Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelhandledning Vattjom Viper´s 2012/2013. Deltagare/Utrustning Max 20 spelare och 5 ledare per match Utespelarna skall ha enhetlig klädsel ( tröja,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelhandledning Vattjom Viper´s 2012/2013. Deltagare/Utrustning Max 20 spelare och 5 ledare per match Utespelarna skall ha enhetlig klädsel ( tröja,"— Presentationens avskrift:

1 Regelhandledning Vattjom Viper´s 2012/2013

2 Deltagare/Utrustning Max 20 spelare och 5 ledare per match Utespelarna skall ha enhetlig klädsel ( tröja, shorts, strumpor ). Samtliga tröjor skall vara numrerade på rygg & bröst. Målvakt skall vara utrustad med långbyxor & numrerad tröja. Utespelarna skall ha av IFF godkänd klubba. Klubbskaft och blad måste vara av samma fabrikat. Bladets hook får ej överstiga 30 mm Målvaktens hjälm skall vara godkänd av IFF Personlig utrustning som innebär skaderisk får ej bäras. Domare avgör vad som innebär skaderisk. En lagkapten skall noteras i matchprotokoll med K. Målvakt skall noteras med M i matchprotokollet. Signera matchprotokoll före match.

3 Fasta situationer Tekning, inslag, frislag & straffslag Efter varje avblåsning ska spelet återupptas med en fast situation. Samtliga fasta situationer får gå direkt i mål. Tekning När bollen inte är spelbar på ett korrekt sätt. Om skada uppstår som inte påverkar spel. Domaren avgör om det är en allvarlig skada. När straff inte resulterar i mål Vid felaktig avblåsning Avvaktande utvisning Vid mål Inslag När boll lämnar plan tilldöms icke felande lag inslag, hit räknas även om bollen träffar taket. Bollen skall spelas med klubba och slås, inte dras eller lyftas. Spelaren som utför inslaget får ej röra bollen igen, förrän någon annan spelare eller dennes utrustning vidrört bollen. 3 meters avstånd gäller Straffslag Uppstår om en målsituation avbryts på grund av att försvarande lag begår en frislags- eller utvisningsbelagd förseelse. OBS !!! En förseelse i målområdet leder inte automatisk till straffslag. En missat straffslag renderar i en utvisning för försvarande lag.

4 Frislag Icke felande lag tilldöms frislag. ( fördels regel tillämpas i största mån ) Frislag skall utföras där förseelsen sker, dock ej bakom förlängda mållinjen. Bollen skall spelas med klubba och slås, inte dras eller lyftas. Spelaren som utför frislaget får ej röra bollen igen, förrän någon annan spelare eller dennes utrustning vidrört bollen. 3 meters avstånd gäller Förseelser som leder till frislag När en spelare slår, låser, lyfter, sparkar eller håller i motståndarens klubba. Hit räknas även slag mot fot och ben. När en spelare med någon del av klubba eller fot, spelar eller försöker spela över knähöjd. Placerar fot, klubba eller knä mellan motståndarens fötter eller ben. Hög klubba före efter tillslag för klubbladet över midjehöjd ( framsving är dock tillåten om ingen annan spelare är i närheten, domaren bedömer ) Fotpassning inom egna laget När utespelare befinner sig i målvaktsområdet När en spelare på annat sätt tränger än skuldra mot skuldra tränger undan motståndare i kamp om boll. Hoppar & stoppar bollen Passivt hindrar målvakt vid dennes utkast ( 3 meter gäller ) Hemåt pass till målvakt När målvakt har bollen under kontroll i mer än 3 sek När målvakt kastar över halvplan När målvakt vid utkast lämnar sitt målområde När spelare avsiktligt fördröjer spelet

5 Utvisningar Lagstraff 2 minuter Lagstraff 5 minuter Personligt straff 10 minuter Matchstraff

6 Lagstraff En spelare som ådrar sig ett lagstraff får ej ersättas på plan under utvisningstiden. Endast ett lagstraff per spelare och två lagstraff per lag kan mätas samtidigt. ( De mäts i den ordning de utdelas) Vid 2 min lagstraff skall detta avbrytas om motståndarlaget gör mål, vid flera lagstraff avbryts de i ordningen de utdelades. 2 min Lagstraff i samband med straffslags belagd förseelse, skall vid mål lagstraffet avbrytas direkt och ej heller noteras i matchprotokollet. 5 min lagstraff gäller följande oavsett om motståndare gör mål under straff tiden så fortlöper utvisning, så även vid straffslag.

