Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Matlab.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Matlab."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Matlab

2 2 Matlab Matlab är ett verktyg som är speciellt bra för numeriska beräkningar Matlab har kraftfulla visualiseringsmöjligheter Se Matlab som en mycket kraftfull miniräknare

3 3 Låna Matlab på biblioteket Huvudbiblioteket p å KTH l å nar ut en cd med student-version av Matlab.

4 4 Starta Matlab På nadas datorer startar man Matlab genom att skriva matlab& i ett terminalfönster.

5 5 Så här ser Matlab ut

6 6 Operationer och funktioner i Matlab Matematisk notationMatlab syntax 2*4+3/8-6 sqrt(144) nthroot(64,3)

7 7 Variabel Variabler är en del av datorns minne När man definierar en variabel så skapas en plats i datorns minne för variabeln. Så fort man definierar en variabel så visas den här bilden i delfönstret Workspace.

8 8 Val av variabelnamn Första tecken i variabelnamn måste alltid vara en bokstav, inga siffror eller specialtecken som $,@,€,… får användas. Svenska tecknen Å,Ä,Å kan inte användas alls i variabelnamn. Matlab skiljer mellan versaler och gemener, alltså variabeln area är inte samma som variabeln Area Vissa ord är olämpliga att använda som variabelnamn t.ex: ans, pi, plot Varför?

9 9 Skalär, vektor och matris Alla variabler i Matlab lagras som matriser. En skalär är en 1x1 matris. En vektor (Array) är en 1 x n eller en n x 1 matris.

10 10 Definiera matriser i matlab [ ] används vid definiering av vektorer och matriser. [2 4 1; 9 -1 0] [2 3 3 1 8]

11 11 Mer om matriser Anta följande matris [2 3 5; 7 6 1] Transpose av vektorn kan man lätt få med hjälp av transpose operatorn ’ [2 3 5; 7 6 1]’

12 12 Mer om matriser Så här skriver man ovanstående i Matlab: [1 3 2 ; 5 4 6] * [1 3; 0 1; 0 6]

13 13 Trigonomertiska funktioner sin(pi/2) cos(pi) tan(pi/4) cot(pi/4) asin(1) Matematisk notationMatlab syntax

14 14 Skriva Matlab program i en m-fil Ofta vill man skriva ett matlabprogram på en fil av följande skäl: –Man skulle vilja kunna spara programmet på disk, för ett senare fortsättning på arbetet. –Man sparar mycket tid för att man slipper skriva samma sak för hand flera ggr om man behöver ändra programmet.

15 15 Använda plot plot är en funktion som är för att kunna rita och visualisera resultat av en beräkning. plot(x,y), x och y är matriser plot(x,y, ’r’) ritar med röd färg

16 16 Rita Först måste man tala om i vilket intervall x ska variera. Varför? Sedan definiera y Tillslut använd plot(x,y)

17 17 Få hjälp från Matlab Använd kommandon help och doc för att få hjälp med de definierade funktioner i Matlab.

18 18 Log och log(2.79) log10(1000) log2(1024)


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Matlab."

Liknande presentationer


Google-annonser