Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarmöte 11 december 2012 1.Erfarenheter från sammanslagningen 2.Två inomhuscuper i februari 3.Information från EIK 4.Verksamhetsplan 2013 5.Övrigt Glädje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarmöte 11 december 2012 1.Erfarenheter från sammanslagningen 2.Två inomhuscuper i februari 3.Information från EIK 4.Verksamhetsplan 2013 5.Övrigt Glädje."— Presentationens avskrift:

1 Ledarmöte 11 december 2012 1.Erfarenheter från sammanslagningen 2.Två inomhuscuper i februari 3.Information från EIK 4.Verksamhetsplan 2013 5.Övrigt Glädje – Trygghet – Gemenskap – Ansvar - Respekt

2 Erfarenheter från sammanslagningen 20-25 vinteraktiva spelare Snittnärvaro vid träningar; 18 spelare Vinteruppehåll på grund av stängd plan från 2 december Tränare från båda trupperna närvarande varje gång, målvaktsträning för de som ville på onsdagsträningen Träningsmatch mot BP – 17 närvarande och mycket lyckat upplägg Materialinventering gjord Pero planerar för eventuell inomhusträning 9-mannaträning med Jonas Schyberg Första snön Stort engagemang, vi ser fram emot härliga fotbollsår med P00!

3 Inomhuscuper i februari Första tävlingsspelet som enad trupp!! Ansvariga tränare tar ut lagen gemensamt (minst 1 cup för de som anmält intresse). Träningsnärvaro i november prioriteras vid uttagning. Lagledare skickar kallelse. Spelare ska efter bekräftelse i Sportnikkallelse betala 100 kronor på bankgirot. Om ej gjort före fastställt slutdatum går platsen till annan spelare. Färingsö Träbollen, 2 februari – http://www.skaik.se/group/31065/page/807229266http://www.skaik.se/group/31065/page/807229266 16 spelare Lagledare; Katrin Eriksson Ansvarig tränare; Benny Östlund Vintercupen FC Djursholm, 16-17 feb – http://www.sportnik.com/vintercupenhttp://www.sportnik.com/vintercupen 11 spelare Lagledare; Susanna Stensdotter Ansvarig tränare; Pero Popovski Intresseanmälan utskickad, svar finns i filarkivet under ”Vinteraktiviteter”

4 Verksamhetsplan 2013 underlag Ingen huvudtränare rekryterad än av föreningen. Antal spelare 2013 – 43 stycken om alla fortsätter. Ledare; –Idag; 1 manager, 7 tränare, 3 lagledare, 1 kassör, 1 närvarokortsansvarig, 1 sponsoransvarig, 1 caféansvarig, 1 webansvarig, 1 materialare. Saknas; 1 Huvudtränare –Tränarna Ola Hammerman och Krål Svensson kommer nästa år ej vara fasta tränare, de kommer vara tillgängliga att hjälpa de fasta tränarna om det behövs vid enskilda tillfällen. Anmälda lag i St Erikscupen; –2 lag i division 4, 1 lag i division 5 Träningar o matcher –Träning – 2 breddträningar för hela truppen på helplan. Utveckling, för de som gjort detta val (speciella regler kommer gälla för denna grupp); 1 träning i veckan med tuffare fysik och svårare teknik. –Laguttagning – Träningsnärvaro ska i år premieras extra för kallelse till match. Laguttagning kommer i största möjligaste mån ske så det främjar respektive spelares utvecklingsnivå och ambition. Målvakter – vi behöver satsa mer på målvaktsträning i år för de som önskar. Cuper –Vilka cuper vi ska åka på och hur uttagningen till cuper sker beslutas under vintern. –Eventuellt åker träningsgruppen som valt utveckling på en egen cup. Ekonomi –Budget för 2013 ska läggas upp av kassör i samråd med manager och huvudtränare. –Vi ska nu bygga upp en långsiktig budget för lite mer kostsamma aktiviteter längre fram. –Vi behöver föräldraengagemang för att sätta igång aktiviteter som bidrar till lagkassan. Målsättning; ha kul, utvecklas och sträva efter att alla lagen går upp en division i P14

5 Verksamhetsplan 2013 underlag Säsongsförberedelse; –Träningsmatcher - alla spelare ska ha spelat minst en träningsmatch innan Sanktansäsongen börjar. Upplägg enligt träningsmatchen med BP i november. –Lagstärkande aktivitet planeras av lagledarna. –Egen träningscup? –Träningsdag? –EIK’s 9-mannaträning - Målsättning att anordna en i mars för de som missade tillfället den 10 november. Tränarschema –Läggs upp av manager för våren och för hösten. 4 tränare per tillfälle (eventuellt färre för utvecklingstillfället). Detta innebär minst 2 träningar för några och 1 träning för andra i veckan. Tränare som ej kan närvara på ”sin” träning ansvarar själv för att hitta ersättare. Träningsupplägg –Görs av Huvudtränare. Genomgång sker under en tränardag i mars. Faddersystem –I en stor trupp är det en utmaning att säkerställa att alla känner att de blir sedda. Förslaget är att varje spelare har en utsedd faddertränare. En faddertränare har i uppdrag att följa ”sina” spelare extra noga; både hur de mår och om de känner att de får utvecklas så som de vill. Policy vid kallelse till match – Kallelse ska besvaras inom 24 timmar. Vid ej-svar kallas annan spelare. Truppen är mycket stor och tränarna ska fokusera på och använda sin fritid till sitt uppdrag och inte att administrera kallelser mer än nödvändigt. Ledarmöte – februari, för att förbereda föräldramötet Föräldramöte – februari, presentera verksamhetsplan samt information inför val av bredd eller utvecklingsträning Målsättning; ha kul, utvecklas och sträva efter att alla lagen går upp en division i P14

6 Upplägg 2013 P00 Fotboll Målsättning; 1 - ha ett förslag klart 25 september (inför P00 ledarmöte o föräldramöte) 2 – vara helt överens om de stora dragen före sammanslagning och anmälan till S:t Erikscupen 2013 (nov 2012) Utarbetat av ledarna för P00 Träkvista och P00 United tillsammans med EIK’s Sportchef Fotboll Process; 1.P00-ledare börjar diskutera olika alternativ 2.Inledande möte med Thomas Hjelte 18 sept 3.Detta mtrl görs gemensamt för Träkvista och Uniteds ledare och föräldrar 4.Ledarmöte och föräldramöte, början av oktober 5.2 st ledarmöten Träkvista / United, oktober 6.Sammanslagning, samt anmälan till St Erikscupen, i november 7.Resterande beslut fattas i februari

7 Innehåll 1.Bakgrund, förutsättningar och träningsnärvaro 2.St Erikscupen 3.Nivåanpassning 6.Lagkassan 4.Förutsättningar, bredd och utveckling 5.Övrigt att börja arbeta på

8 Bakgrund EIK P00 P00 Träkvista och United ska slås samman till en trupp i början på november. Vid sammanslagning blir EIK P00 43 (28+15) spelare (inkluderat de som valt att vara passiva med fotbollen under vintern). P00 Träkvista har 13 spelare som idag också spelar hockey. 4 stycken spelar innebandy (varav en också hockey). I augusti slutade 2 hockeyspelare 1 innebandyspelare. P00 United har 4 spelare som också spelar innebandy. Både P00 Träkvista och United har under 2012 fortsatt vidareutveckla verksamheten samt stärka lagandan bland alla spelare, vilket fortsatt ge resultat. För båda trupperna har tidigare sammanslagningar inneburit stora utmaningar. P00 Träkvista har haft 3 träningstillfällen i veckan, United har haft 2. I P00 Träkvista går ingen regelbundet på målvaktsträningarna (det krockar med vår egen träning). St Erikscupen; Träkvista har haft 3 jämna o halvfasta lag i ”P12 medel” (lika vinster o förluster uppskattningsvis), United har haft 2 lag i ”P12 lätt” (vunnit många av sina matcher). För P13 ska man börja nivåanpassa spelare (extra träning som spelarna själva får välja att delta i, val sker i början på säsongen) EIK har som mål att en ”extern” (icke-förälder) tränare ska finnas för P13 (motsvarande P00 nästa år) från januari / februari 2013.

