Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spektrala Transformer för Media

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spektrala Transformer för Media"— Presentationens avskrift:

1 Spektrala Transformer för Media
Filtrering och transformer i 2D DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

2 Linjär bildbehandling
Principerna från 1-dimensionell signalbehandling kan appliceras även på 2D-signaler Tillämpningar: Bildförbättring (brusreducering) Kant-detektion Omsampling (anti-aliasing) Bildkomprimering (JPEG) mm... DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

3 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Filtrering i 1D Exempel Signal med högfrekvent störning Skapa ny signal genom att medelvärdesbilda över 5 punkter i taget Kallas moving-average / rullande medlevärde DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

4 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Filtrering i 2D DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

5 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Filtrering i 2D Inbild [N x M] f(x,y) Utbild [N x M] g(x,y) Faltning * Kärna [n x m] w(x,y) DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

6 Filtrering i 2D – kärna, PSF
Filtrering innebär faltning (convolution) med en kärna (kernel, mask) Kärnan är filtrets 2-dimensionella impulssvar Kallas även PSF (point spread function) – dvs. hur en punkt sprids av filtret DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

7 Filtrering i 2D: lågpass
Lågpassfiltrering ger utjämning/oskärpa (smoothing/ blur) Användning: brusreducering, nedsampling (anti-alias) mm. Motsvarar integrering Exempel: moving average (7x7) 1 1 2 4 Matlab: I2=conv2(I,ones(7)); DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

8 Filtrering i 2D: högpass
Högpassfiltrering förstärker kanter i bilden (edge detection) Undertrycker jämna partier Motsvarar 2:a ordningens derivering -1 4 -1 8 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

9 Exempel: sharpening (sharpening, edge enhancement)
1 Kombination av originalbild och högpass förstärker bildens kanter -1 8 -k 1+8k DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

10 Cirkulärt symmetrisk kärna
En cirkulärt symmetrisk filterkärna är ofta önskvärd Modifierar bilden likformigt i alla riktningar DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

11 Faltning i 2D - beräkningar
N x M bild n x m kärna Kräver N x M x n x m multiplikationer Exempel: 1000 x 1000 bild * 100 x 100 kärna 1010 mult. Sökes: metod för snabbare faltning! DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

12 Separerbar filterkärna
Om filterkärnan w(x,y) = g(x)h(y) så är den separerbar i x och y. Faltningen kan då göras med N x M x (n + m) multiplikationer Gauss-funktionen är både separerbar och cirkulärt symmetrisk DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

13 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
DFT i 2D 2D DFT beräknas med 1D FFT längs rader och kolumner (eller omvänt) 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 2D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT 1D DFT DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

14 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
2D DFT exempel 2D DFT DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

15 Filtrering i frekvensdomänen
Inbild [N x M] f(x,y) DFT F(u,v) Filterfunktion H(u,v) H(u,v)F(u,v) Utbild [N x M] g(x,y) IDFT DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

16 Filtrering i frekvensdomänen
Inbild [N x M] f(x,y) DFT F(u,v) Kärna [n x m] h(x,y) Filterfunktion H(u,v) DFT H(u,v)F(u,v) Utbild [N x M] g(x,y) IDFT DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

17 Filtrering i frekvensdomänen
Bygger på faltningsteoremet (2D-upplagan): Faltning i spatialdomänen Multiplikation i frekvensdomänen DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

18 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Gauss - lågpassfilter Gauss spektralt ↔ gauss spatialt Motsvarar spridningen i en lins Cirkulär symmetri Separerbar i x och y-led DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

19 Discrete Cosine Transform (DCT)
Nära släkting till DFT’n Endast cosinus basfunktioner Helt reell Beskriver icke-periodiska signaler bättre än DFT’n Används ofta för data-kompression MP3 (kodar ”koefficient-rörelser”) JPEG Kan beräknas effektivt ur FFT’n DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

20 DCT basfunktioner (N=8)
DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

21 DCT basfunktioner i 2D (8x8)
DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow

22 DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow
Slutsatser 2D-filtrering är resurskrävande för icke-triviala filterkärnor Faltningen kan snabbas upp genom att använda separerbara filterkärnor Faltningen kan göras som en multiplikation i frekvensdomänen DCT-transformen är en DFT-släkting som används för att beskriva/komprimera icke-periodiska signaler DT1120/30 Spektrala Transformer • Jonas Beskow


Ladda ner ppt "Spektrala Transformer för Media"

Liknande presentationer


Google-annonser