Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trumfstödsvisande svar på öppningsbudet 1 i högfärg Tidigare har vi lärt oss att svara enl. följande då partnern öppnat med t.ex 1hj: 2hj = 6-10 p (honnörs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trumfstödsvisande svar på öppningsbudet 1 i högfärg Tidigare har vi lärt oss att svara enl. följande då partnern öppnat med t.ex 1hj: 2hj = 6-10 p (honnörs."— Presentationens avskrift:

1 Trumfstödsvisande svar på öppningsbudet 1 i högfärg Tidigare har vi lärt oss att svara enl. följande då partnern öppnat med t.ex 1hj: 2hj = 6-10 p (honnörs + förd.poäng) och 3 el. 4-korts trumfstöd.(ber. på om 1hj visar 4-el 5korts färg)‏ 3hj = 10-12 p. I övrigt som ovan 4hj = 13- ??? p. Med händer som varit klart starkare än 13p har vi oftast valt att gå via en sidofärg innan vi visat trumfstödet för att kunna undersöka ev.slammöjligheter. Att inte direkt visa trumfstöd är ofta en nackdel då öppnaren inte alltid kan se att anpassning finns

2 Stenbergs inviterande 2NT Nu bjuder vi i stället enl. följande efter öppningsbudet 1 i högfärg och trumfstöd 2hj = 6-10p.I övrigt precis som tidigare 2NT = minst 10 bra poäng och uppåt +trumfstöd 3hj =spärrbetonat med färre poäng än vid 2 hj men längre hj-färg 4hj = spärrbetonat med bra trumstöd.Obalanserad hand utan slamintresse En typisk hand att bjuda 4hj på skulle kunna se ut så här sp 4 hj K Kn 9 8 6 ru K 10 4 3 2 kl 5 4

3 Svarsbud på Stenbergs 2NT Budgivningen har gått 1hf-2NT Öppningshandens svars bud: 3kl = minimum.kan innehålla renons el.singel 3ru = tillägg ca 15-20p 3hj = tillägg och singel kl. 3sp =tillägg och singel ru 3NT = tillägg och singel andra högfärgen 4kl,4ru = tillägg och renons i bjudna färgen 4hj = renons andra högfärgen

4 5 ED 10 9 6 EK 3 K 10 8 6 E 7 6 3 Kkn 4 3 10 5 E kn 5 Budgivning NÖSV N V S Ö. Utan Stenberg skulle budgivning förmodligen gå 1hj-4hj och Väst med bara 16hp och ingen aning om ev.anpassning skulle för- modligen passa. 1hj 2NT 3NT 4NT5sp 6hj

5 Några budgivningsexempel Nord Syd 1sp 2NT 3kl (min.) 3ru = utgångskrav med visst slamintresse. Ber nord berätta mer,T.ex visa singelton 4sp avslag med absolut minimum Nord Syd 1hj 2NT 3kl =12-15hp 3ru = 16-19hp Nord Syd 1hj 2NT 3kl 3hj ( Syd har bara invitstyrka ca 10-12)‏ 4hj = 14-15hp

6 Fler exempel Nord Syd 1sp 2NT 3 ru (tillägg) Ny färg är nu kontrollbud och slamintresse Nord Syd 1sp 2NT 3kl 3ru Trots att nord visat min.är syd fortfarande slam- intresserad.Nord svarar lämpligen analogt med tidigare 4 i ö.f.= absolut minimum.Ingen singel el.renons 3Hj = singel el.renons i klöver 3Sp = singel el.renons i ruter 3NT = singel el.renons andra högf. d.v.s hjärter 4Kl = kontroll i klöver ingen singel el.renons 4Ru =kontroll i ruter men ej i kl.Ingen singel el.renons 4Hj = kontroll i hj.ej i ru.el.kl. Ingen singel el.renons

7 När kan man då använda invitstenberg? Efter svag 2-öppning i hf Efter svagt 2-inkliv ihf t.ex (1kl)-2sp-(pass)-2NT Efter 1 ihf och inkliv 1sp-(2hj)-2NT Efter eget inkliv i hf (1sp)-2hj-(2sp)-2NT. Här är 2NT minst utgångsinvit i hj. jämför (1sp)-2hj-(2sp)-3hj. Här vill vi bara vara med och slåss om kontraktet I ozon kan man ju spela 3hj du med en bet.

8


Ladda ner ppt "Trumfstödsvisande svar på öppningsbudet 1 i högfärg Tidigare har vi lärt oss att svara enl. följande då partnern öppnat med t.ex 1hj: 2hj = 6-10 p (honnörs."

Liknande presentationer


Google-annonser