Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305
F2. programmeringsteknik och Matlab Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305 Introduktion till Matlab KTH, NADA, Vahid Mosavat

2 F2. programmeringsteknik och Matlab
Matlab Matlab är ett verktyg som är speciellt bra för numeriska beräkningar Matlab har kraftfulla visualiseringsmöjligheter Se Matlab som en mycket kraftfull miniräknare KTH, NADA, Vahid Mosavat

3 Låna Matlab på biblioteket
F2. programmeringsteknik och Matlab Låna Matlab på biblioteket Huvudbiblioteket på KTH lånar ut en cd med student-version av Matlab. KTH, NADA, Vahid Mosavat

4 F2. programmeringsteknik och Matlab
Starta Matlab På nadas datorer startar man Matlab genom att skriva matlab& i ett terminalfönster. KTH, NADA, Vahid Mosavat

5 F2. programmeringsteknik och Matlab
Så här ser Matlab ut KTH, NADA, Vahid Mosavat

6 Operationer och funktioner i Matlab
F2. programmeringsteknik och Matlab Operationer och funktioner i Matlab Matematisk notation Matlab syntax 2*4+3/8-6 sqrt(144) nthroot(64,3) KTH, NADA, Vahid Mosavat

7 F2. programmeringsteknik och Matlab
Variabel Variabler är en del av datorns minne När man definierar en variabel så skapas en plats i datorns minne för variabeln. Så fort man definierar en variabel så visas den här bilden  i delfönstret Workspace. KTH, NADA, Vahid Mosavat

8 F2. programmeringsteknik och Matlab
Val av variabelnamn Första tecken i variabelnamn måste alltid vara en bokstav, inga siffror eller specialtecken som får användas. Svenska tecknen Å,Ä,Å kan inte användas alls i variabelnamn. Matlab skiljer mellan versaler och gemener, alltså variabeln area är inte samma som variabeln Area Vissa ord är olämpliga att använda som variabelnamn t.ex: ans, pi, plot Varför? KTH, NADA, Vahid Mosavat

9 Skalär, vektor och matris
F2. programmeringsteknik och Matlab Skalär, vektor och matris Alla variabler i Matlab lagras som matriser. En skalär är en 1x1 matris. En vektor (Array) är en 1 x n eller en n x 1 matris. KTH, NADA, Vahid Mosavat

10 Definiera matriser i matlab
F2. programmeringsteknik och Matlab Definiera matriser i matlab [ ] används vid definiering av vektorer och matriser. [2 4 1; ] [ ] KTH, NADA, Vahid Mosavat

11 F2. programmeringsteknik och Matlab
Mer om matriser Anta följande matris [2 3 5; 7 6 1] Transpose av vektorn kan man lätt få med hjälp av transpose operatorn ’ [2 3 5; 7 6 1]’ KTH, NADA, Vahid Mosavat

12 F2. programmeringsteknik och Matlab
Mer om matriser Så här skriver man ovanstående i Matlab: [1 3 2 ; 5 4 6] * [1 3; 0 1; 0 6] KTH, NADA, Vahid Mosavat

13 Trigonomertiska funktioner
F2. programmeringsteknik och Matlab Trigonomertiska funktioner Matematisk notation Matlab syntax sin(pi/2) cos(pi) tan(pi/4) cot(pi/4) asin(1) KTH, NADA, Vahid Mosavat

14 Skriva Matlab program i en m-fil
F2. programmeringsteknik och Matlab Skriva Matlab program i en m-fil Ofta vill man skriva ett matlabprogram på en fil av följande skäl: Man skulle vilja kunna spara programmet på disk, för ett senare fortsättning på arbetet. Man sparar mycket tid för att man slipper skriva samma sak för hand flera ggr om man behöver ändra programmet. KTH, NADA, Vahid Mosavat

15 F2. programmeringsteknik och Matlab
Använda plot plot är en funktion som är för att kunna rita och visualisera resultat av en beräkning. plot(x,y), x och y är matriser plot(x,y, ’r’) ritar med röd färg KTH, NADA, Vahid Mosavat

16 F2. programmeringsteknik och Matlab
Rita             Först måste man tala om i vilket intervall x ska variera. Varför? Sedan definiera y Tillslut använd plot(x,y) KTH, NADA, Vahid Mosavat

17 F2. programmeringsteknik och Matlab
Få hjälp från Matlab Använd kommandon help och doc för att få hjälp med de definierade funktioner i Matlab. KTH, NADA, Vahid Mosavat

18 F2. programmeringsteknik och Matlab
Log och         log(2.79) log10(1000) log2(1024) KTH, NADA, Vahid Mosavat


Ladda ner ppt "Föreläsning 2 programmeringsteknik och Matlab 2D1312/ 2D1305"

Liknande presentationer


Google-annonser