Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tågoperatörerna Järnvägsdagen 2016-11-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tågoperatörerna Järnvägsdagen 2016-11-14."— Presentationens avskrift:

1 Tågoperatörerna Järnvägsdagen

2 Databasen ”Tågoperatörer” definieras som valda företag enligt Tågoperatörerna och delas in i: Passagerartrafik Godstrafik Jämförelsebranscher Passagerartrafik: (Linjebusstrafik), (övrig kollektivtrafik) och (annan landtransport av passagerare benämns som Buss. Ett antal Länstrafikbolag har uteslutits i studien då de har annorlunda redovisningsprinciper. Godstrafik (Vägtransport, godstrafik) benämns som Gods väg © Bisnode 2016

3 Simplermetoden visar företagens lönsamhet
Vi visar näringslivets tillväxt och lönsamhet Om Simplerindex = 1 är företaget lika lönsamt som Sveriges näringsliv Ett Simplerindex <1 visar att företaget är mer lönsamt än Sveriges näringsliv Ett Simplerindex >1 visar att företaget är mindre lönsamt än Sveriges näringsliv God lönsamhet och Negativ tillväxt God lönsamhet och Tillväxt Simplerindex 2014 Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre lönsamhet och Negativ tillväxt Lägre lönsamhet och Tillväxt © Bisnode 2016

4 Utveckling i förädlingsvärde 2010-2015 och lönsamhet 2015
© Bisnode 2016

5 Tågoperatörerna © Bisnode 2016

6 Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19%
Tågoperatörerna har en positiv utveckling men som helhet lönsamma endast under 2015 : Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19% Tillväxt i antal företag -12% (-5 företag netto) Detta kan jämföras med Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +39% 2013 påverkas negativt av bl.a. Sj, Botniatåg och Green Cargo. 2015 2014 2012 2010 2011 2013 © Bisnode 2016

7 Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda -7%
Delbranschen passagerartrafik har en förbättrad lönsamhet under perioden, år 2015 är det bästa året med ett index på 0,88. Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda -7% Tillväxt i antal företag -12% (-3 företag netto) 2015 2014 2012 2013 2010 2011 © Bisnode 2016

8 Delbranschen har låg lönsamhet under hela perioden.
Dock har delbranschen en positiv utveckling från år 2013, där både förädlingsvärdet växer och lönsamheten förbättras. Tillväxt i förädlingsvärde: -9% Tillväxt i antal anställda -26% Tillväxt i antal företag -11% (-2 företag netto) 2015 2011 2012 2014 2010 2013 © Bisnode 2016

9 En tydlig förbättring av rörelseresultatet för Passagerartrafik under perioden.
Godstrafik uppvisar ett positivt rörelse-resultat endast det sista året i perioden. Passagerartrafik Godstrafik © Bisnode 2016

10 Benchmark jämförelse mot passagerar- och godstrafik på landsväg
© Bisnode 2016

11 Jämförelse med gods och passageratrafik på väg.
Samtliga delbranscher utom godstrafik på järnväg är lönsamma 2015 och visar tillväxt under perioden Passagerare järnväg Passagerare landsväg Gods landsväg Uppsala exkl. GE Healtcare Holdingbolagen (GE Healthcare Sweden Holding AB och GE Medical Holding AB) Gods järnväg © Bisnode 2016

12 Godstrafik på lands och järnväg 2010-2015
Landsvägstrafiken utvecklas långsamt men stabilt på ett positivt sätt både i förädlingsvärde och lönsamhet. Godstrafik på järnväg är inte lönsam under perioden även om utvecklingen från 2013 är positiv. 2012 2011 2015 2014 2010 2013 2015 2012 2011 2014 2010 2013 © Bisnode 2016

13 Prognos Banavgifter ökade avgifter allt annat lika
© Bisnode 2016

14 Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19%
Tågoperatörerna har en positiv utveckling men som helhet lönsamma endast under 2015 : Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda -19% Tillväxt i antal företag -12% (-5 företag netto) Detta kan jämföras med Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +39% 2013 påverkas negativt av bl.a. Sj, Botniatåg och Green Cargo. 2015 2014 2012 2010 2011 2013 © Bisnode 2016

15 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika?
2015 © Bisnode 2016

16 2015 2016 © Bisnode 2016

17 2015 2016 2017 © Bisnode 2016

18 2015 2016 2017 2018 © Bisnode 2016

19 2015 2016 2017 2018 2019 © Bisnode 2016

20 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika?
Förädlingsvärdet och lönsamheten minskar med den ökade avgiften. För att behålla samma lönsamhet med ökade banavgifter krävs att omsättningen ökar 7% utan att personal eller kapitalkostnaderna ökar. Godstrafiken som har en lägre lönsamhet har inga marginaler för ökade kostnader i dagsläget. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 © Bisnode 2016

21 Vad händer med ökade banavgifter om allt annat är lika?
Godstrafik på järnväg kommer att visa ett negativt rörelseresultat med ökande avgifter om inte volymerna ökar utan ökade kostnader. Passagerartrafik Passagerartrafik Ökande banavgifter Godstrafik © Bisnode 2016

22 © Bisnode 2016


Ladda ner ppt "Tågoperatörerna Järnvägsdagen 2016-11-14."

Liknande presentationer


Google-annonser