Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Textgenrer Vad är en textgenre?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Textgenrer Vad är en textgenre?."— Presentationens avskrift:

1 Textgenrer Vad är en textgenre?

2 Textgenrer Argumenterande texter: Insändare, debattartikel, argumenterande text. Personliga texter: Krönika, Uppsats, Bidrag till antologi, Essä, Tidning söker texter, Berättande texter: Novell, skönlitteratur Brev, Ansökan, Stipendieansökan

3 Argumenterande texter
Vad är speciellt för dessa? Åsikt, tes presenteras i inledningen. Argument och motargument diskuteras. Vad och vem som ska göra något tas upp i slutet. Vad kan vara syftet med texterna? Vilka kan vara mottagarna? Tidningsläsare. Personer som ska påverkas.

4 Personliga texter Vad är speciellt för dessa?
Egna tankar. Egna erfarenheter och berättelser. Vad kan vara med texterna syftet? Vilka kan vara mottagarna? Tidningsläsare. Antologiläsare.

5 Berättande texter Vad är speciellt för dessa?
Uppbyggda för att vara roliga, spännande. Vad kan vara syftet med texterna? Vilka kan vara mottagarna? Novell- eller bokläsare.

6 Brev och ansökningar Vad är speciellt med dessa?
Inleder med datum och hälsningsfras. Går att ställa frågor. Vad kan vara syftet med texterna? Vilka kan vara mottagarna? En eller några få ska läsa.

7 I samtliga Viktigt att följa uppgiften. Tydlig inledning och avslutning. Indelning i stycken. Tänk på de som ska läsa. Tänk på syftet med texten. Tänk på att följa ett tema, en tydlig röd tråd.

8 Att anpassa sig Hur anpassar du dig till syftet med en text? Ge exempel. Hur anpassar du dig till mottagarna av en text?

9 Eget uppsatsämne Tänk igenom ett eget ämne för en uppsats och inom vilken textgenre den skulle skrivas. Beskriv hur skribenten borde anpassa sig efter syftet och mottagarna i er uppsatsuppgift.


Ladda ner ppt "Textgenrer Vad är en textgenre?."

Liknande presentationer


Google-annonser