Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft Healthcare Desktop Microsoft AB Offentlig Sektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft Healthcare Desktop Microsoft AB Offentlig Sektor"— Presentationens avskrift:

1 Microsoft Healthcare Desktop Microsoft AB Offentlig Sektor
Mathias Carlberg IT Infrastructure Architect Enterprise & Partner Group – Public Sector Microsoft AB

2 Agenda Utmaningen Målbild Vision & Roadmap Healthcare Desktop

3 Några av utmaningarna inom vården
Autentisering Åtkomstkontroll Single-Sign-On Loggning Logganalys Kontext Vårdrelation Samtycke Utlämnande

4 Målbilden Snabbare inloggningar / Sessionshantering
Identifiering & Autentisering - för enhetlig inloggning och administration via HSA och/eller HR/Ekonomi Identitetshantering - förenkla administration av användare och roller Åtkomstkontroll och behörighetsadministration - för att ge rätt person med rätt roll tillgång till rätt system Single Sign-On (SSO) - för att reducera antalet inloggningar Snabbare inloggningar / Sessionshantering En standardiserad IT Infrastruktur / ökad IO mognad Loggning - man skall kunna se vem som gjort vad – nu och sedan; har kliniker X rätt att titta på person Y?

5 Microsoft Landstingsdesign – MSLD Vision och Roadmap
Healthcare Desktop Administrativ Verktygslåda NPÖ Service till medborgare Medborgarportal E-tjänster, E-formulär E-ID, E-journal Infrastructure Optimization Model

6 Healthcare Desktop Identifiering & Autentisering
Ett AD kopplat till en HSA katalog via ILM/MIIS Stark autentisering via flerfaktor (Smartakort, biometric, engångskoder mm) Åtkomstkontroll och behörighetsadministration Rollbaserat AD som styrs av HSA katalog eller HR/EK via ILM/MIIS Självbetjäningsportal med workflow stöd (MOSS/ZTP) Single Sign-On (SSO) Samtliga system körs på windows – använda AD och certifikat på korten, och/eller SSO motor som Biztalk eller Sharepoint/IAG

7 Healthcare Desktop Snabbare inlogging Loggning
Optimerad Windows klientdesign inklusive rollbasering Windows Vista & Windows Server 2008 Loggning Windows auditing, MOM, BizTalk för att konsolidera applikationernas interna loggar

8 Healthcare Desktop - Infastrukturen
Lösningskomponenter Standardklient Microsoft Deployment Toolkit – MDT (BDD) Certifikat på smarta kort för inloggning Centralt AD Synkning med HSA katalog med ILM Publicering av applikationer via Softgrid och TS 2008 SCCM 2007 som motor för change management System Center Operations Manager 2007 för tjänsteövervakning Group Policy för styrning av startmenyn i Windows baserat på rollerna i AD

9 Lösningskomponenter / Produkter
Windows Vista Enterprise SP1 Windows Server 2008 Terminal server 2008 PKI/CA, AD, file & print mm Virtualisering Identity Lifecycle Management 2007 / v2 MIIS / CLM System Center Configuration Manager 2007 SP1 System Center Operations Manager 2007 SP1 Microsoft Application Virtualization 4.5 (Softgrid) Zero Touch Provisioning / Provisioning 4

10 Nästa steg Partners för att leverera Healthcare Desktop
Sälja in visionen ”Microsoft Landstingsdesign – MSLD” Kontakta oss om intresse kring detta!

11 © 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Ladda ner ppt "Microsoft Healthcare Desktop Microsoft AB Offentlig Sektor"

Liknande presentationer


Google-annonser