Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppnande av mötet Presentation Allmän föreningsinformation Information om Tjänsteavtalet Telia informerar om sitt tjänstepaket m.m. Kaffe Inlämnande och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppnande av mötet Presentation Allmän föreningsinformation Information om Tjänsteavtalet Telia informerar om sitt tjänstepaket m.m. Kaffe Inlämnande och."— Presentationens avskrift:

1 Öppnande av mötet Presentation Allmän föreningsinformation Information om Tjänsteavtalet Telia informerar om sitt tjänstepaket m.m. Kaffe Inlämnande och underskrift av tjänsteavtal Program

2 Allmän föreningsinformation

3 -Antal medlemmar idag: 251st -Inga nya medlemmar tas in i nuläget. -Vi har hitintills fått 1,3 milj i bidrag från Länsstyrelssen -Ansökan ligger inne för utbetalning av ytterliggare 0,5milj just nu. -Vi är beviljade max totalt 3,1 milj Allmän föreningsinformation

4 Återstående jobb: Korsa byvägen vid gamla Posten Östad. Fiberblåsning Östad / Backa. Fiberblåsning Fagerhult – Stabäckehult, Ällelien. Elanslutning Nodhusen. Stolpmarkering på skåp och vid linjekorsningar mellan vägar/diken. Uppfyllnad av grus m.m. vid skåp Allmän föreningsinformation

5 Vi räknar med att projektet håller den budget som är satt på 17 000:-/medlem och med maxsumman på 19 000:- /medlem. Fakturering till fleranslutningsfastigheter kommer att ske under december. Delbetalning 3 kommer att tas någon gång under Februari – Mars 2015 Budget

6 Återstående blåsjobb under december. Svetsning av fiberanslutningar December/Januari. 2:e Mars 2015 är planen just nu att vi skall starta upp nätet. (Men styrelsen är luttrade av tidigare allt för optimistiska tidsplaner så vi vågar inte lova detta) Genomförande och tidsplan

7 Tjänsteavtal

8 Omfattning: Föreningen ger tillgång till föreningens tjänster, Telia Fastighetsanslutning i fem år från det att tjänsterna levereras enligt avtal med Telia. Medlemmen väljer att ansluta sig till Föreningens tjänster enligt avtal med föreningens tjänsteleverantör Telia för Telia Bredbanstelefoni, Telia Digital-TV Grundutbud Lagom samt Telia Bredband FiberLan 8/50-10/100 Mbit. (Medlem som önskar utöka sitt tjänsteutbud avtalar detta direkt med Telia. ) Avtalsperiod: Detta avtal gäller i fem år från Föreningens uppkopplingsdatum. Skriftlig uppsägning av avtalet kan ske med upp till 6 månaders uppsägningstid (Föreningen har möjlighet att säga upp enstaka abonnemang gentemot Telia på halvårsbasis). Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen. Vad står det i avtalet egentligen?

9 Tjänsteavtal Avgifter: Nätavgifter skall följa Föreningens kostnadsutveckling, i dagsläget 612 kr/år inkl. moms. Om Medlemmen i stället väljer att ansluta sig till Föreningens avtal med tjänsteleverantör för IP telefoni, TV samt bredband, kommer kostnaden att bli Föreningens avtalskostnad per medlem (299 kr/månad vilket gäller hela avtalsperioden), plus av Föreningen fastställda avgifter, i dagsläget tillsammans 350 kr/månad inkl. moms. Medlemmen ska följa de avtalsregler som Föreningen har fastställts i det anslutningsavtal som denne slutit med Föreningen. Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheternas ändringar av skatter eller andra pålagor.

10 Underskrift av Tjänsteavtal

11 Telia informerar, Vidare information från Telia


Ladda ner ppt "Öppnande av mötet Presentation Allmän föreningsinformation Information om Tjänsteavtalet Telia informerar om sitt tjänstepaket m.m. Kaffe Inlämnande och."

Liknande presentationer


Google-annonser