Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter
Business Value Launch 2006 4/3/ :18 AM Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter Jan von Rosen Small / Midmarket Solution & Partner Microsoft AB © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Live Meetings för Microsoft partners
Grundutbildning 14:e / 16:e / 20:e mars Användningsrättigheter Anskaffningsformer Hosting, förinstallerad, butiksbox Volymlicensprogram Fortsättning: Hur säljer jag volymavtal? 22:a / 26:e / 28:e mars Utvalt exempel för små och mellanstora företag: Microsoft Open Value Nyttan av Software Assurance Jämförelse – kostnad per licensprogram Argument och resurser Summering

3 Microsoft Open Value

4 Microsofts grundprodukter - SMB
Professional Desktop-plattformen Small Business Desktop-plattformen Office Professional Plus Office Small Business Edition Microsoft Core CAL Windows SBS CAL Windows uppgradering Ett plattformalternativ ger optimal insyn och kontroll av programkostnaden per dator / användare = en summa per dator för de vanligaste Microsoft-programmen Enklast tänkbara hantering 1 licens per desktop Räkna desktops, beställ programvara Ingen risk för underlicensiering Full kontroll över uppgraderingsprocessen Uppgradera varje dator när det passar dig Ständig tillgång till senaste teknik och programvara Bästa lösningen vad gäller budgetering av din IT-verksamhet Låg och förutsägbar kostnad Enklast tänkbara hantering Full kontroll över uppgraderingsprocessen Bästa lösningen vad gäller budgetering av IT-verksamheten

5 Volymprogram Engångsköp
Open License Open Value Open Value Company-wide Open Value Subscription Engångsköp Välj mellan direkt betalning eller delbetalning Möjlighet till SA-förmåner Kan starta ett avtal med bara tilläggsprodukter Standardisering Välj mellan köp/delbetalning eller prenumeration SA-förmåner ingår Möjlighet till plattformsrabatt Lättare budgetering Bättre licenskontroll God uppgraderingsberedskap

6 Open Value – flera valmöjligheter
Välj det program som passar bäst Standardisering (Open Value Company-wide) Med eller utan hela plattformen Ej standardisering (Open Value) Kostnadsspridning över 3 år Uppdatering vid tillägg av nya desktops Månadsvis Årsvis (endast prenumeration) Köp av licens (eviga licenser) Microsoft Open Value innehåller tre alternativ för att olika kunders behov vad gäller att införskaffa licenser för programvara: 1/ Standardisering (‘Company.wide’) ger en lägre kostnad per dator för kunder som har valt att standardisera på alla eller några/någon av Microsoft-produkterna Windows, Office och ett klientåtkomstlicenspaket. 2) Den lägsta kostnaden väntar den som väljer att standardisera på en plattform, bestående av alla tre plattformsprodukterna. Kunden kan välja att endast standardisera på en av dessa produkter men går då miste om plattformsrabatten. Det finns 2 olika plattformar att välja på, Desktop Professional-plattformen eller Small Business-plattformen. Core CAL är klientåtkomstlicens för de viktigaste server-produkterna, nämligen Windows Server CAL, Exchange Server CAL, Systems Management Server CML samt SharePoint Portal Server CAL. SBS CAL kan endast brukas som åtkomstlicens för en Windows Small Business Server. 3) För det små eller mellanstora företaget som inte behöver standardisera sin infrastruktur så är Open Value ett bra alternativ. Trots att det ej är företagsomspännande, innebär detta avtal en mycket smidig lösning med Microsofts programvara inklusive Software Assurance. Som ett exempel på produkter som kan omfattas av ett sådant avtal kan nämnas kompletterande produkter, till exempel server-produkter eller vanliga tilläggsprodukter till PC som Microsoft Office Visio. Eller så kan man tänka sig en situation där man bara behöver Windows, Office eller Core server CALs för ett utvalt antal datorer. Open Value ger alltid möjlighet till delbetalning. Denna fördelas enligt principen att licenskostnaden delas upp på 3 stycken 1/3 som betalas varje år tillsammans med den årliga avgiften för Software Assurance, vilken ju bland annat ger möjlighet att uppgradera till senaste version. Efter de 3 grundåren, kan kunden förnya sitt Open Value-avtal genom att helt enkelt bara fortsätta för Software Assurance, vilket kraftigt minskar den löpande kostnaden för de datorer vilka omfattas av avtalet. En annan mycket bra möjlighet är att konsolidera samtliga licenser genom att gå över till Open Value. Möjligheten omfattar Software Assurance-kunder med andra avtalsformer, exempelvis Open License lägga till Software Assurance-licenser till de eventuella produktpaketlicenser eller OEM-licenser vilka köpts inom e senaste 90 dagarna (i de fallen äger ju kunden redan sina licenser). Det är mycket enkelt att lägga till programvarulicenser för eventuella nya datorer som införskaffas under avtalets gång, Avtalet uppdateras varje gång behovet uppstår, under den månad detta sker. Detta gör att man ständigt vet exakt hur många programvarulicenser som man omfattas av avtalet och man behöver inte oroa sig för att olaglig programvaruanvändning på organisationens datorer.

