Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2"— Presentationens avskrift:

1 Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2
Räck upp handen ni som känner till begreppet Master Data Management? Arbetar någon med att införa MDM/har inför MDM? Intressant med skillnader mellan BizTalk implementation och den publiken har Vilka har erfarenhet av BizTalk? Kan vara ett gammalt koncept för många. Kombinationen med BizTalk är dock ny för de flesta

2 Richard Hallgren http://www.richardhallgren.com
Arbetar på Sogeti K-d – BizTalk Competence Center Lösningsarkitekt BizTalk arkitekt Jobbat med BizTalk sedan 2004 Stora kunder, mycket skog och industri Microsoft Certified Tranier på BizTalk jobbar med utbildning Tidigare jobbar i Oslo antal år Bank, Telecom Bloggar Lägger ut slides där

3 Exempel från verkligheten Demo Lärdomar och erfarenheter
Agenda Vad är och varför MDM? Exempel från verkligheten Demo Lärdomar och erfarenheter Vad är och varför MDM? Förståelse runt MDM, beröra CDI. Förstå varför vi skall använda det och vad det är. Exempel från verkligheten Koppla teori till verklighet. Ett stort MDM projekt från förra året. DEMO Lärdomar och erfarenheter Lite erfarenheter från tidigare projekt, do’s and dont’s

4 Vad är MDM? ”Organisationens centrala information samlat på ett ställe” CRM Finance Master data management is the set of disciplines and methods to ensure the currency, meaning, and quality of a company's reference data within and across various subject areas. ERP Marketing Varför MDM kommer på nästa slide Grundproblemet det löser är givetvis att man har samma data i flera system – t ex kund Som en cache av integration. Nytt sätt att tänka på integration. Vilken typ av data som man brukar lägga i MasterData. Absolut vanligast = kund Projekt Produkt Leverantörer Kontakter Bra brygga in till CDI. CDI (Customer Data Integration) är ett subset av MDM MasterData läses ofta via ett antal tjänster Passar bra in i en SOA arkitektur. MDM kan ofta vara drivern för SOA TODO Vilka typer av data brukar man pratat om i en enterrprise? Hur kommer reference data in där? Integration Samla in Transformera till centralt format Hantera duplikat Applicera regler Lagra System X MasterData Storage

5 Varför MDM? ”Out-of-the-box” produkter låser in data och lappar över varandra Uppköp av andra organisationer sprider och duplicerar data Snabb växt skapa röra och kräver samlad process Ökade krav på rapportering Ökade krav på integration Data explosion Ökade krav på CRM Förenklar SOA ”Out-of-the-box” produkter Syftar på produkter i en ”best-of-bread” arkitektur. Nytt problem på det sättet. I en monolit (SAP eller stordator) fanns inte detta problem. Alla data i ett system. MDM fått en uppsving. Krav på rapportering Klassiska caset för MDM Data explosion 800 megabyte data per person per år, och ökar! (Ref: 2003 University of California, Berkley) Ökade krav på CRM Ta exemplet på hur man nu kunde vara mycket mer princip i sin mail utskick. Både marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen skickade ut mail till kunder. Med MDM kan man nu skicka ut relevanta erbjudanden baserat på vad de köpt och hur de rört sig på siten. Är alla med? Nämn kommentaren runt vad är business caset sist.

6 Ett exempel från verkligheten Översikt
Ett centralt ERP-system i stordatormiljö Ca 30 instanser av CRM- systemet SuperOffice i olika versioner (En DB per avdelning). Ett antal ”försystem” till ERP-systemet för att hantera order och fakturaunderlag. Vart system har sitt kundregister. Varje CRM system skulle hantera kunder i sin region. Ohållbart i längden. Kunder flyttar, avdelningar rör sig utanför sin region. Kunder finns på flera ställen.

7 Ett exempel från verkligheten Vart finns kunden?
Ingen absolut källa riktig kundinformation Tidskrävande uppdatering Adressändring Kreditstopp Identifiera kunder som också är leverantör Komplicerad SAP integration CRM CRM CRM ERP CRM Även ett exempel på överlappande funktionalitet. Var ej ett problem då allt låg i en monolit. Skall rapportera upp mot SAP CRM CRM CRM CRM CRM CRM

8 Ett exempel från verkligheten Masterdata Party begrepp
Vi definerer begrepet Masterdata.Party Kund Leverantör Avdelning Definiera ett begrepp för data som hade mycket gemensamt

9 Ett exempel från verkligheten Publisher/subscriber
MasterData ERP ERP CRM CRM Party Service-system Person Beslut för ”publisher-subscriber” mönstret vad en av de saker som ledde oss till BizTalk SAP kommer med tiden bli en subscriber av MasterData Avdelning Application X SAP

10 Ett exempel från verkligheten Arkitektur
IBM Mainframe CRM (SuperOffice) ERP Masterdata Portal MQSeries Web Service FindParty() Web Service SaveParty() ESB (BizTalk Server 2006 R2) SearchParty SaveParty Så här löste vi det tekniskt Exponerade två tjänster i ”tjänstebusen” FindParty FindParty integrerades med Dun&Bradstreet (företags erbjuder tjänst in till företag/person register) för ökad datakvalitet SaveParty Lagrar i ERP (då lagringen görs från SuperOffice), SuperOffice och Masterdata Två ”klienter”. Uppdatering av Party kan fortfarande göras från ERP systemet. Skapande av ny kund görs från integrerad del i SuperOffice Mycket av demon har hämtat idé från detta upplägg, kommer igen i kommande slides Web Service FindParty() MQSeries SQL - SP SaveParty SQL - SP SaveParty SQL - SP FindParty IBM Mainframe Windows Windows ERP CRM (SuperOffice) Masterdata Storage

11 Validera mot ”Enterprise regler” för kund Lagra kompletterat resultat
Demo Översikt Sök kund Komplettera resultat Validera mot ”Enterprise regler” för kund Lagra kompletterat resultat Titta på lagrat party En titt på vad demo skall innehålla

12 Demo Search Customer BizTalk 2006 R2 1 2 Business Process MessageBox
Search form WCF Service SearchCustomer Business Process MasterData Orchestration 1 WCF Service SaveCustomer CRM Vänster sida klient, höger sida system Söker först i MasterData. Beroende på resultat söker sedan i D&B D&B 2 MessageBox

13 Demo Save Customer BizTalk 2006 R2 1 2 Business Process MessageBox
Result form WCF Service SearchCustomer Business Process MasterData Orchestration 1 WCF Service SaveCustomer CRM 2 Får tillbaka resultat, kompletterar detta med data vi ej fått från D&B eller uppdaterar MasterData Lagar (om alla regler validerar) för i MasterData sen i CRM. Gör detta asynkront. Skilda processer. Båda är subscribers av kund-meddelandet. Klient får id tillbaka så snart all ok i MasterData Lös kopplad modell. Kan enkelt lägga till nya subscrtibers D&B MessageBox

14 Demo

15 Använd extern leverantör av kunddata (t ex Dun&Bradstreet).
Lärdomar Positiva Bygg asynkront Övervaka Datamodulera Ha management support Använd extern leverantör av kunddata (t ex Dun&Bradstreet). Generella BizTalk pattarns gäller Bygg asynkront (Skall endast uppdatera MasterData och sedan returnera) Övervaka processerna – kan ge mycket värde både för drift och verksamhetspersoner Dun&Bradstreet ger också en unik ID (duns-id) – bättre än organisationsnummer

16 Underskatta inte politiken Definiera en ”kund”
Lärdomar Negativa Underskatta inte politiken Definiera en ”kund” Vem äger kundinformationen? Underskatta inte bristen på datakvalitet Politik Systemägare försvara sina system och sina uppgifter Kund Prospekt, kund, leverantör etc. Processer Vem kan uppdatera vilken typ av kund etc. Alla kanske lägga till en prospekt men inte alla kan kreditspärra en nyckelkund Äldre system ej byggda för full integration Fält används till all möjligt. Har ej följt specifikationer. ”Name2” används till kredtirating etc.

17 Här finns att göra … Endast 11% av organisationer har konsoliderat data genom organisationen (MDM)! > 50% saknar en utpekad, övergripande kunddata (CDI) – mer än 77% ser detta som ett fokusområde. 56 % tillfrågade ledare menar att deras verksamhet skulle växa 1-20% bara man fick utfyllig kunddata. Amerikansk undersökning från 2006 – liknande situation i Sverige

18 !? Frågor/kommentarer? Tack för visad uppmärksamhet!
Finns det frågor? Bara att komma fram.


Ladda ner ppt "Master Data Management (MDM) for the enterprise using BizTalk 2006 R2"

Liknande presentationer


Google-annonser