Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kräldjur och fåglar. Kräldjur  Kallas också reptiler.  Sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor tillhör kräldjuren.  Alla kräldjur har hårda fjäll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kräldjur och fåglar. Kräldjur  Kallas också reptiler.  Sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor tillhör kräldjuren.  Alla kräldjur har hårda fjäll."— Presentationens avskrift:

1 Kräldjur och fåglar

2 Kräldjur

3  Kallas också reptiler.  Sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor tillhör kräldjuren.  Alla kräldjur har hårda fjäll som är vattentäta och skyddar mot uttorkning. Alla kräldjur byter skinn, en del byter lite i taget och andra byter hela skinnet på en gång.  De har lungor och är växelvarma.  De har en inre befruktning men lägger ägg i marken. En del kräldjur föder levande ungar.  När honan har lagt äggen på ett bra och varmt ställe, bryr hon sig inte om dem mera och ungarna får klara sig själva när de kläcks.

4 Sköldpaddor  Sköldpaddor skiljer sig från övriga kräldjur då de har ett yttre skal som de kan krypa in i vid fara.  Alla sköldpaddor lägger ägg på land, även de som lever i vatten.  Vattenlevande sköldpaddor är rovdjur som äter fisk och små kräftdjur.  Landsköldpaddor äter växter, maskar och insektslarver.

5 Ormar och ödlor  De är rovdjur och äter allt de kommer över.  Deras ryggrad är mycket flexibel och rörlig.  Ormar och ödlor har en tunga som de samlar in dofter med. Den hjälper dem att hitta sina byten.  En del ormar har ett särskilt värmesinne som de använder för att upptäcka bytesdjur i mörkret med.  Många ormar använder dödligt gift i sin jakt. Giftet fungerar även som ett försvar mot djur som angriper dem.  Många ödlor är specialiserade. Exempelvis kameleonten som skiftar färg efter omgivningen.

6 Sveriges ormar och ödlor  Av världens 6000 arter av kräldjur är det bara tre arter ormar och tre arter ödlor som överlever i Nordens kalla klimat.  Alla ormar är fridlysta i Sverige.  De är mycket skygga och svåra att upptäcka.  De övervintrar långt ner i marken för att inte bli för kalla. De klarar bara några timmar i minusgrader innan de dör.  Huggormen har en oval pupill och kantigt huvud. Honorna är ofta rödbruna medan hanarna är mer gråsvarta. Båda har ett sicksackband på ryggen.  Snoken har rundad pupill och rundat huvud. Färgen varierar men den har nästan alltid vita, gula eller orange fläckar i nacken.

7 Krokodiler  Krokodiler finns på många ställen på jorden men bara i varma klimat.  De största arterna är listkrokodilen i Australien och nilkrokodilen i Afrika. De kan bli 8 meter långa.  Alligatorer finns i Amerika och Kajmaner i Kina.  Gavialen är en utrotningshotad art i Indien.

8 Kan du? 1.Hur är kräldjuren anpassade till ett liv på land? 2.Hur överlever kräldjuren vintern i norden? 3.Nämn två sinnen som är väl utvecklade hos kräldjuren? 4.Hur kan man se skillnad på en huggorm och en snok? 5.Vad är gemensamt för alla kräldjur?

9 Fåglar

10  Fåglarna är världens snabbaste djur.  De flesta fåglar kan flyga, men inte pingviner och strutsar.  Fåglar är jämnvarma (40 grader). De har fjädrar som håller kvar värmen.  När det blir riktigt kallt burrar de upp sina fjärdrar.  De lägger ägg.  Det egna området kallas revir.  Många fågelhanar sjunger för att locka honor och skrämma bort andra hanar  Fåglarna försvarar sitt revir med sång. Om det inte räcker kan det bli slagsmål.

11 Flygande dinosaurier  Under dinosauriernas tid fanns det ödlor som kunde flyga.  För 150 miljoner år sedan förändrades de och födde små rovdinosaurier med fjädrar. De vara de första fåglarna.

12 Kropp anpassad för att flyga  Fåglar skiljer sig från alla andra djur eftersom de är de enda med fjärdrar. Fjädrarna hjälper dem att hålla värmen och då behöver de inte så mycket fett som väger mycket mer.  De har ett ihåligt och lätt skelett och näbb.  Vid bröstbenet har de extra kraftiga flygmuskler som ger flygkraft.  I det ihåliga skelettet finns särskilda luftsäckar som ökar lungornas förmåga att ta upp syre och hjälper dem att flyga på höga höjder.

13 Lövsångare och bofink  I Sverige finns det ca 250 fågelarter.  Lövsångaren och Bofinken är de vanligaste.

14 Bra hörsel och en mängd läten  I början av våren tar en hane ett område som sitt – ett revir.  Detta område försvarar han från andra hanar.  Genom sång markerar han områdets gränser och försöker samtidigt locka en hona att föda upp ungar i med honom.  Hanarna har en färggrann fjäderdräkt för att locka till sig honor.

15 Skarpögda och snabba  Fåglar har extremt god syn.  Rovfåglarna har ett speciellt kikarsikte inbyggt i ögonen som förstorar upp bildens centrum.  Havsörnen är den största av våra rovfåglar och den fångar också stora fiskar.  Pilgrimsfalken är världens snabbaste djur med en hastighet på upp till 300 km/h.

16 Ugglor – nattens jägare  Ugglor har framåtriktade ögon som ger bra djupseende.  De kan vrida huvudet hela vägen bak vilket gör att de ser bra bakåt också.  De ser mycket bra i mörker men litar ännu mer på sin skarpa hörsel.  De har särskilda fjärdrar i en krans kring ögonen som fungerar som trattar. De samlar in ljud och leder dem bak till öronen.  De har speciella fjärdrar som inte ger ljud ifrån sig för att de ska kunna höra allt som händer i omgivningen bättre.

17 Kloaköppningen och parning  Kloaköppningen är en kroppsöppning som finns hos bland annat fåglar. Den fungerar som analöppning men det är även genom den som befruktning och äggläggning sker.  Kloaköppningen är gemensam för tarm, urinrör och könsorgan.  Hos en del arter har hanen en penis som döljs i kloaken när de inte parar sig.  Hos andra arter han hanen ingen penis. Då samlar istället sädesvätskan i kloaken som han sedan tömmer i honans kloak vid parning.  Honan kan sedan spara spermierna en längre eller kortare tid, beroende på art. När ett ägg lämnar äggledaren kan spermierna befrukta det.

18 Kan du? 1.Från vilken djurgrupp har fåglarna utvecklats? 2.Vad skiljer fåglarna från alla andra djur? 3.Hur är fåglar anpassade till att kunna flyga? 4.Vilka sinnen är speciellt utvecklade hos fåglarna?


Ladda ner ppt "Kräldjur och fåglar. Kräldjur  Kallas också reptiler.  Sköldpaddor, krokodiler, ormar och ödlor tillhör kräldjuren.  Alla kräldjur har hårda fjäll."

Liknande presentationer


Google-annonser