7 Open Value Subscription
Årlig prenumerationsavgift Möjlighet till 50% aktualitetsrabatt (UTD) Lägg till nya datorer (desktops) under året - utan kostnad Räkna desktops vid årsavstämningen Den årliga kostnaden baseras på antalet desktops Ett färre antal desktops = lägre utgift för licenserna Plattformsrabatt kan sänka kostnaden ytterligare Förnya prenumerationen vart tredje år Alternativ: köpoption för eviga licenser Open Value Subscription omfattar en prenumerationsperiod på 3 år. Ett sådant upplägg möjliggör rejäla besparingar samtidigt som årskostnaden är lätt att förutse. I Open Value Subscription så finns en unik chans till aktualitetsrabatt för en kund, som tidigare har investerat i programlicenser för Microsofts produkter. Rabatten ger 50% lägre pris det första året av avtalsperioden. Detta kallas för UTD (Up-To-Date) och erbjuds för ägda licenser för senaste samt näste senaste version, t ex Office 2003 samt Office XP. Notera dock att en UTD-rabatt bara kan erhållas i samband med tecknande av det allra första Open Value Subscription-avtalet. Det är mycket lätt att hålla reda på sina licenser med Open Value Subscription. Under treårsperioden så kan kunden lägga till ytterligare datorer (desktops) utan att behöva notera installation av Windows, Office eller Core CAL klientåtkomstlicenser. Programmet omfattar ju organisationens samtliga datorer så det enda som kunden behöver göra är att räkna sina desktops och skicka en uppdaterad beställning på avtalets årsdag. Genom Open Value Subscription är det möjligt att minska antalet desktops vid årsdagen om man har ett behov att göra detta och därmed blir den totala prenumerationskostnaden lägre. Microsoft erbjuder också extra rabatt för de kunder som standardiserar på en plattformsprodukt, Desktop Professional-plattformen (inkl. Windows Professional uppgradering, Office Professional samt Core CAL) eller Desktop Small Business Platform (inkl. Windows Professional uppgradering, Office Small Business Edition samt Windows Small Business Server 2003 CAL). Vid slutet av den treåriga prenumerationsperioden så har kunden möjlighet att förnya sin prenumeration. Alternativt så kan man utnyttja en speciell köpoption, det vill säga förvandla sina temporära licensrättigheter till eviga licenser. Man kan också välja att avsluta prenumeration och avinstallera programvaran, eftersom man då inte längre har någon rätt att använda den. Om man väljer att köpa ut sina licenser så kan man lägga till Software Assurance genom att starta ett nytt Open Value-avtal som endast omfattar Software Assurance och därmed försäkra sig om fortsatt möjlighet till förmåner samt rätten till senaste version. Prenumeration på licens

8 Beställning och betalning

9 Open Value – översikt och avtalsmodell
Software Assurance Licens Grundavtal Software Assurance Förlängning Utköp Utköp Ovanstående modell förutsätter givetvis att inga förändringar i antal eller produkter sker. Notera också att det första året på prenumeration kan bli ännu lägre genom att aktualitetsrabatt (Up-To-Date, UTD) kan komma ifråga. Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Framtida avtal UTD År År År År År 5 År 6

10 Beställning och betalning
Initialbeställning Beställning år 1 Beställning år 2 Payment for initial volume Betalning för ursprungligt antal Payment for 1st year volume Betalning för första årets antal Payment for 2nd year volume Betalning för andra årets antal Gäller prenumeration

11 Jämförelse av första årets utgifter
Prenumerationskostnad Open Value Subscription 1/3 licenskostnad + Software Assurance Open Value Direkt betalning för licenser Open License* * Prenumerationsbaserade tjänster erbjuds ej genom Open License

12 Microsoft Software Assurance

13 Nyttan av Software Assurance
Vad är Software Assurance? Ett underhållsavtal för programvara som följer avtalstiden, dvs kan vara tillgängligt under hela tre år Software Assurance är ett mervärde till användarlicensen vilken antingen ingår i volymavtalet som standard eller som ett tillägg Detta underhållsprogram erbjuder mer än de traditionella uppgraderings- och supportkontrakt som finns i branschen

14 Implementation Användning Underhåll
Användning av förmåner under IT-livscykeln Nya versionsrättigheter Fördelade kostnader Nytt! Tjänster för Desktop Deployment Planning Nytt! Information Work Solution-tjänster Planering Implementation Utökat! Snabbkorrigerings-support Nytt! Windows Fundamentals for Legacy PCs – säkerhet för och hantering av äldre datorer Övergång Nytt! Windows Vista Enterprise 4 virtuella instanser Flerspråkstöd Utökat! Fler utbildningskuponger Självstudier (eLearning) Program för hemanvändning Personalköp Enterprise Source License Program Användning Underhåll Nytt! Problemlösningssupport dygnet runt, alla dagar TechNet Plus Disaster Recovery Support Corporate Error Reporting

15 Windows Optimized Desktop
Windows Vista Enterprise + Microsoft Desktop Optimization Pack: - Den mest flexibla och kostnadseffektiva ‘desktop management’ –lösningen SoftGrid Application Virtualization Asset Inventory Services Diagnostic & Recovery Toolset Advanced Group Policy Management Microsoft Desktop Optimization Pack - Prenumerationsbaserad tjänst - Förutsätter Windows Software Assurance-täckning - kan adderas under löpande avtal Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance Accelerate the different stages of OS and application deployment and management using application virtualization and streaming Translating software inventory into business intelligence Powerful tools to accelerate desktop repair Enhancing group policy through change management Transform applications into centrally managed services available when and where needed and easily updated with software streaming Windows Vista Enterprise Data Protection with Windows® BitLocker™ Drive Encryption Application Compatibility Licensing rights to 4 Virtual OS’es Subsystem for Unix-Based Applications (SUA) Worldwide deployment with Multi-lingual User Interface Packs (MUI) Windows Vista Business Keep business PCs running smoothly Powerful, more effective productivity Connected with customers & partners, efficient for your business Allt innehåll i Windows Vista Business plus: Four Virtual Operating Systems Windows BitLocker Drive Encryption Multi-lingual User Interface (MUI) Subsystem for Unix-Based Apps (SUA) 15

16 Stöd för IT-verksamheten
Software Assurance: ger tillgång till hjälp och valfrihet minskar kostnaderna för och ger tillgång till TechNet-förmåner gör distributionen snabbare och enklare ökar personalens IT-kunnande minskar kostnaderna för ’helpdesk’ bibehåller din IT-miljös standard och aktualitet

17 Software Assurance förmåner – uppskattade besparingar
24x7 Support Direkt: ~3.500 / incident; besparing på Premier avtal Indirekt: reducerade support kostnader och stopp, ökad produktivitet Workshop (seminariekupong) Direkt: ~3.500 – / dag Indirekt: kortare implementationstider och lägre kostnader Direkt: ~3.500 – / utbildningsdag/kupong Indirekt: lägre support kostnader, ökade kunskaper hos anställda Utbildning Direkt: ~ per licens (Desktop, Server) Indirekt: reducerade kostnader för support, utbildning och helpdesk Självstudier / eLearning Direkt: per prenumeration (1:1 på Server) Indirekt: reducerade support kostnader och stopptider samt kortare projekttider TechNet Plus Hemanvändning Direkt: ~2.000 / produkt (Office Pro, Project, Visio Pro) Indirekt: ökad produktivitet Exempel i SEK

18 Jämförelse – kostnad per licensprogram
Exempel: 10 st Office Professional Tidsperiod: 6 år Antagande: kunden uppgraderar en gång under 6-årsperioden

