Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationaliseringsprojek t vid NMS Studentutbyte med lärarutbildning i Vlissingen, Holland 3st grundlärarstudenter åk 1-3, termin 7, välkomnar och besöker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationaliseringsprojek t vid NMS Studentutbyte med lärarutbildning i Vlissingen, Holland 3st grundlärarstudenter åk 1-3, termin 7, välkomnar och besöker."— Presentationens avskrift:

1 Internationaliseringsprojek t vid NMS Studentutbyte med lärarutbildning i Vlissingen, Holland 3st grundlärarstudenter åk 1-3, termin 7, välkomnar och besöker kollegor från Holland.

2 Varför internationaliseringsprojekt? Tidigare erfarenheter, Indien Utveckla hela människan Internationalisation at home/mobilitet kvantitet/kvalitet

3 Vad säger retoriken och praktiken? Huvudsyftet är att belysa och problematisera Malmö högskolas internationaliseringsarbete med avseende på mål och visioner i en studentpraktik Delsyftet är att problematisera ett exempel från praktiken i form av ett internationaliseringsprojekt genomfört under ht 2015

4 Frågeställningar Hur kan Malmö högskolas vision och mål för internationaliseringsarbete förstås? Hur kan studenters mobilitet förstås med avseende på personlig utveckling?

5 Metod Litteraturstudier av Malmö högskolas aktuella och befintliga styrdokument kring internationalisering. Kvalitativ studie av studenternas förväntningar, dagboksanteckningar samt personliga intervjuer efter genomförandet.

6 Teori Studiens teoriram utgår från ett interkulturellt lärande En bärande teoretisk modell i studien utgår från etnocentrism Interkulturellt lärande kontra interkulturell kompetens

7 Genomförande Oktober- Fem studenter och två lärare besöker Malmö under International Week. Studenterna bor hemma hos svenska studenter, och veckans aktiviteter har innehåll av utomhusundervisning, hållbar utveckling samt deltagande i IW:s föreläsningar och workshops November- Tre svenska studenter och en lärare besöker våra vänner, och deltar i utomhusundervisning och fördjupar oss i Hollands kamp för sin landyta, samt dess koloniala historia.

8 Förväntningar och reflektioner


Ladda ner ppt "Internationaliseringsprojek t vid NMS Studentutbyte med lärarutbildning i Vlissingen, Holland 3st grundlärarstudenter åk 1-3, termin 7, välkomnar och besöker."

Liknande presentationer


Google-annonser