Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muskler - ursprung, fäste, funktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muskler - ursprung, fäste, funktion"— Presentationens avskrift:

1 Muskler - ursprung, fäste, funktion
ANATOMI Muskler - ursprung, fäste, funktion

2 Rotator cuff Rotator Cuff / Rotatorkuffen
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid Rotator cuff Rotator Cuff / Rotatorkuffen Muskelgruppen består av fyra muskler, tre på baksidan (Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor) som möjliggör en utåtrotation och en på framsidan (Subscapularis) som gör inåtrotation Ursprung: skulderbladet (Scapula) Fäste: överarmsbenet (Humerus) Funktion: stabiliserar axelleden och gör en utåt- och en inåtrotation i axelleden Tips på träningsövningar: utåtrotation, inåtrotation Antagonister: axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),stora runda muskeln (M. Teres Major) Synergister: axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major), stora runda muskeln (M. Teres Major)

3 Infraspinatus Supraspinatus Ursprung: Fossa infraspinata
Scapulas (skulderbladets) bakre och inre del Fäste: Tuberculum majus humerii (Den stora yttre knölen) Funktion: roterar armen utåt (utåtrotation i axelled) Ursprung: Fossa (grop) supraspinata, Scapulas övre inre del Fäste: Tuberculum majus humerii (Den stora yttre knölen) Funktion: Abduktion samt utåtrotation Anatmi Rörelseorganens Anatomi sid

4 Teres minor Subscapularis
Ursprung: Margo (rand, kant) lat. Scapulae, Scapulas (skulderbladets) mellersta, yttre del Fäste: Tuberculum majus humerii Den stora yttre knölen Funktion: Utåtroterar samt assisterar vid en adduktion. Ursprung: Fossa (grop) Subscapularis (skulderbladets) inre del Fäste: Tuberculum minus humerii (den mindre främre knölen Funktion: Inåtroterar samt för armen inåt (adduktion) Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid

5 Teres major M. Teres Major / Stora runda muskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 85 Teres major M. Teres Major / Stora runda muskeln Ursprung: skulderbladet (Scapula) Fäste: överarmen (Humerus) Funktion: för armen bakåt (extension i axelled), för armen in mot sidan (adduktion i axelled), roterar ut armen (utåtrotation i axelled) Tips på träningsövningar: latsdrag med smalt eller brett grepp, chins, rodd Antagonister: rotatorkuffen (Rotator Cuff), axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii) Synergister: rotatorkuffen (Rotator Cuff), axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), muskeln under skulderbladsåsen (M. Infraspinatus), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii)

6 Levator scapulae M. Levator Scapulae / Skulderhöjarmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 96 Levator scapulae M. Levator Scapulae / Skulderhöjarmuskeln Ursprung: ryggraden (C1-C4) (Cullumna Vertebralis) Fäste: skulderbladet (Scapula) Funktion: lyfta skulderbladet (Elevation) Tips på träningsövningar: skulderlyft Antagonister: främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior), kappmuskeln (M. Trapezius), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor) Synergister: kappmuskeln (M. Trapezius)

7 Rhomboideus M. Rhomboideus / Rutmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 96 Rhomboideus M. Rhomboideus / Rutmuskeln Ursprung: ryggraden (C2-C5) Fäste: skulderbladet (Scapula) Funktion: drar ihop skulderbladen (adduktion), sträcker armen bakåt (extension i axeln), håller skulderbladet pressat mot bröstkorgen Tips på träningsövningar: rodd, omvända flyes, t-bar row Antagonister: stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), axelmuskeln (M. Deltoideus) Synergister: kappmuskeln (M. Trapezius), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii), axelmuskeln (M. Deltoideus) Rhomboideus minor Rhomboideus major

8 Deltoideus M. Deltoideus / Axelmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 83 Deltoideus M. Deltoideus / Axelmuskeln Ursprung: nyckelben (Clavicula), skulderbladet (Scapula) Fäste: överarmsbenet (Humerus) Funktion: lyfter armen uppåt åt sidan (abduktion), lyfter armen uppåt framåt (flexion) och bakåt (extension), roterar armen inåt (medial rotation), roterar armen utåt (lateral rotaion) Tips på träningsövningar: axelpress, lyft åt sidan, drag mot hakan, omvända flyes, hantellyft framåt Antagonister: breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), rotatorkuffen (Rotator Cuff), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major), stora runda muskeln (M. Teres Major), rutmuskeln (M. Rhomboideus) Synergister: breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), rotatorkuffen (Rotator Cuff), kappmuskeln (M. Trapezius), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major), stora runda muskeln (M. Teres Major), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii), rutmuskeln (M. Rhomboideus)

9 Trapezius M. Trapezius / Kappmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 95 Trapezius M. Trapezius / Kappmuskeln Ursprung: huvud (Cranium), ryggrad (C1-Th12) Fäste: nyckelben (Clavicula), skulderblad (Scapula) Funktion: höjer skulderbladet (elevation), sänker skulderbladet (depression), för skulderbladet inåt (adduktion), vrider skulderbladet utåt (lateral rotation), böjer huvud och nacke bakåt (extension i nacke), böjer huvud och nacke åt sidan (lateral flexion), rotation åt motsatt håll Tips på träningsövningar: rodd, skulderlyft, omvända flyes, t-bar row, latsdrag Antagonister: skulderbladshöjaren (M. Levator Scapulae), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor), främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior) Synergister: skulderbladshöjaren (M. Levator Scapulae), axelmuskeln (M. Trapezius), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor), rutmuskeln (M. Rhomboideus), främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior)

10 Biceps brahii M. Biceps Brachii / Tvåhövdade överarmsmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 86 Biceps brahii M. Biceps Brachii / Tvåhövdade överarmsmuskeln Ursprung: skulderbladet (Scapula) Fäste: strålbenet (Radius) Funktion: böjer armen (flexion i armbågsleden), för armen framåt (flexion i axelleden), vrider underarmarna utåt (supination i underarmen) Tips på träningsövningar: bicepscurl, scottcurl, hammer curl, koncentrationscurl Antagonister: trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii), stora runda muskeln (M. Teres Major), rutmuskeln (M. Rhomboideus) Synergister: breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), underarmsmuskeln (M. Brachioradialis), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major) 1. Caput longum 2. Caput breve

11 Triceps brahii M. Triceps Brachii / Trehövdade överarmsmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 87 Triceps brahii M. Triceps Brachii / Trehövdade överarmsmuskeln Ursprung: skulderbladet (Scapula), överarmsbenet (Humerus) Fäste: armbågsbenet (Ulna) Funktion: sträcker armen (extension i rmbågsleden), drar armen bakåt (extension i axelleden) Tips på träningsövningar: tricepspress, smala push ups, press mot pannan Antagonister: tvåhövdade överarmsmuskeln ( M. Biceps Brachii), underarmsmuskeln (M. Brachioradialis), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major) Synergister: axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), stora runda muskeln (M. Teres Major), rutmuskeln (M. Rhomboideus) 1. CAPUT LONGUM Långa huvudet 2. CAPUT MEDIALE Mellersta huvudet 3. CAPUT LATERALE Yttre huvudet

12 Brachioradialis M. Brachioradialis / Underarmsmuskeln
Ursprung: överarmsbenet (Humerus) Fäste: strålbenet (Radius) Funktion: böjer armen (flexion i armbågsleden) Tips på träningsövningar: hammer curl, handledsflexionsövningar Antagonister: trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii), andra muskler i underarmen Synergister: tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), andra muskler i underarmen Kuriosa: i underarmen finns det flera andra muskler också, men det här är den största Brachioradialis

13 Brachialis Pronator teres Ursprung: Humerus främre nedre yta
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 87 Brachialis Pronator teres Ursprung: Humerus främre nedre yta Fäste: Vid ulnas framsida Funktion: Böjer i armbågsled

14 Pectoralis major M. Pectoralis Major / Stora bröstmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 67 Pectoralis major M. Pectoralis Major / Stora bröstmuskeln Ursprung: nyckelben (Clavicula), bröstben (Sternum) och revben (Costa) Fäste: överarmsbenet (Humerus) Funktion: för armen neråt (flexion i axelleden), inåt (adduktion i axelleden) och vrider den inåt (medial rotation i axelleden) Tips på träningsövningar: bröstpress, bröstflyes, uppåt- och nedåtpressar, push ups Antagonister: axelmuskeln (M. Deltoideus), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), muskeln under skulderbladsåsen (M. Infraspinatus), rotatorkuffen (Rotator Cuff), rutmuskeln (M. Rhomboideus), stora runda muskeln (M. Teres Major), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii) Synergister: lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor), axelmuskeln (M. Deltoideus), rotatorkuffen (Rotator Cuff), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii)

15 Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 68 Abdominis

16 Rectus abdominis M. Rectus Abdominis / Raka bukmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 68 Rectus abdominis M. Rectus Abdominis / Raka bukmuskeln Ursprung: bröstkorgen (Thorax) Fäste: bäckenet (Pelvis), och indirekt på höftbenet (Coxa) Funktion: böjer kroppen framåt (flexion av ryggraden), böjer kroppen i sidled (lateralflexion av ryggraden), minskar svanken (tippar bäckenet bakåt) Tips på träningsövningar: situps, crunches, benlyft, plankan (statisk träning), fällkniven Antagonister: höftböjaren (M. Iliopsoas), ryggsträckaren (M. Erector Spinae), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi) främre lårmuskulaturen (M. Quadriceps Femoris) Synergister: yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis), inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis), höftböjaren (M. Iliopsoas), bakre lårmuskulaturen (Hamstrings), tvära bukmuskeln (M. Transversus Abdominis)

17 Obliquus externus abdominis
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 68 Obliquus externus abdominis M. Obliquus Externus Abdominis / Yttre sneda bukmuskeln Ursprung: revben (Costa) Fäste: höftbenet (Coxa), vita linjen och ljumskbandet (senor) Funktion: böjer kroppen framåt (flexion i ryggraden), böjer kroppen i sidled (lateralflexion i ryggraden), roterar åt motsatt sida av där muskeln sitter, minskar svanken (bakåttippning av bäckenet) Tips på träningsövningar: sneda crunches Antagonister: ryggsträckaren (M. Erector Spinae), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), höftböjaren (M. Iliopsoas) främre lårmuskulaturen (M. Quadriceps Femoris) Synergister: raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis), inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis), höftböjaren (M. Iliopsoas), bakre lårmuskulaturen (Hamstrings), tvära bukmuskeln (M. Transversus Abdominis)

18 Obliquus internus abdominis
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 69 Obliquus internus abdominis M. Obliques Internus Abdominis / Inre sneda bukmuskeln Ursprung: revben (Costa), vita linjen, bröstben (Sternum) Fäste: höftbenet (Coxa), ljumskbandet Funktion: böjer kroppen framåt (flexion i ryggraden), böjer kroppen i sidled (lateralflexion i ryggraden), roterar åt samma sida som muskeln sitter på, minskar svanken (bakåttippning av bäckenet) Kuriosa: tillhör kroppens "korsett" sitter innanför den yttre sneda bukmuskeln Tips på träningsövningar: sneda crunches Antagonister: ryggsträckaren (M. Erector Spinae), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi), höftböjaren (M. Iliopsoas), främre lårmuskulaturen (M. Quadriceps Femoris) Synergister: raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis), yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis), höftböjaren (M. Iliopsoas), bakre lårmuskulaturen (Hamstrings), tvära bukmuskeln (M. Transversus Abdominis)

19 Transversus abdominis
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 69 Transversus abdominis M. Transversus Abdominis / Tvära bukmuskeln Ursprung: Costae 7-12, Processus Transversus L1-L5, Crista Iliaca, Ligamentum Inguinale Fäste: Linea Alba Funktion: utandning och bukstöd Tips på träningsövningar: coreövningar Antagonister: - Synergister: inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis), yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis), raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis) Kuriosa: löper som ett band runt hela bålen

20 Latissimus dorsi M. Latissimus Dorsi / Breda ryggmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 63 Latissimus dorsi M. Latissimus Dorsi / Breda ryggmuskeln Ursprung: ryggraden (Th6-L5)(Cullumna Vertebralis), bäckenet (Pelvis) Fäste: överarmen (Humerus) (fäster på framsidan) Funktion: böjer ryggen bakåt (extension i ryggraden), böjer ryggen åt sidan (lateralflexion i ryggraden), rotation åt samma sida i ryggen, för armen in mot sidan (adduktion i axelleden), för armen bakåt (extension i axelleden), inåtrotation av armen (medial rotation i axelleden), ökar svanken (bäckentippning framåt) Tips på träningsövningar: chins, latsdrag, pullover, rodd Antagonister: axelmuskeln (M. Deltoideus), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), bukmuskulaturen (inre, yttre, raka, tvära), kappmuskeln (M. Trapezius), muskeln under skulderbladsåsen (M. Infraspinatus), rotatorkuffen (Rotator Trapezius Latissimus dorsi Cuff), stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),stora runda muskeln (M. Teres Major), stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus) Synergister: kappmuskeln (M. Trapezius), axelmuskeln (M. Deltoideus), tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps brachii), ryggsträckaren (M. Erector Spinae),höftböjarmuskeln (M. Iliopsoas), rotatorkuffen (Rotator Cuff), rutmuskeln (M. Rhomboideus),stora runda muskeln (M. Teres Major)

21 Erector spinae M. Erector Spinae / Långa/raka ryggmuskeln
Anatomi Rörelseorganens Anatomi sid. 64 Erector spinae M. Erector Spinae / Långa/raka ryggmuskeln Ursprung: bäckenet (Pelvis), samtliga kotor (C1-L5), samtliga revben Fäste: samtliga kotor (C1-L5), samtliga revben, huvudet (Cranium) Funktion: fäller ryggen bakåt (extension i ryggraden), böjer ryggen i sidled (lateralflexion i ryggraden), roterar ryggen, ökar svanken (framåttippning av bäckenet) Tips på träningsövningar: rygglyft, rygglyft med rotation Antagonister: bakre lårmuskulaturen (Hamstrings), raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis), inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis), yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis) Synergister: höftböjarmuskeln (M. Iliopsoas), breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi)

22 Mulitifidus, rotatores


Ladda ner ppt "Muskler - ursprung, fäste, funktion"

Liknande presentationer


Google-annonser