19 Open L jämfört med OVS Open License (utan SA) 1’362 / månad 100%
Open Value subscription (utan UTD) 1’479 / månad 109% Open Value subscription (med UTD) 1’356 / månad 100% Tvärtemot vad många tror så är inte Open Value subscription dyrare än att köpa enstaka och versionsbundna licenser. Om kunden uppgraderar mer än en gång under den här sex-årsperioden, kommer Open Value subscription bli ännu billigare än Open License. Huvudargument för Open Value subscription Möjligt att få rabatt för nuvarande licensinnehav Minskad initial kostnad Vet Microsofts licenskostnader tre år framåt Vet vad licenskostnaden är för ytterligare datorer som läggs till under avtalstiden [1] Möjligt att minska sina licenskostnader om antalet datorer minskar på företaget Full koll på företagets licenser. Kunden vet att de är rätt licensierad. Få tillgång till en mängd förmåner genom Software Assurance Vad kunden får med Open Value subscription: Software Assurance Rätt till nästa version inom avtalstiden Nya och utökade förmåner Delbetalning Rätt att minska antalet licenser Ett avtal = enkelhet och trygghet

20 Open L&SA jämfört med Open Value (köp)
Open License (L&SA) 1’866 / månad 100% Open Value (ej företags-omfattande) 1’815 / månad 97% Open Value company-wide 1’663 / månad 88% Vad kunden får med Open Value: Software Assurance Rätt till nästa version inom avtalstiden Fler nya och utökade förmåner Delbetalning Ett avtal = enkelhet och trygghet

21 Argument

22 Varför ska du sälja Open Value subscription?
4/3/2017 Till partner Varför ska du sälja Open Value subscription? Enkelhet Det blir enklare för dig och din kund – en faktura en gång per år! Ingen box att hålla reda på och lagerhålla. Elektronisk avtalshantering. Odla relationen med kunden Du får en naturlig kontakt med din kund 1 gång per år –får möjlighet att visa nya lösningar och ny teknik! En trogen nöjd kund är en bra kund som kommer handla mer av dig! Förtjänstmöjligheter – tjäna pengar på programvara och tjänster! Det kan vara större marginaler på mjukvara än hårdvara idag. Prenumerationsavtal ger dig ”säkra” intäkter under 3 år. Trogna kunder uppgraderar oftare vilket driver investeringar i tjänster och licenser. SA förmåner – hjälp din kund att hitta rätt! Bli kundens hjälte! Se till att alla förmåner nyttjas fullt ut och därmed säkrar du betydande besparingar för din kund. Det handlar om flera tusentals kronor även för en liten kund. Stöd Få marknadsbidrag och hjälp att sälja från Microsoft via Marknadsbyrån och aktiviteter som TM stöd Licensinformation Ett avtal – lättare hantering Fortsatt enkel licenskontroll Lägg till ny programvara till det ursprungliga avtalet Lägg till eventuella OEM-licenser till ditt Open Value-avtal genom att teckna Software Assurance Software Assurance betalas för det år du ansluter Webbverktyget MVLS Inköpshistorik och förmånshantering 22

23 Köp på rätt sätt - prenumerera! Microsoft Open Value subscription
4/3/2017 via partner till kund Konkurrensfördel att ligga på senaste teknik Utbildning för de anställda Rätt antal licenser – öka eller minska antalet per år Kostnadsspridning & Kostnadskontroll (prisskydd) 1 faktura per år = 1 inköp per år Aktualitetsrabatt - 50% rabatt första avtalsåret Ett avtal – lättare hantering Kundwebben MVLS Konkurrensfördel att ligga på senaste teknik Det är en stor konkurrensfördel för dig att arbeta med senaste IT-teknik vilket ger dig bl. a. ökad effektivitet och förbättrat samarbete med dina medarbetare, kunder och leverantörer. Utbildning för de anställda Du behöver inte vara orolig för att se till att ligga i framkant på nya versioner av din programvara. Microsofts produkter är integrerade och har samma användarförfarande. Dessutom ingår självstudie utbildning On-Line på svenska i alla volymlicensavtal, i vissa avtal även lärarledd utbildning. Rätt antal licenser – öka eller minska antalet per år Betala inte för mer än du använder, se programvara som en tjänst som du prenumererar på – låt behovet styra. Passar för alla företag med 5 datorer och uppåt, även dotter- och koncerntbolag kan ingå i samma avtal inom EU och EFTA. Kostnadsspridning & Kostnadskontroll, prisskydd Genom att fördela kostnaderna över 3 år kan du maximera din likviditet. Med ett prenumerations vtal får du också den lägsta initialkostnaden i jämförelse med andra volymlicensavtal från Microsoft vilket möjliggör för dig att investera redan nu. Du får ett pris för programvaran per dator, för Microsofts grundprodukter. Detta ger dig en översikt av dina IT kostnader för 3 år framåt – prisskyddat. 1 faktura per år = 1 inköp per år Allt kommer på en och samma årsfaktura – enkel administration. Allt du som kund behöver göra är att lägga en order per år! Aktualitetsrabatt - 50% rabatt år 1 Första gången du tecknar en prenumerationslösning via Open Value Subscription så får du 50% rabatt om du har en tidigare version av Microsofts grundprodukter . Dessa licenser kan vara volym-, förinstallerade- eller stycklicenser Ett avtal – lättare hantering Enkel licenskontroll Kundwebben MVLS Inköpshistorik och förmånshantering samt enkel nerladdning av media. 23

