Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-04-02Institution enhet avdelning | Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-04-02Institution enhet avdelning | Namn."— Presentationens avskrift:

1 Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET Institution enhet avdelning | Namn

2 Göteborgs universitet Åtta fakulteter – 57 institutioner Sahlgrenska akademin medicin, odontologi, vårdvetenskap Naturvetenskap Humaniora Konst Samhällsvetenskap Handelshögskolan Utbildningsvetenskap IT-universitetet Institution enhet avdelning | Namn

3 Utbildning studenter helårsstudenter 117 program 3000 kurser Även studier på distans och via webben Kurser förlagda på annan ort avlagda examina 2007 Ett av landets mest populära universitet: psykolog-, tandläkar-, sjukgymnast-, dietist- och sjuksköterskeprogrammet är populärast Institution enhet avdelning | Namn

4 Forskning Bred och framgångsrik forskning Starka forskarprofiler Arvid Carlsson – nobelpriset 2000 Syns ofta i samhällsdebatt och media aktiva forskarstudenter 360 nyantagna forskarstuderande 274 doktorsexamina 56 licentiatexamina Institution enhet avdelning | Namn

5 enhet avdelning | Namn Stöd till näringsliv och samhälle Uppdragsforskning Forskningsfinansiering Kompetensutveckling för näringslivet Innovationsrådgivning Affärsjuridik GU Holding – företagsutveckling och finansiering

6 enhet avdelning | Namn Populärvetenskap Konserter, föreläsningar, utställningar Vetenskapsfestivalen Universitets–TV Radioprogrammet Alltinget Akademisk kvart på Wettergrens Jonsereds herrgård Grundtviginstitutet Samverkan med näringsliv och organisationer

7 enhet avdelning | Namn Universitetets bildande 1891 Göteborgs högskola 1949 Medicinska högskolan 1954 Göteborgs universitet bildas (sammanslagning av de två ovan) 1967 Odontologiska fakulteten 1971 Handelshögskolan (bildad 1923) blir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet 2001 Sahlgrenska akademin IT-universitetet

8 enhet avdelning | Namn Strategisk profil Mitt i staden, mitt i debatten Öppet för omvärlden och för olika idéer Forskning och utbildning i samspel Många vetenskaper i kreativ samverkan Verkar för det hållbara samhället Ett av de stora i Europa

9 enhet avdelning | Namn Internationellt internationella samarbetsprojekt i Europa och övriga världen Flest kontakter med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Nederländerna Samarbetsavtal på 320 universitet inom Erasmus Flest kontakter utanför Europa med USA, Australien, Japan, Kanada, Ryssland

10 enhet avdelning | Namn Miljöprofil Göteborgs universitet arbetar aktivt med att föra in hållbar utveckling i utbildningen inom alla discipliner I täten med forskning om miljö – ekonomi Miljöcertifierat enligt ISO och EMAS Miljöforskning på ett populärvetenskapligt sätt – miljoportalen.se

11 enhet avdelning | Namn Personal anställda – 57 % kvinnor heltidstjänster varav lärare/forskare/doktorander 457 professorer – 22 % kvinnor administrativ/teknisk personal

12 enhet avdelning | Namn Ekonomi – intäkter Intäkter i kronor mkr totalt varav mkr anslag mkr externa/övriga intäkter Intäkter i procent Statsanslag67 % Avgifter och ersättningar9 % Bidrag23 % Finansiella intäkter1 %

13 enhet avdelning | Namn Ekonomi – utgifter Utgifter i kronor Totalt mkr varav mkr för personalkostnader 600 mkr för lokalkostnader Utgifter i procent Personalkostnader56 % Lokalkostnader14 % Övriga driftskostnader25 % Kapitalkostnader 5 %

14 enhet avdelning | Namn Tvärvetenskap Samarbeten mellan fakulteter CEFOS – forskning om offentlig sektor Museion Nationellt centrum för matematikutbildning NORDICOM – nordisk medieforskning Centrum för tvärvetenskaplig forskning om funktionshinder CFK – centrum för konsumentvetenskap Centrum för arbetsvetenskap Genusforskning


Ladda ner ppt "Www.gu.se Fakta och siffror GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-04-02Institution enhet avdelning | Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser