Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram."— Presentationens avskrift:

1 1 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Nedan följer ett antal nyckeltal som Härryda kommun valt ut att presentera. Presentationen innehåller Härryda kommuns mått i relation till bästa och sämsta mått samt medelvärde bland de 160 deltagande kommunerna. Även 2010 års resultat för Härryda presenteras. Bästa mått redovisas i grön färg och sämsta mått i röd färg. Vid varje bild finns en förklaringstext där det framgår vad som har mätts. Vid frågor, hör av dig till beredningssekreterare Bahar Babaahmadi, tel 031- 724 63 30.

2 2 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet 27 63 74 80 100 Andel i % Tillgänglighet för medborgarna bedöms som väldigt viktigt och här har ett externt företag mätt hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post och som får svar inom två arbetsdagar. HärrydaTöreboda Tierp mfl Källa: Extern undersökning Härryda 2010 Medel

3 3 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet 17 43 4850 94 Andel lyckade försök i % Kommunens ambition är att det skall vara lätt att komma i kontakt med en handläggare. Här har ett externt företag mätt hur stor andel av dem som ringer kommunen som får kontakt med en handläggare. TrelleborgHärrydaMedelSkellefteå Källa: Extern undersökning Härryda 2010

4 4 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet 59 8183 90 100 Andel i % Genom ett externt företag har kommunen låtit mäta hur stor del av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. Källa: Extern undersökning HärrydaMedelTomelilla Borlänge mfl Härryda 2010

5 5 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet 17 74 89 91 100 Andel i % Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Källa: Egen undersökning GrumsMedelHärrydaBorås mfl Härryda 2010

6 6 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet Kommunen har även låtit undersöka hur lång väntetiden är i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats. Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Källa: Egen undersökning 5 3953 95 192 Antal dagar MedelHärrydaAlvestaVänersborg Härryda 2010

7 7 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Tillgänglighet Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilde. Här har kommunen låtit mäta hur lång handläggningstiden är i snitt för att få ekonomiskt bistånd. Källa: Egen undersökning 1 12 15 22 42 Antal dagar ÖvertorneåMedel Härryda Tyresö Härryda 2010

8 8 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Trygghet Kontinuitet bedöms som en viktig faktor för trygghet bland de äldre. Nedan redovisas hur många olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar. Källa: Egen undersökning 5 13 16 18 22 Antal personer NykvarnMedelHärrydaEssunga Härryda 2010

9 9 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Trygghet Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Syftet med detta mått är att ge kunskap om kommunens möjlighet att skapa trygghet genom en rimlig personal- täthet inom förskolan. Källa: Skolverket 4,4 5,1 5,5 6,4 Antal barn/personal Ragunda Härryda MedelVingåker Härryda 2010 5,1

10 10 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Delaktighet 42 75 7783 94 Index 1-100 Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en undersökning om hur lätt en medborgare kan finna svar på vanliga frågor inom två minuters sökning på kommunens hemsida. Resultatet blir ett index över hur god kommunens webbinformation är. Källa: SKL:s demokratiindex Arjeplog MedelHärrydaUmeå Härryda 2010

11 11 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Delaktighet 18 4748 56 75 Index 1-100 Kommunen arbetar på olika sätt för att skapa kommunikation och dialog med medborgarna. Detta sker bland annat genom kommundelsstämmor, brukarråd och medborgarundersökningar. Nedan ses ett index över hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: Egen undersökning TörebodaMedelHärrydaUddevalla mfl Härryda 2010

12 12 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Delaktighet 29 41 49 54 49 Hur väl upplever då medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Här har SCB låtit medborgarna själva skatta sin möjlighet till påverkan. Källa: SCB:s medborgarundersökning Index 1-100 Östa GöingeMedelHärrydaLomma Härryda 2010

13 13 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Härryda kommun eftersträvar en hög kvalitet i förskolan. Summan nedan avser kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Källa: Skolverket 89 115 120 135 Tusentals kr/år 120 KlippanMedelHärrydaÖvertorneå Härryda 2010

14 14 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (Nytt mått) 49,0 72,4 81,5 91,1 % elever som nått kravnivån HärrydaÖvertorneåMedelRagunda Källa: Skolverket

15 15 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till andra kommuner? Måttet redovisar vad vi får ut av medborgarnas satsade resurser i relation till de uppnådda resultaten. Källa: Skolverket och Dagens Samhälle 244 260 262 332 476 Kronor per betygspoäng DanderydHärrydaMedel Vilhelmina Härryda 2010

16 16 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Här redovisas kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram. Syftet med måttet är att ge kunskap om hur effektiva de gymnasieutbildningar är som kommunens ungdomar tar del av. Källa: Skolverket och SKL 11 16 17 23 47 Avrundat tusentals kronor per elev som inte fullföljer gymnasiet TäbyHärrydaMedelÅnge Härryda 2010

17 17 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Kostnaden avser främst personal- kostnader under 2010. 293 550 575 640 773 Avrundat tusentals kronor per boendeplats KarlskogaMedelHärrydaArjeplog Källa: SKL Härryda 2010

18 18 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Effektivitet Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kostnaden avser främst personal- Kostnader under 2010. 45 65 79 122 277 Kostnad i tusentals kronor per vårdtagare KungsörHärrydaMedelGullspång Källa: SKL Härryda 2010

19 19 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Delaktighet Nedan redovisas andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Syftet med måttet är att visa en bild av hur effektivt socialtjänstens ungdomsarbete bedrivs i kommunen. 20 76 86 87 100 Andelen i % HärrydaVara mflMedelNorsjö Källa: Egen undersökning Härryda 2010

20 20 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Samhällsbyggande Syftet med nedanstående mått är att ge kunskap om företagsklimatet i kommunen. Måttet redovisar hur många nya företag som har startats per 1000 invånare i kommunen? 1,8 6,26,4 7,3 13,2 Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare ArvidsjaurMedelHärrydaDanderyd Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer Härryda 2010

21 21 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Samhällbyggande Genom detta mått redovisas kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden. Måttet avser andelen återvunnet hushållsavfall. 8 26 39 46 86 Andelen i % SalaHärryda Medel Sölvesborg Källa: Egen undersökning Härryda 2010

22 22 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Samhällsbyggande Det nationella målet är att den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel bör vara minst 25% 2010. Måttet anger hur stor andel ekologiska livsmedel som den kommunala organisationen köpt in. 1 5 7 12 39 Andel i % VaraHärrydaMedelSödertälje Källa: Egen undersökning Härryda 2010


Ladda ner ppt "1 2011-02-21 Administrativt stöd Copyright © Härryda kommun Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram."

Liknande presentationer


Google-annonser