24 Viktiga frågor till din kund
Hur många datorer finns i er organisation? Hur brukar ni införskaffa licenser för programvara? Har ni ett behov att minska initialkostnaden och samtidigt uppnå större förutsägbarhet vad gäller IT-budgeten? Kan du i dagsläget få rabatt när du köper programvara? Hur långt i förväg planerar du för ny teknik? Gör du dina IT-investeringar inklusive programvara centralt? Hur budgeterar du för nya versionsuppgraderingar? Är det affärskritiskt för din verksamhet att ha tillgång till den senaste tekniken? Brukar du leasa eller köpa nya datorer? Brukar användarna vilja ha utbildning på ny programvara? Hur många datorer finns i er organisation? Din kund måste ha cirka 5 datorer för att kunna teckna ett volymavtal. Dessa datorer skall ha kapacitet nog för att senaste versionen av Windows och Office kan installeras. Om detta inte är fallet så rekommenderar vi kunden att köpa OEM-licenser. Hur brukar ni införskaffa licenser för programvara? Försök få fram uppgifter om kundens tidigare inköpsbeteende, framförallt om kunden redan har ett volymlicensavtal och om så är fallet, i vilket program. Om kunden bara köper paketprodukter eller OEM-licenser så kan du peka på de ekonomiska fördelarna med ett volymavtal. Om kunden har använt leasing för sina datorer, så kan Open Value Subscription vara ett bra licensalternativ. Open Value innebär också organisatoriska fördelar genom att alla inköp kan läggas på ett ställe vilket samtidigt skapar en förutsägbar bild av den årliga IT-budgeten, sett över flera års sikt. Har ni ett behov att minska initialkostnaden och samtidigt uppnå större förutsägbarhet vad gäller IT-budgeten? Om man förstått vilka fördelar respektive program erbjuder så kan du också skräddarsy ditt erbjudande till kunden eftersom olika kunder har olika behov. Open Value ger alltid möjlighet till kostnadsfördelning så initialutlägget för investeringen blir inte så betungande som med andra licensalternativ. Kan du i dagsläget få rabatt när du köper programvara? Kunden kanske inte förväntar sig rabatt men tack vare skalbarheten i Open Value-programmet så kan kunder som har ett så lågt antal som 5 datorer i hela sin organisation ändå få en betydande kostnadsnedsättning. Denna diskussion hjälper dig också att driva frågan om standardisering samt möjligheten att skapa en gemensam produktplattform för hela företaget. De två Microsoft plattformsalternativ som finns inom ramen för Open Value-programmet är ett mycket starkt erbjudande, inte minst prismässigt, för de flesta små eller mellanstora kunder. Hur långt i förväg planerar du för ny teknik? Uppgradering av programvara blir ofta en central fråga i alla IT-sammanhang. Microsoft Volymavtal med Software Assurance ger rätt till senaste version men kunden kanske inte har utrett eller planlagt sina behov vad gäller tillgång till ny teknik utan agerar mer spontant eller utifrån andra parametrar. Om kunden uppskattar att slippa oroa sig för oförutsedda utgifter eller vill ha frihet att kunna uppgradera när det passar dem, passa då på att påpeka att med Open Value så kan man uppnå just detta. Om kunden istället vill ligga i teknikens framkant och överväger att installera varje ny produktversion, framhåll förmånen med Open Value