Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilder, animationer & färger i presentationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilder, animationer & färger i presentationen"— Presentationens avskrift:

1 Bilder, animationer & färger i presentationen
Hej och välkomna! I denna föreläsning ska vi prata om lite tips som man kan tänka på när man arbetar med bilder, animationer och färger i en presentation.

2 Bilder Nyckelord: Enhet Betydelse
Det finns två begrepp som är av största vikt när man pratar om bilder och det är orden ”Enhet och betydelse”. Vi börjar med ordet ”Enhet”. Alla bilder i presentationen bör vara enhetliga. Det i innebär att man INTE bör blanda vanliga fotografier med lite clipart-bilder samt eventuellt några designbilder från Internet. Det blir bara rörigt och det handlar om att skapa så lite förvirring för åhörarna som möjligt och ett sätt att minimera förvirring är att använda enhetliga bilder. Det andra nyckelordet är “betydelse” vilket kanske är ännu viktigare. Det bör gälla för ALLA bilder du använder i din presentation. Vad innebär det? Jo, det innebär att bilderna ska ge stöd åt och förstärka budskapet du säger. Ingen bild i presentationen ska vara betydelselös utsmyckning – det blir bara förvirrande.

3 Mycket god hörsel Kan inte flyga Antarktis
Tänk igenom hur du vill använda bilder i presentationen. Använd bilder för att ge effekt till presentationen, dvs. för att förstärka och ge stöd åt budskapet. Ibland kan det innebära att man använder en bild över hela sliden där man pratar kring den och använder den för att förstärka det budskap man pratar om. Genom att använda bilden över hela sliden blir presentationen mer dramatisk och effektfull. Eventuellt kan man också använda lite text (framför allt stödord) ovanpå sliden som följande exempel visar om man skulle vilja det. Andra sätt att arbeta med bilder är på följande sätt (visa nästa slide):

4 Annat exempel Antarktis Kan inte flyga Mycket god hörsel
I detta exempel ligger bilden vid sidan om punktlistan. Hur man väljer att arbeta med och presentera bilder i en presentation handlar mycket om syftet med presentationen så det är viktigt att tänka över detta. Denna slide ger kanske inte samma effektfulla intryck som föregående exempel men även detta upplägg har givetvis fördelar, till exempel: Människor lär sig olika. Vissa lär sig bäst av att se bilder och andra lär sig istället bättre utifrån text. I detta exempel använder vi både text och bild för att kommunicera budskapet vilket kan innebära att fler personer kommer att komma ihåg budskapet eftersom vi använder flera kommunikationskanaler för att förmedla detta.

5 Animeringar Begränsa antalet animationer
Bra att använda med punktlistor Angående animationer så tänk minimalistiskt och begränsa animationerna (intrycken) i presentationen.. Det är inte presentationen i sig som ska vara underhållande, det är du som presentatör som bör vara det. För många animationer i en presentation blir förvirrande och jobbigt så var sparsam med detta. Det finns speciellt ett tillfälle när det finns en god poäng med att använda animationer och det är vid användandet av punktlistor. Använder man animeringar i punktlistor (med måtta givetvis) visas inte alla punkter direkt i sliden utan kommer i den ordning som man själv vill vilket bland annat kan upplevas som behagligare för åhörarna.

6 Färger Homogena färger, max 3 olika färgvariationer
3 bra färger att använda: Vit Svart Mörkblå Nu ska vi prata lite om färger i en presentation. För det första, använd homogena färger och maximalt 3 stycken olika färgvariationer. Tänk dig att färgerna ska smälta in i varandra och komplettera varandra på ett bra sätt. Bestäm också bakgrundsfärgen i presentationen då det också styr övriga färgval på till exempel texten. Använder man en ljus, till exempel vit, bakgrund är det lämpligt att använda mörk färg på texten, till exempel svart eller mörkblå. Använder man en mörk, till exempel svart, bakgrund är det lämpligt att använda ljus färg på texten, till exempel vit. Använder man punktlistor med mörk text kan man med fördel variera punkterna mellan svart och mörkblå. Se exempel på detta i nästa slide.

7 Exempel animationer/färger
Rapport: Nyhetsprogram CSI: Kriminalserie Lyxfällan: Ekonomiprogram Idol: Musikprogram Elementary: Kriminalserie Körslaget: Musikprogram Allsång på Skansen: Musikprogram Här ser vi exempel på animeringar (och färger) vilket kan, om man använder det rätt, skapa ett dynamiskt och behagligt flöde i presentationen. Som presentatör kan man helt enkelt ta fram en ny punkt när man är beredd att prata om den. På så sätt kommer åhörarna inte att ”läsa i förväg” vilket kan innebära att de riskerar att missa det som man för tillfället pratar om. Och, genom att använda färgerna mörkblå och svart i texten får man en bra dynamik i sliden samt att man utan problem kan välja att plocka fram två punkter åt gången (om man använder animeringar som vi såg förut tidigare i presentationen). I och med detta slipper också presentatören hålla på att klicka en massa gånger för att få fram alla punkter.

8 Tips & trix - färger Om du använder PowerPoint för att skapa en presentation finns det ett bra tips och det är att välja färger i sidled i färgväljaren så att du får samma nyansstyrka på dem. Tänkt dock på att välja maximalt 3 stycken olika färgkombinationer.

9 Sammanfattning Bilder bör vara enhetliga och betydelsefulla
Bilder bör förstärka och stödja budskapet Var sparsam med animeringar Använd homogena färger och maximalt 3 olika färgvariationer Så, då ska vi sammanfatta denna föreläsning. Bilder som används i en presentation bör vara enhetliga, det underlättar för åhörarna att kunna ta till sig budskapet. Använd inte bilder ”bara för att” utan tänk igenom hur bilder ska användas för att de ska kunna förstärka och stödja budskapet på bästa sätt. Använd animeringar sparsamt. Tänk på färgsättningen i din presentation och använd homogena färger.


Ladda ner ppt "Bilder, animationer & färger i presentationen"

Liknande presentationer


Google-annonser