Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-05."— Presentationens avskrift:

1

2 Presseminarium orange kuvert 4/2 2013
Olle Sylvén, informatör Arne Paulsson, pensionsexpert

3 Eventuell privat pension Tjänstepension
Allmän pension Inkomstpension Premiepension

4 Vad ger rätt till pension
7,5 inkomstbasbelopp = kr/år = kr/mån. premiepension 2,5 % Lön Sjukpenning Föräldrapenning A-kassa Sjukersättning Aktivitetsstöd Barnår Studier 18,5 % 16 % inkomstpension

5 Balanseringen eller ”bromsen”
Systemet betalar inte ut mer i pension än vad systemet långsiktigt klarar Ger ett finansiellt stabilt system – men innebär att inkomstpensionernas värde varierar – kan minska Varierar för starkt – utredning klar 1 mars Garantipension tar bort eller begränsar effekten av balanseringen. Premie- och tjänstepension påverkas inte av balansering.

6 Orange kuvertet skickas ut till 6,7 miljoner personer

7 Nu finns orange kuvertet på webben
Nu kan du avbeställa 2014 års orange papperskuvert 6 av 10 vill ha det digitalt Se årets orange kuvert och göra prognos – samtidigt när du ändå är inloggad!

8 Ditt sparande till den allmänna pensionen

9 Dina pensionsrätter

10 Dina pensionskonton

11 Prognos för din allmänna pension

12

13 Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension?
Årskull Alternativ pensionsålder Tid som pensionär 1930 65 år 17 år 5 mån 1945 65 år 6 mån 19 år 4 mån 1960 67 år 5 mån 19 år 5 mån 1975 68 år 4 mån 20 år 1990 69 år 2 mån 20 år 5 mån

14 Din premiepension

15 Förvaltningsföretag och kapitalförsäkringar
Måste kompensera avgiften, AP7 Såfas avkastning samt ge meravkastning för tjänsten man köper. I år… Vi avråder från att köpa “placeringstjänster” – om du är ointresserad och osäker kan du välja Såfa Ta ut tidig pension och placera i kapitalförsäkring? Bra?

16 Det här minskar din pension
Sen start på yrkeslivet Tidig pensionering Ingen tjänstepension Deltidsarbete Höga avgifter Försäkringsskydd du inte behöver

17 Uttag av pension Du måste ansöka om pension Flexibelt system:
25, 50, 75 eller 100 procents uttag Bara premiepension eller inkomstpension eller båda Tänk på hur du tar ut tjänstepension Efterlevandeskydd för premiepension

18

19 Genomsnittsbelopp i orange kuvert (ej utland)
Inkomstpension Inkomstpension och premiepension Pensionsrätt kronor kronor Pensionsbehållning kronor kronor

20 Intjänade pensionsrätter 2012 (samtliga pensionssparare)
Den genomsnittliga pensionsrätten för inkomst- och premiepensionen var drygt 39 000 kronor. Något lägre för kvinnor, knappt 37 000 kronor, och något högre för män, drygt 41 100 kr. Inkomstpension Premiepension Totalt Kvinnor 32 040 4 840 36 880 Män 35 605 5 503 41 108 33 875 5 181 39 056

21 Genomsnittlig intjänad pensionsrätt 2012
Genomsnittlig pensionsrätt 2012 för inkomst- och premiepensionen (heldragna linjer) samt enbart inkomstpensionen (streckade linjer) uppdelat på kvinnor och män och åldersgrupper. Den heldragna horisontella linjen vid kronor är genomsnittet för samtliga pensionssparare. Kvinnornas medelbelopp var cirka 10 procent lägre än männens. Ingen hänsyn till att åldersstrukturen mellan kvinnor och män skiljer sig åt, om materialet standardiseras utefter rikets (män och kvinnors åldersfördelning) ökar skillnaden marginellt mellan män och kvinnor (cirka 0,5 procentenheter).

22 Pensionsbehållning 2012 (samtliga pensionssparare)
Den genomsnittliga pensionsbehållningen, summan av alla års intjänande av pensionsrätter plus räntan, var 2012 nästan 850 000 kronor. Kvinnornas genomsnittliga pensionsbehållning var drygt 88 procent av männens. Intressant att kvinnornas premiepensionsandel är lägre än männens, antingen har de haft mer otur eller så är de mindre benägna att ta risk. 8,5 procent är rimligt map att premiepensionens infasning samt svaga utveckling de senaste åren.

23 Pensionsbehållning (samtliga pensionssparare)
Genomsnittligt pensionskapital för inkomst- och premiepensionen (heldragna linjer) samt enbart inkomstpensionsbehållning (streckade linjer) uppdelat på kvinnor och män och åldersgrupper. Av figuren ovan ser vi att det samlade kapitalet ökar med stigande ålder fram till strax innan 60 årsåldern. Skälet till minskade behållning i slutet beror givetvis på att folk har gått i pension men även av att det nya systemets infasning.

24 Intjänad pension - relativ avvikelse från riket

25 Snitt pensionsrätter och pensionsbehållning
Antal Pensionsrätt Varav inkomstpension Pensionsbehållning inkomstpension och premiepension Stockholm 45 100 39 200 Uppsala 42 600 37 000 Södermanland 42 200 36 700 Östergötland 41 700 36 200 Jönköping 43 100 37 400 Kronoberg 42 400 36 800 Kalmar 41 800 Gotland 31 900 39 100 33 900 Blekinge 81 000 Skåne 40 600 35 200 Halland 43 900 38 100 Västra Götaland 42 800 37 100 Värmland 40 700 35 300 Örebro 36 600 Västmanland 37 300 Dalarna Gävleborg Västernorrland 43 300 37 500 Jämtland 68 900 41 100 35 700 Västerbotten 41 600 36 100 Norrbotten 43 600 37 800 Övr. Utländska mm 2 800 2 500 Riket 32 000 Obs denna deskriptiva bilder indikerar en relativt ung befolkning i Stockholm.

26


Ladda ner ppt "2017-04-05."

Liknande presentationer


Google-annonser