Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket."— Presentationens avskrift:

1

2 Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket

3 Presens av haben ichhabe du hast er, sie, es hat wirhaben ihrhabt siehaben Siehaben

4 Presens av sein ichbin du bist er, sie, es ist wirsind ihrseid siesind Siesind

5 Presens av regelbundna verb ichwohne-e du wohnst-st er, sie, es wohnt-t wirwohnen-en ihrwohnt-t siewohnen-en Siewohnen-en

6 Presens av verb med omljud ichfahre-e du fährst-st er, sie, es fährt-t wirfahren-en ihrfahrt-t siefahren-en Siefahren-en Andra och tredje person singular får prickar!

7 Presens av verb med omljud ichessesehelaufe du isstsiehstläufst er, sie, es isstsiehtläuft wiressensehenlaufen ihresstsehtlauft sieessensehenlaufen Sieessensehenlaufen Omljud innebär inte bara prickar. Vokalerna kan ändras så här: e – ie eller i a – ä au - äu Några mycket vanliga verb böjs så här! lesen, sehen, essen, geben, nehmen, sprechen, treffen, fahren, schlafen, laufen

8 Ackusativobjekt 1.Vad händer?predikat 2.Vem gör något?subjekt 3.Vad gör denna någon?ack.obj. Har du en bror? p s a.o.

9 Ackusativobjekt, forts. Har du en bror? p s a.o. Vi vet att bror ska stå i ackustiv. Då måste vi kunna rutan: maskulinumfemininumneutrumplural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die

10 Prepositioner med ackusativ durchgenom fürför, till gegenmot ohneutan umomkring, runt maskulinumfemininumneutrumplural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die

11 Prepositioner med dativ ausur, från auβerutom beihos, vid gegenübermittemot mitmed nachefter, till seitsedan vonfrån, av zutill

12 Prepositioner med dativ, forts. maskulinumfemininumneutrumplural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die dativ dem einem der einer dem einem den+n zu + der = zur zu + dem = zum

13 Perfekt av regelbundna verb ichhabe du hast er, sie, es hat wirhaben ihrhabt siehaben Siehaben ge + stammen av verbet + t Perfekt = vad man har gjort Vadå stammen??? 1.ta verbet i grundform: wohnen 2.ta bort –en på slutet: wohn wohn är alltså stammen.

14 Perfekt av regelbundna verb, forts. Mer att tänka på: ibland måste man lägga till ett extra –e för att kunna uttala ordet: till exempel gearbeitet, gerechnet, geöffnet. man lägger inte till ge- i början av ord som börjar på be-, ent-, er-, ver-, zer ich habe besuchtjag har besökt ich habe erzähltjag har berättat man lägger inte till ge- i början av ord som slutar på -ieren ich habe fotografiertjag har fotograferat ich habe trainiertjag har tränat

15 Perfekt av oregelbundna verb ichhabe du hast er, sie, es hat wirhaben ihrhabt siehaben Siehaben ge + stammen av verbet + en Tänk på: 1.slutar på –en 2.får ofta vokalväxling 3.måste plugga in eller slå upp

16 Perfekt av oregelbundna verb med sein ichbin du bist er, sie, es ist wirsind ihrseid siesind Siesind ge + stammen av verbet + en En grupp verb bildar perfekt med sein istället för haben. Det är verb som ofta uttrycker att man förflyttar sig: fahren, fliegen, gehen, kommen, laufen Även: sein, werden, bleiben

17 Modala hjälpverb i presens Så här böjer man können: ich kann du kannst er kann wir können ihr könnt sie können Sie können 1. Vokalväxling i singular. 2. ich och er heter lika! Modala hjälpverb dürfenfå könnenkunna mögentycka om müssenvara tvungen att sollenbör, ska wollenvill, ska Huvudverbet placeras sist i meningen!

18 Sein, werden, bleiben SvenskaInfinitivImperfektPerfekt varaseinwarist gewesen bliwerdenwurdeist geworden stanna kvarbleibenbliebist geblieben Vanliga verb! Plugga in!

19 Personliga pronomen NominativAckusativDativ ichmichmir dudichdir erihnihm es ihm sie ihr wiruns ihreuch sie ihnen Sie Ihnen

20 Relativa pronomen Relativa pronomen är småord som syftar tillbaka på ordet innan. Ordet som är ett vanligt relativt pronomen. Titta här: Da ist die Frau, die kurz ist. Där är kvinnan, som är kort. Da ist der Mann, der kurz ist. Där är mannen, som är kort. Da ist das Kind, das kurz ist. Där är barnet, som är kort. Det relativa pronomenet heter samma sak som den bestämda artikeln hos ordet det syftar tillbaka på.

21 Klockan Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? i = vor över = nach halv = halb prick – sätt Uhr efter: Klockan är ett = Es ist ein Uhr. kvart = Viertel


Ladda ner ppt "Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket."

Liknande presentationer


Google-annonser