Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En vetenskaplig revolution

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En vetenskaplig revolution"— Presentationens avskrift:

1 En vetenskaplig revolution
Atom och kärnfysik En vetenskaplig revolution

2 Mer att upptäcka Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse, ljus, ljud, elektricitet, magnetism) För 2500 år sedan - grekiska filosofen Demokritos ordet atomos, som betyder odelbar. Tron på en minsta beståndsdel, som allt är uppbyggt av. 1900-talet, nya upptäckter: Rutherford, Einstein, Thomson, Röntgen

3 Atomen inre Atommodell
CERN – partikelacceleratorer som bevisar ännu mindre partiklar, kvarkar. 2012 – Higgs partikel – nobelpris 2013

4 Atomens massa Periodiska systemet Atomnummer - antal protoner i kärnan
Masstal - summan av protoner och neutroner i kärnan. Isotop – varianter av ett grundämne med olika masstal, ex. väte

5 Atomer skapar ljus Röntgenstrålning – upptäcktes av Wilhelm Röntgen
Elektroner frigör energi när de hoppar mellan skal. Uppvärmning kan göra en atom instabil så att elektroner hoppar till yttre skal. Röntgenstrålning uppstår när elektron i innersta skalet ersätts av elektron från de yttersta skalen. Då frigörs energi som osynlig röntgenstrålning.

6 Radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen är ämnen som sänder ut strålning. Kärnan är instabil och vill göra av med energi. Atomkärnan sönderfaller.

7 Radioaktiv strålning Alfastrålning - heliumkärnor, ex. radon
Betastrålning - elektroner, ex. kol-14 Gammastrålning - Ljus med kort våglängd

8 Radioaktivt sönderfall
Instabila ämnen kan när som helst sönderfalla och sända ut strålning. Halveringstid – mått på hur fort sönderfallet går. När hälften av atomkärnorna sönderfallit. Kan variera från bråkdelar av en sekund till miljarder år. Kol-14-metoden – halveringstiden för radioaktivt kol hjälper till att tidsbestämma ålder på organiskt material. (5570 år)

9 Möjligheter och risker med strålning
Joniserande strålning kan orsaka cancer. Den sätter cellens normala funktioner ur spel. Gammastrålning kan ge upphov till missbildade foster eller sterilitet. Radonhus –via inandning – lungcancer. Röntgenstrålning används inom sjukvården. Cancer kan behandlas med strålning.

10 Bakgrundsstrålning Aktivitet – mängden strålning
Bequerel – enhet för aktivitet (antal sönderfall/s) Millisievert (mSv) – stråldos vi utsätts för.

11 Kärnenergi Fission – kärnklyvning Fusion – kärnsammanslagning
Ger energi i ett kärnkraftverk. Atombomben – kärnvapen. Fusion – kärnsammanslagning Solens energi - vätebomber ITER – försöksanläggning om framtidens energi. Einsteins formel: E= m x c2 (relativitetsteorin)


Ladda ner ppt "En vetenskaplig revolution"

Liknande presentationer


Google-annonser