Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreställningar, farhågor och förväntningar – konsultationens hörnstenar - en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige Eivor Wiking.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreställningar, farhågor och förväntningar – konsultationens hörnstenar - en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige Eivor Wiking."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreställningar, farhågor och förväntningar – konsultationens hörnstenar - en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige Eivor Wiking MD, PhD, TK, Distr.läk. Mörby Akademiska Vårdcentral

2 2 Projektets syfte och frågeställning Övergripande syfte: kartlägga FFF (föreställningar, farhågor och förväntningar) Delsyfte 1: koppla patientens nöjdhet till FFF Delsyfte 2: koppla personalens nöjdhet till patientens och/eller deras FFF

3 3 Metodik Delprojekt 1: kvantitativ studie med enkäter till patienter, distriktsläkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter Delprojekt 2: kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av patienter (8 st.), läkare (8 st.), distriktssköterskor (8 st.) och sjukgymnaster/fysioterapeuter (8 st.)

4 4 Metodik forts. Kodning av enkäterna och intervjuerna Etikansökan Bearbetning av enkätsvar med ”STATA” Bearbetning av intervjumaterial med ”Content analysis” (”Innehållsanalys”) efter utskrifter från bandupptagning Redovisning i artiklar

5 5 Enkätfrågor till patienter KÖN ÅLDER BESÖKSORSAK SPRÅK

6 6 Enkätfrågor till patient forts. FÖRESTÄLLNINGAR 1.Vad har du för tankar och förklaringar kring vad Dina symtom kan bero på och hur det kan behandlas? 2.Kom Dina egna tankar och förklaringar kring Dina symtom fram vid besöket? 3.Fick Du svar på Dina frågor om Ditt hälsotillstånd? 4.Var har Du hämtat information kring Dina föreställningar vad besvären beror på?

7 7 Enkätfrågor till patient forts. FARHÅGOR 5.Finns det något Du är rädd för som Du tror kan orsaka Dina symtom/besvär? 6.Är det något kring utredning eller behandling som Du känner oro/rädsla inför? 7.Har Du uttryckt Din oro/rädsla vid besöket? 8.Är det något speciellt du oroat dig för i övrigt och som du ville ha svar på vid besöket?

8 8 Enkätfrågor till patient forts. FÖRVÄNTNINGAR 9.Hade Du några förväntningar angående besked om orsak/förklaring till Dina symtom? 10.Kände Du Dig respekterad och tagen på allvar för Dina symtom/besvär? 11.Har Dina förväntningar på besöket uppfyllts? 12. - i vilken grad i så fall?

9 9 Enkätfrågor till patient forts. forts. FÖRVÄNTNINGAR 13.Fick Du hjälp med det Du förväntade Dig vid dagens besök? 14.Är det något särskilt Du saknat som Du tänkt skulle göras vid besöket idag? 15.Vad har Du för förväntningar på den fortsatta vården och omhändertagandet?

10 10 Enkätfrågor till patient forts. NÖJDHET 16.Är Du nöjd med bemötandet vid besöket? 17.Fick Du tillräcklig information vid besöket? 18.Kände Du Dig delaktig i de beslut kring eventuell utredning och behandling som togs vid besöket? 19.Fick Du tillräckligt känslomässigt stöd vid besöket?

11 11 Enkätfrågor till patient forts. forts. NÖJDHET 20.Är Du nöjd med besöket som helhet? 21.Markera på skalan hur nöjd Du är… 22.Är Du nöjd med omhändertagandet i övrigt på vårdcentralen?

12 VG = vårdgivare Enkätfrågor till vårdgivare KÖN (VG) ÅLDER (VG) MODERSMÅL (VG) BESÖKSORSAK (för patienten) Samma frågor som pat, men formulerade så att de speglar vad VG tror att pat känner Vårdgivarens egen uppfattning om pats besvär och VG:s nöjdhet

13 13 Sammanställning enkätsvar Mörby AVC område och Mörby VC Vårdinrättning EnkätEnkätsvarPatVGDLDSKSG/FTBortfall PatVG Mörby AVC område 72464832931916782703343 Mörby VC 1981719180282230819 VG = vårdgivare DL = distr läk DSK = distr sköt SG/FT = sjukgymnast/fysioterapeut Bortfall = utlämnad enkät minus svar

14 14 BesökEnkät Enkät -svarPatDLDSKSG/FTVGBortfall PatVG pilot18168323811 DL60542925 15 DSK604626 20 410 SG/FT605528 27 23 19817191 28 223080819 Sammanställning enkätsvar Mörby VC SG/FT sjukgymnast/fysioterapeut; VG = vårdgivare Bortfall = utlämnad enkät minus svar

15 15 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/DL EnkätfrågaPatient (n = 32)Distriktsläkare (n = 28) Kön 22 kv / 9 män 21 kv / 6 män Föreställningar - egen förklaring2519 - presentation23 ja, 4 delvis, 3 nej 21 ja, 3 delvis, 2 nej - svar på frågor21 ja, 9 delvis22 ja, 3 delvis, 3 nej Farhågor - rädsla/oro kring orsak 4 ja, 5 delvis, 17 nej 13 ja, 4 delvis, 11 nej - rädsla/oro kring utredn 5 ja, 24 nej5 ja, 5 delvis, 18 nej - uttryckt oro 8 ja, 4 delvis, 16 nej9 ja, 6 delvis, 13 nej

16 16 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/DL forts. EnkätfrågaPatient (n = 32)Distriktsläkare (n = 28) Förväntningar - ang. besked om orsak 11 ja, 5 delvis, 11 nej17 ja, 3 delvis, 7 nej - respekterad 30 ja28 ja - förväntn. uppfyllts 29 ja, 1 delvis (snitt 8.6)20 ja, 5 delvis, 3 nej (snitt 8.1) - saknat något 1 ja, 2 delvis, 27 nej10 ja, 3 delvis, 15 nej Nöjdhet - bemötande - info - 31 helt/delvis - 26 helt/delvis, 2 nej - 27 helt/delvis, 1 nej - delaktig i beslut - stöd - 30 helt/delvis, 1 nej - 28 helt/delvis, 0 nej - 27 helt/delvis, 1 nej - uppskattad nöjdhet 9 av 108.2 av 10 Nöjdhet hos distr. läk. 7.9 av 10

17 17 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/DSK EnkätfrågaPatient (n = 30)Distriktssköt (n = 22) Kön 22 kv / 7 män 20 kv / 2 män Föreställningar - egen förklaring2217 - presentation20 ja, 3 nej 19 ja, 1 delvis - svar på frågor15 ja, 4 delvis, 2 nej17 ja, 4 delvis Farhågor - rädsla/oro kring orsak3 ja, 2 delvis, 18 nej 1 ja, 11 delvis, 9 nej - rädsla/oro kring utredn 3 ja, 2 delvis, 23 nej1 ja, 9 delvis, 9 nej, 2 vet ej - uttryckt oro 5 ja, 5 delvis, 14 nej2 ja, 6 delvis, 14 nej

18 18 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/DSK forts. EnkätfrågaPatient (n = 30)Distriktssköt (n = 22) Förväntningar - ang. besked om orsak 5 ja, 4 delvis, 16 nej5 ja, 4 delvis, 12 nej - respekterad 27 ja, 1 delvis22 ja - förväntn. uppfyllts 22 ja, 5 delvis (snitt 9.2)17 ja, 5 delvis (snitt 8.9) - saknat något 1 delvis, 22 nej2 ja, 1 delvis, 19 nej Nöjdhet - bemötande - info 25 helt/delvis 24 helt/delvis 22 helt/delvis 21 helt/delvis - delaktig i beslut - stöd 22 helt/delvis, 2 vet ej 21 helt/delvis,2 nej,1vet ej 22 helt/delvis - uppskattad nöjdhet 9.2 av 109 av 10 Nöjdhet hos distr. sköt. 9.1 av 10

19 19 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/SG(FT) EnkätfrågaPatient (n = 30) Sjukgym/Fysioterapeut (n = 30) Kön 21 kv / män 24 kv / 6 män Föreställningar - egen förklaring2530 - presentation26 ja, 2 delvis,1 nej, 1 vet ej 18 ja, 10 delvis, 2 nej - svar på frågor23 ja, 7 delvis18 ja, 12 delvis Farhågor - rädsla/oro kring orsak2 ja, 8 delvis, 14 nej,5 vet ej 6 ja, 14 delvis, 10 nej - rädsla/oro kring utredn 2 ja, 3 delvis, 24 nej2 ja, 11 delvis,16 nej,1vet ej - uttryckt oro10 ja, 5 delvis,11 nej,2 vet ej4 ja, 11 delvis, 15 nej

20 20 Sammanställning enkätsvar Mörby VC Pat/SG(FT) forts. EnkätfrågaPatient (n = 30)Sjukgym/Fysioter (n = 30) Förväntningar - ang. besked om orsak9 ja,5 delvis,12 nej,3vet ej4 ja, 14 delvis, 12 nej - respekterad 30 ja27 ja, 2 delvis, 1 nej - förväntn. uppfyllts 28 ja, 2 delvis (snitt 8.7)23 ja, 6delvis,1vet ej (snitt 7.9) - saknat något 1 ja, 1 delvis, 26 nej2 ja, 4 delvis, 23 nej Nöjdhet - bemötande - info 30 helt/delvis - delaktig i beslut - stöd 30 helt/delvis 28 helt/delvis, 2 nej 28 helt/delvis - uppskattad nöjdhet 9.2 av 108 av 10 Nöjdhet hos sjukgym/fysioter 8.6 av 10

