Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplevelser och Uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Sofia Björkdahl Handledare: Rebecka Arman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplevelser och Uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Sofia Björkdahl Handledare: Rebecka Arman,"— Presentationens avskrift:

1 Upplevelser och Uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Sofia Björkdahl Handledare: Rebecka Arman, FoU i Väst och Gunnar Tobin, Göteborgs Universitet Syfte Äldre står för den överlägset största andelen av konsumtionen av läkemedel. Det primära syftet var att undersöka och förklara uppfattningar och upplevelser om läkemedel hos äldre personer (>70 år) och omsorgspersonal. Attityder har ett starkt samband med patienters följsamhet. Ett sekundärt syfte var att undersöka huruvida dessa uppfattningar kunde kopplas till samsyn mellan vårdpersonal och brukare. Resultat Kvantitativt: Samtliga studiedeltagare ansåg att nyttan med läkemedlen övervägde riskerna, detta trots att negativa attityder var vanliga. Majoriteten såg dock läkemedel som något positivt – en hjälp för bibehållen hälsa eller för att undvika sjukdom. Diagrammet nedan visar medelpoängsumman för personalens enkätsvar som handlade om Nytta, Risk och Överanvändning. Slutsatser Äldres uppfattningar och attityder till läkemedel är komplexa och varierar både mellan och inom individer. Om alla berörda professioner inom vården tog sitt ansvar för att öka medvetenheten om att dessa skillnader i uppfattningar existerar så skulle det troligen förbättra samsynen (concordance), något som i sin tur ökar följsamheten. Då många brukare anser sig ha dålig kunskap om sina läkemedel krävs det även att förskrivare och annan personal tar sig tid att ge bättre information. Kvalitativa resultat: Samtliga brukare menade att deras läkemedel var viktiga för hälsan. Två personer menade att de var livsnödvändiga och vågade inte vara utan sina läkemedel. Tre ansåg sig ha bristfällig information om sina mediciner. Samtliga ansåg att läkare oftast inte tog sig tid att informera om de läkemedel som förskrivits, men samtidigt kände de stor tillit till sina läkare. ””Jag anser att mina mediciner är viktiga, för jag vågar inte vara utan dom helt enkelt. Jag vill inte ta den risken att jag faller ihop och liksom…” (Brukare) ””En del är ju jätteskärpta på vad de har, vet precis vad de har och vad de är till för, medan vissa bara gapar och sväljer” (Personal) Ifrågasätter du läkaren någon gång? Nä, det gör jag inte. Jag litar på honom. (Brukare) Jag har ju sömntabletter också för all del, bara en liten svag... Citodon...nej, vad heter den...nej det var den andra... Stilnoct heter den, och den är ju svag. (Brukare) ”Doktorn i deras ögon, det är ju verkligen något heligt” (Personal) Metod Kvantitativ del: Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ-enkät) användes. BMQ-allmän är ett validerat instrument som mäter attityder och uppfattningar om läkemedel i allmänhet. Enkäterna besvarades av personal ifrån hemtjänsten, ett äldreboende och av brukare >70 år i Alingsås kommun. Kvalitativ del: 4 gruppintervjuer med omsorgspersonal (totalt 45 personer) och 4 samtalsintervjuer med (enskilda) brukare genomfördes. Förutom användningen av BMQ ställdes frågor om omgivningens påverkan och samarbetet inom vården. Bildkälla: SÄLMA – gruppen för säker läkemedelsanvändning bland äldre. (


Ladda ner ppt "Upplevelser och Uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Sofia Björkdahl Handledare: Rebecka Arman,"

Liknande presentationer


Google-annonser