Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhet och EU-finansiering – två exempel EUFOU:s nätverksträff, 17 maj 2016 Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet, VA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhet och EU-finansiering – två exempel EUFOU:s nätverksträff, 17 maj 2016 Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet, VA."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhet och EU-finansiering – två exempel EUFOU:s nätverksträff, 17 maj 2016 Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet, VA

2

3

4 4 Trend mot öppenhet och inkludering Open science, open innovation, open access Ansvarsfull forskning och innovation, RRI Utmaningsorienterad forskning och innovation

5 Samhällsutmaningar  Hälsa, åldrande befolkning  Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk  Säker, ren, effektiv energi  Smarta, gröna, integrerade transporter  Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet  Inkluderande, innovativa samhällen  Säkra samhällen

6 Genus och EU:s ramprogram – två exempel Påverkan, samverkan, medverkan – en nationell påverkansplattform för ökat deltagande i SwafS RRI Tools – ett FP7-projekt

7 En påverkansplattform – vad är det? EU-Sam och nationella påverkansplattformar Samordna svenska styrkeområden – inte ett planeringsbidrag till ansökningar Plattform för SwafS under 2016–17 SwafS: separat arbetsprogram OCH ”cross-cutting issue” (RRI)

8 Påverkan, samverkan, medverkan – vilka är vi? Ca 50 medlemmar: förenas av intresse för relationer vetenskap–samhälle Plattformens samordnas av VA Styrkor: Kompetens, erfarenhet och breda nätverk (svenska och internationella)

9 Plattformens mål Påverka kommande arbetsprogram – ökat svenskt deltagande Arbeta för ökat ”RRI-genomslag” i övriga Horisont 2020 Öka förståelsen för RRI hos svenska aktörer verksamma inom andra delar av Horisont 2020 – kontaktnod

10 Exempel på aktiviteter Webbplats under uppbyggnad: www.swafs.se En serie (frukost)möten Höstevent i Bryssel med SiS.net Svar på EU-samråd Medverkan i flera expertgrupper Kontakt med andra svenska plattformar Er roll?

11 Genus och jämställdhet i plattformen En stark profil i plattformen – genusexpertis i ”projektteamet ” Nationella sekretariatet för genusforskning & Sveriges genusforskarförbund Enskilda forskare och experter: –Liisa Husu, Örebro universitet –Malin Lindberg, LTU –Paula Wennberg, LTU

12  EU-projekt inom 7:e ramprogrammet  Tre år: 2014–2016  26 partners i 30 länder  Vetenskap & Allmänhet – svenskt nav - Svenska Science Centers - partner RRI Tools

13 Vad är RRI? “RRI is an approach that allows all societal actors (researchers, citizens, policy makers, business, third sector organisations etc.) to work together during the whole research and innovation process in order to better align both the process and its outcomes with the values, needs and expectations of European society.”

14 Vad är RRI?  Ska uppnå:  Främja hållbara och önskade innovationer  Processen ska kännetecknas av:  Diversitet och inkludering  Framsynthet och reflektion  Öppenhet och transparens  Lyhördhet och öppenhet för förändringar

15 Vilken framtid vill vi ha? Innovationer som är hållbara miljömässigt, socialt och ekonomiskt Innovationer som är accepterade av alla som berörs

16 Tänk efter före! Vilka konsekvenser kan det bli? Bra/dåliga Har vi fått med alla aspekter? Har vi pratat med alla viktig grupper?

17

18 maria@v-a.se www.v-a.se www.rri-tools.eu Twitter/FB/Instagram: vetenskapoallm 18 Tack!


Ladda ner ppt "Jämställdhet och EU-finansiering – två exempel EUFOU:s nätverksträff, 17 maj 2016 Maria Lindholm, Vetenskap & Allmänhet, VA."

Liknande presentationer


Google-annonser