Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildades år 1887. SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN SIK skall hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. - en mötesplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildades år 1887. SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN SIK skall hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. - en mötesplats."— Presentationens avskrift:

1 Bildades år 1887

2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN SIK skall hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. - en mötesplats

3 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Att främja ingenjörskonst och utveckling av regionalt näringsliv genom att: erbjuda en lokal mötesplats för ingenjörer och naturvetare vidmakthålla och utveckla ett regionalt ingenjörsnätverk erbjuda medlemmarna ett aktivitesutbud som främjar såväl yrkesmässig förkovran som kulturell utveckling och social gemenskap - mål

4 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN - målstolpar SIK har aktivt medverkat vid etab- lering och genomförande av: Tekniska Museet Etapp 1 - 1960 Lunds Tekniska Högskola - 1961 Tekniska Museet Etapp 2 - 1978 Tekniska Museet Etapp 3 - ??

5 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN - organisation

6 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN SIK består av en styrelse samt ett antal fackavdelningar, vilka bl.a. initierar och genomför programutbudet. VHVäg- och husbyggnadsteknik EEl- och kommunikationsteknik KKemisk teknologi M/IMaskinteknik / Industriell organisation Mv Miljövård SkSkeppsteknik VVSVärme-, Ventilations- och Sanitetsteknik ITInformationsteknik - organisation

7 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Vad sysslar SIK med? Informerar om teknikens utveckling Debatterar teknikens användning Träffas till social samvaro Stöder teknisk utbildning - verksamhet

8 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Informerar om teknikens utveckling - verksamhet

9 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Debatterar teknikens användning - verksamhet

10 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Träffas till social samvaro - verksamhet

11 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Stöder teknisk utbildning - verksamhet Mentorprogram Stipendier och stödverksamhet SIK:s 100-års stiftelse SIK-VVS Minnesfond 1990 SIK:s Museistiftelse

12 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN - information Vår klubbtidning:

13 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN ww wwww wwww.... iiii nnnn gggg eeee nnnn jjjj oooo rrrr ssss kkkk llll uuuu bbbb bbbb eeee nnnn.... mmmm.... ssss eeee - information På internet:

14 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN För medlemmarna vill Skånska Ingenjörsklubben Erbjuda ett nätverk till glädje och nytta Ge möjligheter att vidareutvecklas Ge en social miljö, som uppskattas Driva projekt för att uppnå egna och föreningens målsättningar (aktivt arbete, gärna i grupp)   Företagsbesök för studenter   Ung företagsamhet Ha verksamheter som verkligen intresserar medlemmarna   Program –roliga – engagerande – informativa   Mentorsverksamhet - nytta

15 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN För medlemsföretag vill Skånska Ingenjörsklubben: Vara ett forum för kontakter inom teknik och ekonomi Förmedla kontakt med forskning och forskare inom hela teknikspektrumet Vara ingång till internationella kontaktnät för affärsutveckling och marknadsföring Bidra till unga ingenjörers och forskares utveckling på väg mot arbetsmarknaden Verka för att fler ungdomar intresserar sig för teknisk utbildning Främja gott samhällsklimat med förståelse för företagandets villkor och teknikens betydelse - nytta

16 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN - nytta Medlemsföretagen kan informera om sin verksamhet genom: Annonsering i medlemstidning och matrikel Artiklar i vår medlemstidning Rapporter på vår hemsida Egna föredrag i klubbens regi Studiebesök för klubbens medlemmar Logotyp i Skånska ingenjörsklubbens medlemstidning och på vår hemsida En länk till information om företaget på vår hemsida


Ladda ner ppt "Bildades år 1887. SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN SIK skall hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. - en mötesplats."

Liknande presentationer


Google-annonser