att rätten till senaste version är inbyggd i programmet och att investeringskostnaden är förutsägbar. Kom ihåg att alltid se minst 6 år (motsvarande två Open Value-avtal) framåt i tiden, dels för att uppmuntra ett långsiktigt tänkande och dels för att en period på 3 år är alldeles för kort för att korrekt kunna bedöma alternativen. Gör du dina IT-investeringar inklusive programvara centralt? Vem vill inte bara ha ett enda avtal att hålla reda på? Med Open Value så kan kunden samla alla sina programlicenser under ett paraply, och sedan addera nya licenser allt eftersom organisationen förändras. Detta omfattar också möjligheten att låta existerande licensinvesteringar ingå i Open Value-avtalet, inklusive OEM-licenser eller i det fall andra bolag införlivas i organisationen. För att ytterligare förenkla administrationen så kan en Open Value-kund centralt hantera sitt produktlicensinnehav online, via webbverktyget Microsoft Volume Licensing Services. Kontakta därför kundens inköpsansvarige för IT i ett tidigt skede för att förstå hur just denna kund hanterar sina inköp av programvara. Hur budgeterar du för nya versionsuppgraderingar? Lär dig hur kunden ser på uppgraderingar: är det engångsprojekt som kräver ansökan, budgetering och godkännande? Eller är en uppgradering en del av en årlig kostnad? Svaren på dessa frågor hjälper dig att finjustera ditt säljbudskap vad gäller förutsägbarhet i finansiella frågor. Är det affärskritiskt för din verksamhet att ha tillgång till den senaste tekniken? Om svaret är nej, förstå varför kunden svarade så. En del kunder tror att de äldre programvaruversioner som de redan har duger bra men om de förstår vilka affärsproblem som kan döljas både i IT-sammanhang och bland användarna själva så kan du ofta övertyga dem om att de nya funktioner som finns i den senaste tekniken kan lösa problem som ändå med råge gör investeringen väl värd. Kom ihåg att när en kund väl förstår vilket värde en lösning baserad på den senaste tekniken ger dem så kommer också nästa programversion ge dem ännu mer produktivitet och affärsnytta. Med Open Value har dina kunder alltid tillgång till den senaste tekniken och med en plattformsbaserad lösning så har alla deras datorer samma förutsättning att dra nytta av det! Brukar du hyra eller köpa nya datorer? Om din kund har för vana att leasa nya datorer, så är det troligt att de är öppna för en lösning som omfattar leasing vad gäller programvaran. Open Value Subscription är helt enkelt en fortsättning av denna strategi och passar därför mycket väl in i företagets synsätt. Även det omvända förhållandet gäller, dvs om en kund i stället köper sina datorer så brukar de också vilja köpa sin programvara. Brukar användarna vilja ha utbildning på ny programvara? Open Value ger automatiskt tillgång till självstudier i form av webbaserade kurser (‘eLearning’) vilket helt gratis utbildar personalen i hur man bäst arbetar med Windows and Office. För vissa kunder är detta ett avgörande skäl till varför man investerar i ett program som Open Value. Bland de många andra förmåner som också ingår i Software Assurance kan nämnas fri support från Microsoft eller hemanvändningsrättigheter vilka ingår som en integrerad del av företagets licensinnehav.

25 Tillgängliga resurser
För partner Microsofts lokala distributörer Microsoft Licenswebb Microsoft Partnerwebb Microsoft Partnerservice Microsoft Marknadsbyrån För kunder Microsoft Kundservice MVLS telefonsupport Fast Mobil

26 Summering – att sälja volymlicensprogram
Kom ihåg att Det finns en lösning för varje kundsituation Microsoft har investerat i skalbarhet och fler valmöjligheter för kunden Se på programvara som en tjänst Software Assurance är en del av IT-driften Skapa optimala lösningar över flera års sikt Analysera behovet Välj det lämpligaste Open Value-programmet Inkludera gärna annan information Kundreferenser och fallstudier ’ROI’ (Return of Investment) Ta fram en skräddarsydd färdplan över IT-investeringarna Minst 6 år, gärna längre Motiverar investeringen Ta fram ett förslag Programinformation

27 Business Value Launch 2006 4/3/2017 10:18 AM
© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

28 Läsa mer

29 Open Value Subscription Open Value Companywide
Jämförelse av program Program Open Value Subscription Open Value Companywide Open Value Open License Evig licens Nej Ja Software Assurance Ingår Kan läggas till Möjlighet till delbetalning Spara pengar genom standardisering Ansluta tjänster (ex Forefront Security) Software Assurance ger en rad förmåner, bl a rätt till senaste version, support, tillgång till tekniska verktyg, eLearning eller lärarledda kurser.

30 Vanliga frågor och svar
Varför skall en kund äga sin licens? I Open Value subscription har kunden en möjlighet att minska sitt licensinnehav och därmed också deras licenskostnader. Open Value subscription gör att kunden endast betalar för det antal datorer som de har. Prenumeration är inte dyrare, utan snarare billigare än att köpa licenser då och då Varför betala för hela licenskostnaden direkt? När det är dags för uppgradering av licenserna måste licenskostnaden betalas igen. Open Value möjliggör en minskad initialkostnad, samtidigt som den också erbjuder kunden att använda sig av den senaste produktversionen? Varför låta kunden sitta med olika produktversioner, licensformer och avtalsslut? Open Value löser detta genom att samtliga licenser ligger i ett och samma avtal där alla licenser har ett och samma avtalsslut Din kund vill inte ha Software Assurance för de skall inte uppgradera inom tre år En kund som köper Open Value subscription minskar inte bara de initiala kostnaderna (upp till 82 % ), utan också de totala kostnaderna på tre år. Software Assurance ger ett mervärde genom alla dess förmåner (support, rätt till senaste versionen osv) Varför är Software Assurance (SA) bra att ha? SA ger kunden en möjlighet till att sprida sina licenskostnader, men de får också tillgång till en mängd förmåner. Kanske finns det en förmån som just din kund efterfrågar. Kostnadsfördelning Möjlighet till utbildningskuponger Problemlösningsupport Snabbt korrigeringssupport (Hotfix) TechNet Plus Windows Vista Enterprise

31 Översikt per program

32 Open Value översikt 1 Möjligheten att betala allt direkt finns också
Programhantering Beställning vid installationsmånaden Därefter årlig beställning1 Licenstyp Eviga licenser Organisation Hela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod 36 kalendermånader Period vid avtalsförnyelse 36 månader Beställningsnivå Initial beställning: 5 licenser eller högre Tilläggsbeställningar Vid behov – beställs inom samma månad som produkten installeras Produktsortiment Microsoft business products Licenserbjudande Licens & Software Assurance Software Assurance (vid förlängning) Standardisering / företagsomspännande Vid behov Prisnivåer En nivå Prisskydd Ja, för licenser som beställs vid avtalets början 1 Möjligheten att betala allt direkt finns också

33 Open Value Company-wide översikt
Programhantering Beställning vid installationsmånaden Därefter årlig beställning1 Licenstyp Eviga licenser Organisation Hela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod 36 kalendermånader, 36 månader vid förnyelse Beställningsnivå Initial beställning: 5 datorer eller högre Tilläggsbeställningar Beställs inom samma månad som produkten installeras Produktsortiment Standardisering erbjuds antingen på “Desktop Professional Platform” eller på “Small Business Platform” eller (vid behov) på tilläggsprodukter Licenserbjudande Licens & Software Assurance Software Assurance (vid förlängning) Standardisering / företagsomspännande Obligatoriskt för utvalda plattformsprodukter Prisnivåer 5 eller flera datorer (volymrabatt vid 250 datorer eller över) 1 Prisskydd Ja, för plattformskomponenter 1 Ej “Small Business Platform”

34 Open Value Subscription översikt
Programhantering Årliga beställningar Licenstyp Prenumeration Organisation Hela organisationen samt koncernbolag (vid behov) Avtalsperiod 36 kalendermånader, 36 månader vid förnyelse Beställningsnivå Initial beställning: 5 datorer eller högre Tilläggsbeställningar Företagsomspännande produkter - beställning görs vid avtalets årsdag Tilläggsprodukter - beställs inom samma månad som produkten installeras Produktsortiment Standardisering erbjuds antingen på “Desktop Professional Platform” eller på “Small Business Platform” eller (vid behov) på tilläggsprodukter Licenserbjudande Licens & Software Assurance Standardisering / företagsomspännande Obligatoriskt för utvalda plattformsprodukter Prisnivåer 5 eller flera datorer (volymrabatt vid 250 datorer eller över) 1 Plattformsrabatt Ja – 5% Up-to-date-rabatt Ja – 50% på nuvarande och näst senaste version Utköpskostnad Faktor 1,75 x ursprungskostnad Prisskydd Ja, för plattformskomponenter samt för licenser som beställs vid avtalets början 1 Ej “Small Business Platform”

35 Volymavtal Open-gruppen
För behov av programvara till datorer Open License Permanent licens – betala direkt Ger prisfördelar i 2 år Open Value subscription Prenumerera Standardisering = alla datorer Lika stor årlig avgift under 3 år (fast pris) Möjlighet till aktualitetsrabatt (UTD) Kan öka – eller minska – antalet datorer Open Value company-wide Open Value Permanent licens – delbetalning Möjlighet till standardisering Betala under 3 år Lika stora årliga delbetalningar

36 Microsoft SoftGrid* Dynamically Delivering The Virtual Application Solution
Deliver applications to users at log on –in seconds, to any licensed machine Reduce user downtime associated with software installation Enforce authorization of machines to applications – permissions are centralized, applications are sandboxed Accelerate desktop deployment and take control of the desktop Minimize application conflicts through application isolation at streaming server Minimize significant application compatibility testing and scripting, multi-platform packaging, or significant regression testing Run real time usage reports Enable device roaming Enterprises have experienced over 80% reduction in application management costs, 30% reduction in help desk costs, and enables a four-fold increase in user up-time** Life without traditional Software Installation Benefits to IT *Refers to SoftGrid for Windows Desktop. SoftGrid CAL for TS is also available separately in the Volume License price list. See the product list for details. **Return on Virtualization: Calculating the Economic Impact of the Softricity Desktop Report SoftGrid EXPERIENCE / SCENARIO Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management

37 Microsoft Software Asset Inventory Services Translating software inventory into business intelligence Efficiently scan systems for software without impacting how machines are running today Check against 430K software titles - dynamically growing knowledge base Understand license types for inventoried applications (ie, fully licensed Adobe Reader vs. Free Adobe Reader) Simplify machine restoration by understanding software on each machine Import & compare license entitlement information with deployed/installed software Enable compliance against key industry standards (SOX, HIPAA) Inventory data is securely hosted by Microsoft Secure, browser based reports are easily accessible over the internet (no client or server installation) Translates inventory data into useful information Simplify compliance and disaster recovery Easily administered service Software Asset Inventory Services EXPERIENCE / SCENARIO Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management

38 Microsoft Advanced Group Policy Management Enhancing group policy through change management
Delegate easily and flexibly Administer using Role-based administration Route change requests Create group policy object template library Allow subscription to policy change notifications Use versioning, history and quick rollback of deployed changes Edit group policy objects offline Use difference reporting and audit logging Recover deleted group policy objects Repair live group policy objects Accelerate management with granular administrative control Enable effective Group Policy change management Reduced risk of widespread failures Advanced Group Policy Mgt EXPERIENCE / SCENARIO Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management

39 Microsoft Diagnostic & Recovery Toolset Powerful tools to accelerate desktop repair
Management and Responsiveness: quickly diagnose and recover Accelerate TCO savings by minimizing recovery timeframe Recover, instead of reloading Windows: Use offline environment to attempt several types of recovery (even when Safe Mode will not function) Reduced downtime and flexible, rapid recovery: Recover deleted files, manipulate services, devices, local passwords, more. Make PCs safe to use: Remove malware from infected systems while the system is safely offline using existing antivirus software Reduced IT personnel costs through the use of a unified tool suite Drastically reduce the length of helpdesk calls Recover critical data in a timely fashion Reduce downtime and increase employee productivity Diagnostic & Recovery Toolset EXPERIENCE / SCENARIO Application compatibility Improve PC Manageability Flexible Computing Models Diagnostics and Help Desk Protect data in lost / stolen machines Make PCs safe to use Software Asset Management


Ladda ner ppt "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser