Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 110223 Magnus Olsson, Umeå UB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 110223 Magnus Olsson, Umeå UB"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 110223 Magnus Olsson, Umeå UB magnus.olsson@ub.umu.se http://www.ub.umu.se/om/personal/tjanstesi dor/magnus-olsson Tel. 786 91 81

2 Under moment 2 ska ni samla in/sammanställa information till 2 PM Produktionskedjor Makten över rummet Källor: Internet Artiklar Böcker

3 Några riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser

4 Internetkällor (exempel) Branschorganisationer Tillverkare Miljöorganisationer (Greenpeace, SNF, Jordens vänner)

5 Album I album söker Du efter böcker

6 Hur hittar jag svenska artiklar? Artikelsök, Mediearkivet Huvudsakligen populärvetenskapliga artiklar från dags- och fackpress, ej vetenskapliga artiklar! För åtkomst till våra databaser hemifrån läs infon här: http://www.ub.umu.se/sok/atkomst- utanfor-campushttp://www.ub.umu.se/sok/atkomst- utanfor-campus

7

8 http://www.landguiden.se/

9 Var hittar jag vetenskapliga artiklar? I utländska databaser ex: Academic search elite

10

11 Hur refererar jag till det här blogginlägget? URL: http://www.greenpe ace.org/sweden/se/ nyheter/blogg/rdda- sushin/blog/33394

12 Referera till webbsidor… I löpande text exempelvis (Harvardsystemet): Sushikonsumtion har blivit ett hot mot vissa fiskarter (Isaksson 2011) I referenslistan: Isaksson, Jan (2011). Rädda sushin. Greenpeace Sverige, blogginlägg 2011-02-20 http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blog g/rdda-sushin/blog/33394 (Hämtad 2011-02-22)

13 Skriva referenser http://www.ub.umu.se/skriva/skriva -referenserhttp://www.ub.umu.se/skriva/skriva -referenser

14 Hur undviker jag fusk och plagiering? Följ lärarens anvisningar, fråga vid osäkerhet! Lär Dig vilka regler som gäller när Du använder andras texter. Det måste tydligt framgå vad som är dina egna idéer och vad som är hämtat från andra källor. http://www.umu.se/digitalAssets/60/60980_fusk-och-plagiat- 101230.pdfhttp://www.umu.se/digitalAssets/60/60980_fusk-och-plagiat- 101230.pdf

15 Byta ut ord Macbeth Manuscript from the Internet (Intro Paragraph) Macbeth is presented as a mature man of definitely established character, successful in certain fields of activity and enjoying an enviable reputation. We must not conclude, there, that all his volitions and actions are predictable; Macbeth's character, like any other man's at a given moment, is what is being made out of potentialities plus environment, and no one, not even Macbeth himself, can know all his inordinate self-love whose actions are discovered to be-and no doubt have been for a long time- determined mainly by an inordinate desire for some temporal or mutable good. Same Manuscript with Modified Words Macbeth is shown as an empowered man of well-established character, prosperous in several fields of life and enjoying an esteemed reputation. We mustn't conclude, therefore, that all of his volitions and actions will be foreseeable ; Macbeth's essence, like most other men at any given time, is what's being created out of potentialities and his environment, and no one, not even Macbeth himself, can discern all his immoderate self-love whose behaviors are found to be-and without doubt have been for some time-determined primarily by an extreme desire for a temporal or changeable good. (Hämtad från http://www.plagiarism.org/plag_solutions.html)


Ladda ner ppt "Informationssökning Kulturgeografi A/Ekonomisk och politisk geografi 110223 Magnus Olsson, Umeå UB"

Liknande presentationer


Google-annonser