9 Förutsättningar, EIK P00 (2 ledarträffar under oktober för att lägga upp administrationen kring sammanslagningens när, var, hur). Vi behöver 3 träningstider i veckan, samt tillräckligt stor plan. 43 spelare är mycket på en gång, även för träning på helplan. Enl uppgift gäller; –Max 20 stycken på halvplan –Max 30-35 stycken på helplan (kräver 4-6 tränare) Träkvista hade i snitt 19 spelare av 31 per träning under våren (se nästa bild). Dåligt väder, svårt pollenår kan ha påverkat träningsnärvaron. Vi måste göra en bedömning på hur många vi tror faktiskt kommer på träningarna. 14 st i Träkvista tränade 2-3 ggr i veckan under våren (se nästa bild). Men måste avvakta statistiken från hösten, då man brukar se en nedgång i träningsnärvaron. Ingen träningsstatistik tillgänglig från P00 United. Vi kommer inte kunna driva någon meningsfull verksamhet 2013 om vi inte får in ”extern” tränare från föreningen för den stora spelartruppen, samt kan säkerställa tillräckligt med hjälptränare och andra ledarfunktioner ur föräldragruppen! Viktigt att hitta en lösning där så många som möjligt fortsätter spela fotboll, så länge som möjligt, oavsett nivå! För P13 börjar man med tabell i St Erikscupen, och man spelar i divisioner (under våren; 3,4 o 5). Det är också sista året man får välja serie, därefter placeras man beroende på resultat. För att man på ”juniornivå” ska hamna i rätt division med laget bör man inte vara med i för låg division från början. Viktigt att spelare är dedikerade för hela säsongen (mitten på mars- början på oktober). Det är viktigt att fortsätta föra tränings- och matchstatistik, som en bas för nästkommande års upplägg, samt för att ha en viss kontroll på att alla följer vad vi bestämt (både tränare och spelare). Vi fortsätter dialogen med EIK’s vintersporter för att säkerställa att val av nivå i fotboll inte med nödvändighet begränsas av delaktighet i vintersporter.

10 Bredd: Grunden och den viktigaste delen i vår verksamhet. 2 träningar och 1 match i veckan. Bredd + Utveckling: 1 extra träning, förutom att delta på det som ingår i Bredd. Det kommer att vara intensivare träningar med högre tempo och mer fys. 3 träningar och 1-2 matcher i veckan. Bredd+Målvakt: Utöver Bredd deltar man obligatoriskt på målvaktsträningar som ordnas av klubbtränare och ibland av egna tränare. 3 träningar och 1-2 matcher/ vecka. Nivåanpassning Bredd Bredd + Utveckling Bredd+Målvakt

11 Förutsättningar Bredd Alla i P00 deltar i bredd. Två träningstillfällen i veckan. Träningsnärvaro för en spelare bör ligga på 2 träningar i veckan, vid nej-svar på matchkallelser lämnas orsak. STFF’s tematräningar kommer erbjudas alla? (först till kvarn...). Vi kommer detta året försöka ta lite mer hänsyn till motivation (träningsnärvaro, disciplin...) för kallelse till match. Övernattningscuper sker med deltagare från hela truppen Utveckling För de som själva valt detta träningsalternativ för i år (alla spelare får förfrågan i februari). 1 extra träningstillfälle i veckan, högre svårighetsgrad än breddträningen. Träningssnittet för en spelare ska ligga på över 2 träningar i veckan, exkl sjukdom och resa. Om man ej kan delta i extraträningen en vecka ska förklaring ges. Dessa spelare är de som i första hand extrainkallas till matcher. Man tackar ja till alla matcher. Dagscup(er) för detta gäng. Valet man gör gäller för hela säsongen (med möjlighet att ändra sig före ”X datum”). Med breddverksamheten håller vi ihop hela P00, det är grunden, och framtiden, i vår verksamhet. Huvudtränaren (”extern”) beslutar hur lagen till matcher tas ut, baserat på 2013 års verksamhetsplan.

