Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Körkommitténs konferens 22-23 november 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Körkommitténs konferens 22-23 november 2008."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Körkommitténs konferens 22-23 november 2008

2 Program Presentation Konferensens mål Organisation Lite fakta om körningen och hästsporten Styrka, svaghet, möjligheter, hot Genomgång av enkätsvar Förslag tävlingsklasser Arbetsgrupper Sammanfattning Rekommendationer

3 Konferensens mål Att få ett underlag för strategiska beslut för att utveckla körsporten, som bygger på de aktivas erfarenheter, kunskaper, idéer och önskemål

4 Organisation Så här ser det ut: Stämma Förbundsstyrelse UngdomsverksamhetRidskola/ utbildning Tävlingsverksamhet Hoppning DressyrFälttävlanKörningÖvriga Zonledare, 4 st, Distriktsgrenledare Elitsamordnare landslagsgrupp UngdomUtbildning

5 Ridsportförbundets mål Ett förbund Ökat antal medlemmar (kuskar/arrangörer) Nöjdare medlemmar (kuskar/arrangörer) Medaljer i alla landslag

6 Körkommittén Sven Erik Peterson, ordförande Dan Henriksson, vice ordförande, nationellt tävlingsansvarig Jill Isebark, sekreterare, ekonomi Gunilla Sjölén, zonledare söder Göran Heybroek, zonledare väster Per Karlsson, zonledare öst-mellan Rolf Hedquist, zonledare norr Mats Eriksson, SvRF kansliet

7 Adjungerade till körkommittén Gun Hagring, utbildningsansvar domare Nicke Pålsson, utbildningsansvar tränare Elin Reimertz, ungdomsansvarig Madeleine Hjelm, funktionshindrade Ann-Christine Arvidsson, ponnyansvarig

8 Körkommitténs uppdrag Ansvar för mål, verksamhetsplan och budget Arbeta fram en strategi och handlingsplan tom 2012 Ta fram 10 åtgärder som sänker kostnaderna för tävlande och arrangörer Att det fr.o.m 2010 genomförs separata SM- tävlingar i dressyr och precision Arbeta för att utveckla en nationell serie, GP, med 3-4 tävlingar som avslutas med SM

9 Lite fakta om hästsporten 26000 tävlingslicenser 270 av dessa är körning 300000 starter 600 av dessa är körning 10 milj kr i licenspengar 97% kommer från hoppning och dressyr men Körsporten får 10% av licenspengarna

10 SWOT 1 Styrka 270 aktiva Stark entusiasm Stora ideella insatser Toppkuskar internationellt Stort kunnande Oerhört roligt och spännande

11 SWOT 2 Svaghet Självgodhet Elitfixering Svag återväxt Ingen eller undermålig marknadsföring Struntar i publiken Sköter inte funktionärerna Krångligt/hindrande regelverk För få tävlingsplatser Dyr sport

12 SWOT 3 Möjligheter Publik Positiv press Ungdomsverksamhet Handikappverksamhet Samarbete inom ”branschen”

13 SWOT 4 Hot Ekonomiskt beroende Sjunkande andel licensintäkter Osäker marktillgång Ointresse från ridskolor Ointresse från naturbruksgymnasier Brist på inkörda hästar

14 Enkäten Huvudpunkterna i över 40 svar: Tolerans, låt dem som vill tävla i lägre klasser göra det så länge de vill Släpp elitfixeringen Aktivera ridskolor och naturbruksgymnasier så att de arbetar med körning också Introducera körning på dessa med clinics Mer fokus på ungdomsverksamhet Utöka handikappkörningen

15 Enkäten Öka utbildningen av körhästar Etablera tävlingsplatser i samverkan med travanläggningar, fälttävlan m.fl. För få tävlingsplatser inom rimligt avstånd Samarbeta med brukssidan, ta tillvara kunskapen som finns Fler körinstruktörer Bättre kvalitet på domarna

16 Enkäten Det måste bli billigare att arrangera och köra Förenkla regelverket, TR är detaljreglerande och krångligt, driver upp kostnaderna Slopa kravet på 2 vagnar Slopa kravet på vagnsbredden för ponny, får man köra med rockard får vi fler som kör Slopa veterinärkravet för precisionskörningen Ta bort kravet på dressyrvagn i msv klass

17 Enkäten Tillåt att det är lokal status på alla endags- tävlingar som dressyr och/eller precision Maraton med 3 sträckor även på endagstävlingar Styr vilka helger som skall ha nationella tävlingar så att dessa fördelas över landet, det måste finnas fler svår klass än SM Sätt upp ett mål på hur många nya utövare vi skall ha

18 Tävlingsklasser Körtävlingar delas in i följande 3 klasser Lokal - A & B Nationell - Lätt & Msv Elit - Msv & Svår

19 Lokal tävling Syfte:Ä r att erbjuda nya intresserade kuskar att prova på körning eller för de som bara är intresserade att hålla på med körning på en låg nivå. Max 2 delmoment som arrangeras på 1 eller 2 dagar, kan arrangeras tillsammans med en Nationell tävling. Lokal tävling ”A” Dressyr – Lätt sv. program nr 2 Maraton – Sträckor DE max 5 km, Max 4 hinder A-D max 15 portar Precision – Hinderbredd + 40 cm Lokal tävling ”B” Dressyr – Lätt sv. program nr 3 Maraton – Sträckor ADE max 9 km, Max 5 hinder A-E max 20 portar Precision – Hinderbredd + 30 cm Vagnskrav: Vagnsbredd för häst & ponny fyrhjuligvagn 120 cm och ponnyrokard 110 cm Anspäning med svängel, draglinor och i maraton momentet krävs baksele

20 Nationell tävling Syfte:Ä r att erbjuda kuskar att prova på att köra körtävlingar i alla tre delmomenten. Arrangeras på 2 eller 3 dagar, kan arrangeras tillsammans med en lokal- eller elittävling Lätt klass Dressyr – Lätt sv. program nr 3 Maraton – Sträckor ADE max 12 km, Max 6 hinder A-F max 30 portar vid 6 hinder Precision – Hinderbredd + 40 cm Msv klass Dressyr – Msv sv. program Maraton – Sträckor ADE max 15 km, Max 7 hinder A-F max 38 portar vid 7 hinder Precision – Hinderbredd + 30 cm Vagnskrav: Minsta vagnsbredd för häst & ponny 125 cm

21 Elit tävling Syfte:Här tävlar landets bästa kuskar om kvala till SM, för att ta SM- medaljer och för att ta en plats i respektive landslag. Arrangeras på 2 eller 3 dagar, kan arrangeras tillsammans med en nationell tävling Msv klass Dressyr – FEI test nr 3 eller nr 4 Maraton – Sträckor ADE max 15 km, Max 7 hinder A-F max 38 portar vid 7 hinder Precision – Hinderbredd + 25 cm Svår klass Dressyr – FEI nr 4ICP, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A & 10 Maraton – Sträckor ADE max 17 km, Max 8 hinder A-F max 48 portar vid 8 hinder Precision – Hinderbredd + 20 cm Vagnskrav: Vagnar och Vagnsbredder enl. svårklass i respektive delmoment

22 Arbetsgrupper Full fart till middagen kl 20.00 I morgon, fortsatt arbete Kl 11.00 avrapportering som underlag till sammanfattning och rekommendationer 13.00 Avslutning med lunch


Ladda ner ppt "Välkommen till Körkommitténs konferens 22-23 november 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser