Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESB Guidance. Agenda Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESB Guidance. Agenda Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal."— Presentationens avskrift:

1 ESB Guidance

2 Agenda Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

3 Agenda Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

4 Enterprise Service Bus 4  Vilken basfunktionalitet förväntas av en ESB?  Meddelande tjänster  Routing  Transformering  Validering  Adaption  System och protokoll  Inte bara web services  Dynamisk  Löst kopplad  Förändringsbar  Övervakningsbar / Governable  Distribuerad / åtkomlig

5 5 Service Registry/Repository Service Level Management Security- & Policy Management Exception Management Provisioning Framework Management Portal ESB Core Engine Transformation Routing Orchestration Adaptation Supported Service Consumer Native Supported Service Provider Native Standard Service Provider SOAP Standard Service Consumer SOAP

6 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

7 In the upcoming release of the Microsoft ESB Toolkit, this API will be extended to accommodate the scenarios we described previously. This should prove invaluable for anyone deploying applications in the future. ESB Guidance

8 8  Vad är Microsoft ESB Guidance?  Exception Management  Management Portal  Web Services / WCF Services  Itinerary On-ramp Web services  Resolver Web service.  Transformation Web service  Exception Handling Web service  UDDI Web service  BizTalk Operations Web service  ESB Pipeline Interop Components  JMS pipeline components  Namespace pipeline components  Itinerary Processing Services  Samples, patterns och scenarion  Documentation

9 ESB Guidance 9

10 10 ReceivePort / Location Pipeline / pipeline komponent Send Port Pipeline / pipeline komponent Web Services WCF services Orchestration pattern C# Helper API Send Port Pipeline / pipeline komponent Databas tabell BAM Portal Sample ASP.NET Site

11 ESB Guidance 11 ReceivePortar ReceiveLocations Send Portar (Dynamic) Pipelines Pipeline komponenter Orchestrations (Samples) Patterns C# Helper API metoder Databas tabeller Sample ASP.NET Site Web Services WCF services

12 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

13 ESB Exception Management Utmaningar och lösningar i BizTalk Server 2006 Utmaningar och lösningar i BizTalk Server 2006 Design Goals för ESB Exception Management Design Goals för ESB Exception Management Hur är ESB Exception Management implementerat? Hur är ESB Exception Management implementerat? Hur kan du använda det i din BizTalk lösning? Hur kan du använda det i din BizTalk lösning? Hur kan du använda det utanför din BizTalk lösning? Hur kan du använda det utanför din BizTalk lösning?

14 Exceptions i BizTalk 2006 Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handling Orchestration Exception Handling Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI BizTalk 2004 ännu värre BizTalk 2004 ännu värre

15 Failed Message Routing Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

16 Orchestration Exceptions Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

17 Admin Console Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

18 Health and Activity Tracking Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

19 Windows Event Log Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

20 WMI (Custom Development) Failed Message Routing Failed Message Routing Orchestration Exception Handler Orchestration Exception Handler Admin Console Admin Console HAT HAT Event Log Event Log WMI WMI

21 Vad är problemet? Olikheter i hanteringen av fel i Messaging och Orchestrations. Olikheter i hanteringen av fel i Messaging och Orchestrations. Fel fångas – men ingen funktionalitet för att meddela administratören om detta finns. Fel fångas – men ingen funktionalitet för att meddela administratören om detta finns. Admin Consolen/MMC är inte ett alltid ett optimalt gränssnitt mot en produktionsmiljö. Admin Consolen/MMC är inte ett alltid ett optimalt gränssnitt mot en produktionsmiljö. Vyn i Admin Consolen visar bara ohanterade fel, vilket innebär att om ett fel inträffar som hanteras, måste detta hanteras separat. Vyn i Admin Consolen visar bara ohanterade fel, vilket innebär att om ett fel inträffar som hanteras, måste detta hanteras separat. Felinformation sparas i MsgBoxen vilket medför prestanda och administrativa problem om där ligger för mycket. Felinformation sparas i MsgBoxen vilket medför prestanda och administrativa problem om där ligger för mycket. När ett suspended message tas bort tas även informationen om det bort – historik går förlorad. När ett suspended message tas bort tas även informationen om det bort – historik går förlorad.