7 Förseelser som leder till 2 min lagstraff När spelare utan chans att nå boll slår, håller i, sparkar, låser eller lyfter motståndarens klubba. När en spelare med klubba eller fot spelar bollen över midjehöjd När en spelare tacklar eller fäller sin motståndare Farligt spel med klubban ( ex. framåtsving, bedömning av domare ) Spel utan klubba ( ej målvakt ) Felaktigt byte / för många spelare på plan När en spelare hindrar en motståndare som inte har boll När spelare eller lag begår upprepade frislagsbelagda förseelser. När spelare med hand, arm eller huvud stoppar eller spelar bollen. När en spelare avsiktligt fördröjer spelet exempelvis slår iväg boll efter signal, demolerar bollen. Protest mot domslut Felaktig klädsel Målvakt felaktig utrustad När en spelare begår frislagsbelagda förseelse som leder till straffslag Felaktigt avstånd ( alltid 3 meter )

8 Förseelser som leder till 5 min lagstraff När en spelare utför våldsamma eller farlig slag med klubban, hit räknas också om spelare lyfter klubban över motståndarens huvud och motståndaren träffas När en spelare med klubban hakar en notståndare mot kroppen När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i avsikt att träffa bollen När en spelare attackerar en motståndare våldsamt När en spelare tacklar eller fäller en motståndare När en spelare vid upprepade tillfällen i matchen begår förseelser som leder till 2 minuter lagstraff. Förseelserna ska vara likartade. 5-minutersstraffet ersätter den sista utvisningen.

9 Personligt straff 2+10 När en spelare eller ledare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande. Med osportsligt uppträdande avses t.ex. att: Med tal, mimik eller gester uppträda förolämpande mot domare, spelare, ledare, övriga funktionärer eller publik. Försöka filma till sig en fördel. Avsiktligt välta, sparka på eller med klubban eller annan utrustning slå på sargen eller målburen när spelet är avblåst. Kasta klubban eller annan utrustning om det inte är mot boll eller motståndare.

10 Matchstraff En spelare eller ledare som ådrar sig matchstraff ska omedelbart bege sig till omklädningsrummet och får därefter inte delta i matchen. Det är arrangörens skyldighet att se till att en spelare eller ledare som ådrar sig matchstraff direkt beger sig till omklädningsrummet och därefter inte återvänder till planen eller läktaren under matchen. Alla matchstraff ska, beroende på förseelsens grad, antingen rapporteras eller anmälas till bestraffning. Spelare/ ledare kan maximalt ådra sig två matchstraff under förutsättning att ett av matchstraffen utdöms för att spelaren/ ledaren inte finns upptagen i matchprotokollet. Ytterligare förseelser som leder till matchstraff ska endast rapporteras. Spelare/ledare som före eller efter match begår en förseelse som under match leder till matchstraff ska rapporteras eller anmälas till bestraffning, men inget matchstraff eller lagstraff ska dömas. Med undantag av felaktig utrustning, som omedelbart ska åtgärdas av spelaren varefter denne kan starta matchen, ska förseelser som begås av spelare/ledare före match och som under match leder till matchstraff medföra att spelare/ledare i fråga inte får befinna sig på planen, byteszonen eller läktaren under matchen, förlängning och straffslagsavgörande inräknade. Matchstraff leder alltid till 5 minuters lagstraff

11 Matchstraff 1 innebär endast avstängning från pågående match och ska inte leda tillytterligare bestraffning för spelaren. När en målvakt använder ett icke godkänt ansiktsskydd eller när en utespelare använder en icke godkänd klubba, en klubba med blad och skaft från olika fabrikat eller ett blad med för stor hook. En klubba utan godkännandemärke anses alltid vara icke godkänd. När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen. När en skadad spelare, som ersatts på utvisningsbänken, deltar i spelet innan hans utvisningstid upphört. När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande. Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5 minuter lagstraff. Med fortsatt avses i samma sekvens och med upprepat vid ytterligare ett tillfälle under matchen. När en spelare slår sönder/bryter av klubban eller annan utrustning. När en spelare oprovocerat attackerar en motståndare våldsamt. Hit räknas farliga, våldsamma eller oprovocerade förseelser som kan bedömas vara avsiktliga.

12 Matchstraff 2 ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling. När en spelare eller ledare deltar i handgemäng. Med handgemäng avses en lindrigare form av slagsmål, utan knytnävsslag eller sparkar, och där de inblandade spelarna kan anses respektera försök att skilja dem åt. När en ledare gör sig skyldig till fortsatt osportsligt uppträdande. När en spelare för andra gången i matchen ådrar sig ett 5 minuter lagstraff. När en spelare vars utrustning ska kontrolleras försöker åtgärda den aktuella utrustningen innan den kontrolleras. Matchstraff 3 ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling samt ytterligare åtgärder som beslutas av administrerande förbund. När en spelare eller ledare deltar i slagsmål. När en spelare eller ledare gör sig skyldig till en brutal förseelse. När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse. När en spelare eller ledare gör sig skyldig till hotfullt uppträdande.

13

14

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Regelhandledning Vattjom Viper´s 2012/2013. Deltagare/Utrustning Max 20 spelare och 5 ledare per match Utespelarna skall ha enhetlig klädsel ( tröja,"

Liknande presentationer


Google-annonser