snöra fast hårt, utan något glapp
“sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. ” v15 Sätt gr spänt fast, snöra fast hårt, utan något glapp Beredskapen att vara förberedd, undervisad, redo med budskapet om frid En romersk soldats skor: läder och metall och snörades fast, en strids sko. spikar Med dessa skor står vi stadigt och kan vandra framåt trots djävulens attacker och ha frid inom oss, därav kallas de fridens skor

12 4) Trons sköld Stor sköld som täcker hela soldaten
“Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar” v16 Stor sköld som täcker hela soldaten Vi har alla fått ett mått av tro! Rom 12:3

13 5) Frälsningens hjälm “Tag emot frälsningens hjälm ” v17a Befriar från inkräktande fiender, dvs onda tankar som försöker få fäste och bygga tankebyggnader i vårt sinne Djävulen, gr diaballos Dia, tränga igenom Ballos, gång på gång kasta något

14 6) Andens svärd “Andens svärd som är Guds ord” v17b Kortare svärd, som används speciellt för närstrid och var dödande Guds ord, rehma ord, ett specifikt ord levandegjort av den Helige Ande

15 7) Spjutet - bön Bak på ryggen hade en romersk soldat sput
“Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. ” v18 Bak på ryggen hade en romersk soldat sput Kasta framför sig och bana väg Bönen bereder vägen och tar undan fienden i förväg!

16 Bibeldatabas


Ladda ner ppt "Vapenrustningen Ef 6:10-20."

Liknande presentationer


Google-annonser