12 Antal träningar per spelare 2012 Detaljerad statistik finns i filarkivet Träningsnärvaron per spelare sjunker under hösten, beror troligen på höstförkylningar, sämre väder och att vintersporterna dragit igång. 2 fotbollsaktiviteter i veckan (träning/match) är minimum för att hålla kvar sin nivå 14 st tränar 2-3 ggr i veckan (6 hockey, 2 innebandy) 13 st (varav 2 st slutade efter våren) tränar 1-2 ggr i veckan (9 hockey, 2 innebandy) 4 st (varav 2 st slutade efter våren) tränar 0-1 ggr i veckan (1 hockey, 1 innebandy) 8 st tränar 2-3 ggr i veckan (1 hockey, 1 innebandy) 13 st tränar 1-2 ggr i veckan (8 hockey, 1 innebandy) 7 st (varav en började 20 aug) tränar 0-1 ggr i veckan (4 hockey, 1 innebandy) 8 st tränar 2-3 ggr i veckan (1 hockey, 1 innebandy) 16 st tränar 1-2 ggr i veckan (10 hockey, 1 innebandy) 4 st (varav en började 20 augusti) tränar 0-1 ggr i veckan (2 hockey, 1 innebandy)

13 Att välja nivå om man också är aktiv inom vintersektion Vi har många spelare som, förutom fotbollen, också är aktiva inom vintersektionerna Hockey och Innebandy. Detta är jättepositivt och vi, liksom hela EIK, är måna om att man ska kunna hålla på med detta så länge som möjligt. September månad är hektisk för de som sysslar både med fotboll och hockey och/eller innebandy, och det kan vara svårt att veta hur man ska prioritera. Följande gäller för fotbollsträningarna under den begränsade tiden (EIK’s princip om matcher kvarstår); För de som vill vara med i Bredd gäller; XXX För de som vill vara med i Utveckling gäller; XXXX Mycket viktigt att tänka på; Fysisk träning är nyttigt, men det kan bli för mycket (både fysiskt och psykiskt). Viktigt att spelare och föräldrar är öppna med de sektioner man är aktiv i hur man vill (inom givna ramar) hantera de perioder som krockar. Sommarsäsongen ser ut som följer för fotbollen; Träningssäsong; vecka 11-vecka 42 (övrigt är sk ”vinter”säsong) Tävlingssäsong ca 20 april – 30 september OBS!! ETT FÖRSTA FÖRSLAG! (Detta har lite snabbt tillkommit efter mötet med Hjelte, ej synkroniserat med någon av de övriga ledarna ännu)

14 Övrigt att fundera på inför 2013 Till föräldramötet i februari bjuds en person in som varit både aktiv och framgångsrik länge med både fotboll och vintersport för att dela med sig av sina erfarenheter. Viktigt att ordna träningsmatcher så tidigt som möjligt (från mitten på mars?) för att spela in 9-manna. Egna tematräningar, inhyrd tränare eller på akademi, för de som har förutsättningar och intresse? Hur säkerställer vi att vi får overaller i tid? Heldagsträningar inför seriestart vår och höst. Eget träningsläger en helg med övernattning på Adelsö eller annan billig anläggning i närområdet? Detta kanske kan betraktas mer som teambuilding och får gärna innehålla någon överraskning i form av besök av ”känd” idrottsprofil som kan hålla en ”kortare föreläsning” för grabbarna. Informera om träningsläger typ Stadium Sportscamp, AIKs höstlovscamp och liknade arrangemang. Sammanslagning av lagkassan

15 Lagkassan Vi behöver göra budget för 2013 –Vi slås samman med annat lag –Se vilka cuper som är intressanta (en lite större eller två mindre?) –Beräkna lagkasseavgift P00 Träkvista / United; Vi slår ihop lagkassorna enligt följande; –Lagkassa per spelare från 2012 –Skillnad per spelare mellan Träkvista o United –Vid sammanslagning betalar enskilda spelare mellanskillnaden (om den anses för stor) till lagkassan 2013 Utveckling (ev blandade årskullar); Extra avgift? Som ska täcka; –1 cup för utveckling? –Extra aktivitet (inbjuden specialtränare e dyl) Varje extrakostnad debiteras respektive spelare? 2013 behöver vi börja bygga en långsiktig lagkassa (med hjälp av bl a försäljning) Lagkassan ska betalas in senast 5 mars, så vi vet i god tid hur stor budget vi har 2013


Ladda ner ppt "Ledarmöte 11 december 2012 1.Erfarenheter från sammanslagningen 2.Två inomhuscuper i februari 3.Information från EIK 4.Verksamhetsplan 2013 5.Övrigt Glädje."

Liknande presentationer


Google-annonser