22 Design Goals En gemensam approach för att fånga och hantera fel En gemensam approach för att fånga och hantera fel Patterns för hur automatiserade processer kan reagera på och hantera fel Patterns för hur automatiserade processer kan reagera på och hantera fel Pattern för att löst kopplat hantera alla fel som inträffar – som kan återanvändas för alla fel och meddelandetyper Pattern för att löst kopplat hantera alla fel som inträffar – som kan återanvändas för alla fel och meddelandetyper En gemensam felrapportering och visning, oberoende av subsystem En gemensam felrapportering och visning, oberoende av subsystem Möjlighet till trend och data undersökning för inträffade fel Möjlighet till trend och data undersökning för inträffade fel

23 ESB Exception Management  Messaging  Failed Msg Routing  Orchestrations  ESB Failed Orchestration Exception Routing  ALL.Exceptions Send port  ESB Portal  Alerts  Subscriptions  Exception service (WCF/WS)

24 Orchestration Exception Routing  Exception Handler  Skapa ett FaultMessage mha API  Lägga till information om felsituationen  Både automatiskt och ”hårdkodat”  Lägga till de meddelanden som är relvevant  Skicka felet till MsgBoxen för omhändertagande

25 Send Port ALL.Exceptions  Filter för båda feltyperna  ESB Fault Processor Pipeline  Exception Encoder  Normaliserar till ESB Exception Reporting schema  Processing Instructions  ESB BAM Tracker  ESB Dispatcher  Mappar till SQL format  SQL location  EsbExceptionDb

26 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

27 ESB Portal En Sample application för att visa hur man kan arbeta med den funktionalitet och data som finns i ESB Guidance En Sample application för att visa hur man kan arbeta med den funktionalitet och data som finns i ESB Guidance Felinformation Felinformation ÖverblickÖverblick Söka och lista felSöka och lista fel Se detaljer om fel, inklusive de meddelanden som var aktuella då felet inträffade.Se detaljer om fel, inklusive de meddelanden som var aktuella då felet inträffade. Alerts Alerts Subscriptions Subscriptions

28 Mat

29 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

30 ESB Guidance Policy-based mediation

31 ESB Guidance Services : Dynamic Endpoint resolution, Transformation, (Routing) Adapter Providers: FILE, FTP, MQSeries, WCF-BasicHttp and WCF-WSHttp

32 ESB Guidance BRE: Business Rules Engine Policy execution for resolving endpoint information or metadata BRE: Business Rules Engine Policy execution for resolving endpoint information or metadata[BRE://policy=MyPolicy;version=1.1;useMsg=False] WSMEX: Querying of WS-MetadataExchange-enabled services for endpoint information WSMEX: Querying of WS-MetadataExchange-enabled services for endpoint information [WSMEX:\\serverUrl=http://localhost:81/wsmex;QName={http://tempuri.org/concurservice}Concur Service] UDDI: Querying UDDI 2.0–compliant or UDDI 3.0–compliant registries for end-point information or metadata UDDI: Querying UDDI 2.0–compliant or UDDI 3.0–compliant registries for end-point information or metadata[UDDI:\\serverUrl=http://localhost/uddi;serviceName=MySendPort;serviceProvider=MyApplication] XPATH: Querying for endpoint information within the message content using an XPATH expression XPATH: Querying for endpoint information within the message content using an XPATH expression STATIC: Specifying BizTalk endpoint information within the connection string or SOAP Header STATIC: Specifying BizTalk endpoint information within the connection string or SOAP Header Resolvers

33 ESB Guidance ResolutionPropertyType TransformTypeString TransportTypeString TransportLocationString ActionString MessageExchangePatternString TargetNamespaceString FixJaxRPCBoolean SucessEndBoolean TransportNamespaceString SuccessBoolean EndPointConfigString

34 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

35 35 Microsoft.Practices.ESB.Services.Transform" DynamicEndpointResolution [BRE:\\policy=ResolveMap;version=1.0;useMsg=;] [UDDI:\\serverUrl=http://localhost/uddi;serviceName=OrderFileServiceWBindings;] … Itinerary soap header ESB Guidance | Enterprise Service Bus

36 ESB Guidance Itinerary processing

37 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

38 ESB Guidance Resolvers Resolvers Adapter Providers Adapter Providers Services Services Samples på Blogical.se LDAP ResolverLDAP Resolver SQL ResolverSQL Resolver SQL Adapter providerSQL Adapter provider SMTP Adapter providerSMTP Adapter provider Extensability

39 ESB Guidance Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal ESB Portal Policy-Based Mediation Policy-Based Mediation Itinerary Processing Itinerary Processing Extensability Extensability Att komma igång med ESB Guidance Att komma igång med ESB Guidance

40 ESB Guidance Hur kommer man igång med ESB Guidance?

41 Vad har vi inte tagit upp Routing Service Routing Service Samples Samples Orchestration processing Orchestration processing JMS/WMQ Interop Components JMS/WMQ Interop Components

42 Johan Hedberg johan.hedberg@wmdata.se www.blogical.se/blogs/johan Tel: 0733 98 27 39 Mikael Håkansson mihaa@wmdata.com www.blogical.se/blogs/mikael Tel: 0733 98 21 01 42 http://www.microsoft.com/biztalk/solutions/soa/esb.mspx http://www.codeplex.com/esb För mer information: ESB Guidance | Enterprise Service Bus Q&A


Ladda ner ppt "ESB Guidance. Agenda Vad är en ESB? Vad är en ESB? Överblick ESB Guidance Överblick ESB Guidance Exception Management Exception Management ESB Portal."

Liknande presentationer


Google-annonser