Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård 2016-09-25 1 Evidensbaserad Medicin Ulf Eriksson sept 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård 2016-09-25 1 Evidensbaserad Medicin Ulf Eriksson sept 2013"— Presentationens avskrift:

1 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Evidensbaserad Medicin Ulf Eriksson sept 2013

2 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Aware Accepted Applicable Able Acted on Agreed Adhered to Unsound Research Sound Research Systems (bottomline +/- ref) Synopses (user summary of research) Systematic Reviews and CATs (search; appraise; synthesis) (1) (2) (3) (4) Quality Improvement Skills Systems Evidence-Based Medicine Questioning Skills in EBM Evidence Resources Time (substitution) Patient Choice Decision Aids Education Compliance aids (5) ~20%

3 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård

4 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård

5 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård

6 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård EBM som metod EBM – Evidence-based Medicine är en samling metoder för att söka, värdera och tillämpa kunskap. Metodiken används i och för kompetensutveckling, kunskapsbasering, ständigt lärande EBM baseras på ämnet Klinisk epidemiologi

7 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård EBM - Väger samman: Bästa tillgängliga evidens Kontext -Egen kunskap, situation, tillgång till vård, etiska överväganden mm Patientens/vårdtagarens/klientens värderingar önskemål etc

8 Step 4 – Implementing evidence.

9 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård EBM - network Centre for EBM –OxfordOxford –TorontoToronto Teachers and developers of EBM –Courses, workshops –ConferencesConferences

10 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård

11 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Metoder som kan ha mönstrats ut för långsamt Sängläge vid akut hjärtinfarkt Långvarig vila mot akut okomplicerad ryggsmärta Tidig röntgen vid akut ryggont utan annan misstänkt sjukdom Syrahämmande läkemedel vid funktionell dyspepsi Operation (Nefropexi) mot rörlig njure Blindtarmskirurgi vid diffusa bukbesvär (”Kronisk appendicit”) Förebyggande uttagning av visdomständer som inte brutit fram Neuroleptika mot oro hos äldre (utan psykos) Rutinmässig lungröntgen eller EKG inför operation Källa SBU

12 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Acetylsalicylsyra (ASA) efter hjärtinfarkt och slaganfall. ACE-hämmare vid hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Blodproppsförebyggande behandling före stora operationer Trombolys vid hjärtinfarkt Betablockerare efter hjärtinfarkt Rådgivning för rökavvänjning Mini-intervention vid risk-drickande Strukturerad psykosocial behandling av alkoholmissbruk Rådgivning om fluortandkräm för att förebygga karies Källa SBU Metoder som kan ha införts för långsamt

13 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Evidence-based Medicine: Fem-stegs-metoden Centre for Evidence-Based Medicine Doer X X X X (X) User X X X Replicator X

14 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 1 – ASK – Formulera en fråga För patienter med…., som…. om man …. jämfört med att…. för att uppnå/undvika… Formulera en kliniskt fokuserad fråga i PICO PICO -format P P for Patient: I I for Intervention: C C for Comparison / Control: O O for Outcome:

15 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Translate your PICO to Search Terms Patient, or group of patients; gender, age, diagnosis etc Intervention Often Subheading / Keyword Comparison Often Placebo, standard treatment or none! Outcome! Use POEMs: Patient Oriented Evidence that Matters!

16 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård zWhat are the phenomena/problems? zWhat is frequency of the problem? (FREQUENCY) zDoes this person have the problem? (DIAGNOSIS) zWho will get the problem? (PROGNOSIS) zHow can we alleviate the problem? (INTERVENTION/THERAPY) zIs the intervention expensive? (COST-EFFECTIVENESS) Step 2: The “best” evidence depends on the type of question

17 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Centre for Evidence-Based Medicine EMBASE, CINAHL, m fl Steg 2 – Acquire- Informationsökning

18 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Step 2 - What’s your Search Strategy? What do I do If I get: –To many hits –To few hits –Nothing useful at all Problems with: –Database - where to look –Search engine - how to look –Search terms - how to perform search ASK A LIBRARIAN! –Bring your PICO! –Evidencebased Librarianship!

19 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Copyright ©2001 BMJ Publishing Group Ltd. Haynes, R B. Evid Based Med 2001;6:36-38 Figure "4S" levels of organisation of evidence from research.

20 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård

21 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 3 Appraisal : Kritisk granskning

22 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg tre - Kritisk granskning: Svarar på TVÅ viktiga frågor om medicinsk information HUR bra/farligt/effektivt är det? Hur SÄKER är du på det? Level of evidence: 1a – 5 GRADE

23 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Level of Evidence – exemplet Behandling

24 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 3 : Svara på TRE frågor om studier: Är det sant? Är det signifikant? –Statistiskt? –Kliniskt? Är det relevant?

25 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 3 Hjälpmedel för Kritisk granskning

26 Patients/Participants Intervention GroupComparison Group Outcomes Time P I C O T PICO(T): the 5 parts Adapted from Rod Jackson,

27 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Using evidence more comprehensively (SRs & MA) Studies OR (95% CI) A B C D E F G H Total 0.51 (0.38,0.68) favours placebofavours treatment

28 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 4 - Implementing.

29 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Forsknings patienter Forsknings rapport Verkliga patienter Problem med att implementera forskningsresultat

30 Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård Steg 5 – Assess -Tid för Reflektion How often am I in this situation? What do I usually do? What do my colleagues do? Is there a better way of doing this?


Ladda ner ppt "Blekinge kompetenscentrumEvidensbaserad vård 2016-09-25 1 Evidensbaserad Medicin Ulf Eriksson sept 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser