Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber"— Presentationens avskrift:

1 Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber
Nisse Husberg Tekniska högskolan Avd. för datateknik

2 Teknik och samhälle tekniken driver utvecklingen
mekaniseringen av jordbruket (1:4 -> 1:128) tekniken kan användas bra eller illa lagstiftning, marknad, folkrörelser tekniken förändrar samhället järnvägen, radio, TV, datamaskiner, Internet teknik INTE produkt

3 Kommunikation Mänskligt tal Skriftspråk Gutenbergs tryckpress
Fotografier och film Telefon, radio och TV Datamaskiner Internet

4 Nätsamhället Utbyte av erfarenheter
Jättearkiv (hela världen – elektroniskt format) Spridning överallt Levande bilder (bara med bredband !) Konvergens (allting i samma digitala nät) Extremt effektiv sökning och behandling Tvåvägs, inga gränser, allting nära

5 Infrastruktur Stigar, vatten, vägar, kablar
Snabbhet: båt, järnväg, bil, flyg, tele Organisation: linjer, nät (post, gods) Flexibilitet: järnväg (flyg) <-> bil Effektivitet: kretskoppling <-> paket (tele) flytta människor eller information Sårbarhet: centraliserat <-> decentraliserat Täckning: punkter <-> område

6 Internet Ett protokoll, en princip (IP: Internet Protocol)
en familj av protokoll Nät (liknar hönsnät) många media, flera tekniker och topologier Decentraliserat (starkt !), paketnät Extremt snabbt (med bredband) granne med hela världen Ytterst flexibelt (överför vad som helst) Symmetriskt (från alla, till alla)

7 Vägnät, telenät, Internet
Vägnät för människor och gods (minskar) Telenät för telefoni (och tilläggstjänster) data över telefonnät tillfällig lösning Datanät för digital information Konvergens: telefoni, radio, TV, video, tidningar, böcker, möten, byråtjänster, bank, ... telenätet blir en liten del av datanätet

8 Det framtida nätet Undersökningar av ”behov” värdelösa
Otroligt dynamisk bransch ingen vet vad som kommer, speciellt när hjälper inte att titta i backspegeln ”stabil” teknik redan föråldrad Tendensen: videobaserade tjänster elektroniska möten kan bli nästa boom sparar massor av pengar ännu viktigare: sparar tid sparar miljö: mindre resor (flyg)

9 Bredband Stora steg: text -> bild -> video
Bilder fungerar med snabba modem (ADSL) Video kräver bredband (>5 Mbit/s) I ett delat medium: n*5 Mbit/s (n=antal) Enbart optisk fiber kan klara detta i längden i praktiken obegränsad kapacitet (10 Terabit/s) motsvarar ca långfilmer per minut elektroniken begränsar kapaciteten, inte fibern elektroniken varje år dubbelt snabbare, hälften billigare

10 Kapacitetsbehovet Telia Research: 2 Mbit/s år 2006 i medeltal
behovet fördubblas varje år (10 år: 1024 ggr) EU: eEuropa år 2010 – alla på nätet Tidtabellen osäker, men tendensen klar Konvergens kan höja behovet av kapacitet Kapacitet = konkurrenskraft Producenter (företag): mycket högre behov

11 Hurudant nät ? Medium Struktur Protokoll Modem (anslutningselektronik)
”etern”, kopparkabel, optisk fiber Struktur stjärna, ring, bana, nät (hönsnät) Protokoll slutna, öppna (Internetprotokoll, Ethernet) kretskoppling (telefon), paket (data) Modem (anslutningselektronik) lätt byta ut, förbättras snabbt

12 Koppar Telefonnät Elnät mycket bra täckning lågt kapacitetstak
gamla kablar mycket dåliga störningar (överhörning) lokala monopol överallt (bromsar utveckling) återvändsgränd

13 Radiobaserade Radiosändare stor brist på frekvensband (Shannons lag)
störningar (också väderkänsliga) säkerhetsproblem WLAN billigt och lätt att bygga fungerar bara för få användare (inte 5 milj.) fungerar med små celler (Hannu Kari: 10 meter)

14 3G, 4G, 5G ? samma problem som alla radiobaserade
dyrt (WLAN billigt och flexibelt) 3G-station euro, WLAN 100 euro telefonteknik (digital) GSM + GPRS lika bra ? alldeles för liten kapacitet 380 kbit/s nära basstationen om man står stilla kort räckvidd = många master kommer aldrig till glesbygden

15 Satellit ? bästa täckningen ! ytterst DELAT medium
satelliten täcker halva Europa alla delar på samma frekvensband lämpligt enbart för rundradio och TV specialbehov (extrem glesbygd) returkanal problematisk (dyr)

16 Kabel-TV ? DELAT medium lämpligt närmast för rundradio och TV
delas ofta mellan alla i samma fastighet låg kapacitet lämpligt närmast för rundradio och TV gamla kablar och förstärkare för dåliga mycket dyrt att förnya utrustning enda fördel: det finns

17 Optisk fiber OBEGRÄNSAD kapacitet
10 Terabit/s över 400 km Inga störningar (varken sänder eller tar emot) Framtidssäkert (glas, plast: över 50 år ?) Billigt (mycket lång amorteringstid) Lätt att dra (kan plogas ned utom i stad) Problem: långsiktig finansiering Bäst att bygga planerat, tillika med VVS

18 Nät och tjänster Nätets ägare får INTE sälja tjänster
hindrar utveckling och konkurrens inga kopplingar till tjänsteleverantör Öppna nät (leverantörneutrala) Ett enda nät (konvergens) kan bestå av flera ihopkopplade nät inklusive telefon, radio och TV skilda apparater för telefon, radio, TV, ... trådlösa apparater med kort räckvidd (10-100m)

19 Problem Staten Marknaden Kommunerna
förstår inte bredbandsnätets betydelse tror på en obefintlig ”marknad” Marknaden monopolen motarbetar bredband hönan-och-ägget Kommunerna brist på kunskap finansieringsproblem Lagstiftning: kopiering kan inte förbjudas

20 Utbildning Enormt vuxenutbildningsproblem Utbildning av beslutsfattare
all service på nätet: 5 milj. skall utbildas ! Utbildning av beslutsfattare bråttom: besluten måste fattas före byggandet Utbildning av producenter svår förrän bredband finns tillgängligt

21 Vad bör göras ? Splittra telemonopolen i nät och tjänstedel
öppna näten för alla Lång sikt: optiskt fibernät till varje stuga Kort sikt: Regionnät + ÖPPNA kundnät WLAN, ADSL, ... (korta amorteringstider !) Börja genast med optisk fiber, bygg långsamt Allmänna riktlinjer, men INTE byråkrati Långfristig finansiering bör ordnas

22 Hur ? IP-baserat optiskt fibernät (Telia i Kalmar)
Kommunförbund bygger regionnät (fiber) Byar bygger distributionsnät finansiering behövs tekniskt stöd behövs Staten måste sköta finansiering (långa lån) EU måste sköta lagstiftning (upphovsrätt) Folkhögskolor sköter vuxenutbildningen

23 Morgondagens IT Optisk fiber till varje stuga Nätkunnighet för alla
Tjänster till hela landet eAdministration (24-timmarsmyndighet) eUtbildning eMedicin eHandel Distansarbete i hela landet Alla är grannar med hela världen DÅ beror allt på individernas kreativitet

24 Sverige Sverige bland de främsta på bredband
men Syd-Korea etta ! Regeringen satsar 9 miljarder kr. 70 % av kommunerna har ansökt Telia bygger Ethernet i Kalmar: 121 orter optofibernät i nästan alla kommuner Bredbandsbolaget 10 Mbit/s Stokab 5000 km optisk fiber (Gotland) öppet nät

25 Sverige 2 Skanova (Telia) optiskt nät Banverket Svenska Kraftnät
alla kommuner, 3000 orter Banverket 800 orter, 10 Gbit/s, Giga Ethernet Svenska Kraftnät Arrowhead (Vattenfalls fiber) mm. mm.


Ladda ner ppt "Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber"

Liknande presentationer


Google-annonser