21 21 Matchade enkätsvar Pat / DL Mörby PAT 2002-01-01/ DL 2002-01-02 Pat.: Kvinna 50-70 år, svenska, ont i axel DL.: Kvinna 50-70 år, svenska; (axlar) FÖRESTÄLLNINGAR 1. Vad har du för tankar och förklaringar kring vad Dina symtom kan bero på och hur det kan behandlas? - Tidigare behandlad för ont i axel då cortisonspruta hjälpte efter en lång beh med sj gy, akupunktur etc Vad har Du för tankar och förklaringar kring vad pat.s symtom kan bero på och hur det kan behandlas? - Impingement

22 22 Matchade enkätsvar Pat / DL Mörby forts. FARHÅGOR 6. Är det något kring utredning eller behandling som Du känner oro/rädsla inför? - Ja. Väntetid på forts beh pga kraftig smärta, svårt att sova, begränsn i arb, trött,irriterad Upplever Du att pat. känt/känner oro/rädsla inför eventuell utredning eller behandling? - Nej

23 23 Matchade enkätsvar Pat / DL Mörby forts. FÖRVÄNTNINGAR 14. Är det något särskilt du saknat som Du tänkt skulle göras vid besöket idag? - Delvis. Diskussion kring varför skadan uppkommit. Vad jag kan göra för att underlätta tiden till röntgen ett par månader. Har patienten uttryckt något särskilt i övrigt som han/hon tänkt skulle göras vid besöket idag? - Ja. Halsont och slembildning som gör att hon måste harkla

24 24 Matchade enkätsvar Pat / DL Mörby forts. NÖJDHET 20. Är Du nöjd med besöket som helhet? - Ja, delvis Tror Du att patienten är nöjd med besöket som helhet? - Ja helt 21. Markera på skalan nedan hur nöjd Du är med besöket som helhet. - 9 Markera på skalan nedan hur nöjd Du tror att patienten är med besöket som helhet. - 10

25 25 Matchade enkätsvar Pat / DL Mörby forts. 22. Är Du (pat) nöjd med omhändertagandet i övrigt på vårdcentralen? - Ja, helt 22. Är DU (dl)nöjd med besöket som helhet? - Ja, helt 23. Markera på skalan nedan hur nöjd DU (dl) är med besöket som helhet. - 10

26 26 Tänkbara vinster med projektet att risken för missförstånd vid konsultation kan minska att vårdpersonalens professionalitet i konsultationsmetodik kan öka att patienten kan få mer nytta av och känna trygghet i vården, vilket ökar nöjdheten

27 27 Tänkbara vinster med projektet forts. att vården kan bli mer informativt och pedagogiskt anpassad utifrån patientens kulturella bakgrund att minska risken för missnöje och utbrändhet hos vårdtagare och vårdgivare att beställarna av vård kan få bättre instrument att följa upp verksamheten på

28 28 Tänkbara vinster med projektet forts. att vården kan bli mer kostnadseffektiv, vilket innebär färre läkarbesök p.g.a. bättre förståelse för patientens egentliga problem, - förutsatt optimal konsultationstid att man genom ökad grad av patientcentrering lättare kan identifiera problem och att risken för onödiga utredningar minskar att läkemedelsförskrivningen kan minska

29 29 Föreställningar Farhågor Förväntningar EW 151102

30 30 Referenser 1. Ruiz-Moral R, Pérula de Torres LA, Jaramillo-Martin I. The effect of patients' met expectations on consultation outcomes. A study with family medicine residents. J Gen Intern Med. 2007 Jan;22(1):86-91.Ruiz-Moral RPérula de Torres LAJaramillo-Martin IJ Gen Intern Med. 2. Matthys J. Patients' ideas, concerns, and expectations (ICE) in general practice: impact on prescribing. Br J Gen Pract. Jan 1, 2009; 59(558): 29–36.Matthys 3. Larsen JH, Risor O, Nystrup Jorgen. Konsultationsprocessen (övers. C Hedberg och Bergfors E. 2008, 2011) 4. Larsen JH, Risor O. Konsultationsprocessen i almen praksis. Månedsskr Prakt laegegern 1994; 72:319-30 5. Larsen JH, Risør O, Putnam S. P-R-A-C-T-I-C-A-L: a step-by-step model for conducting the consultation in general practice. Fam Pract. 1997 Aug;14(4):295-301.Larsen JHRisør OPutnam SFam Pract. 6. Internetmedicin.www.internetmedicin.se/patientcentrerad vård 77. Bowling A, Rowe G, McKee M.Patients' experiences of their healthcare in relation to their expectations and satisfaction: a population survey.J R Soc Med. 2013 Apr;106(4):143-9.Patients' experiences of their healthcare in relation to their expectations and satisfaction: a population survey. 8. Hälso- och sjukvårdslag. Svensk författningssamling (SFS)(1982:763) 9. STATA, Stata Corp. 2003. Release 8.0. 10. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004 Feb;24(2):105-12.Graneheim UHLundman BNurse Educ Today.


Ladda ner ppt "1 Föreställningar, farhågor och förväntningar – konsultationens hörnstenar - en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige Eivor Wiking."

Liknande presentationer


Google-annonser