Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4 Listor, tupler, och for-loopar. Listor En lista är en föränderlig ordnad samling objekt. Listor skapas med hakparenteser. lista = [12,13,14,15]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4 Listor, tupler, och for-loopar. Listor En lista är en föränderlig ordnad samling objekt. Listor skapas med hakparenteser. lista = [12,13,14,15]"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4 Listor, tupler, och for-loopar

2 Listor En lista är en föränderlig ordnad samling objekt. Listor skapas med hakparenteser. lista = [12,13,14,15]

3 Innehåll i listor och tupler En lista eller tupel kan innehålla blandade sorters objekt (även andra listor/tupler.) [”hej”,[”a”,”b”],14,(34,”hus”)] Godtyckligt komplicerade strukturer kan skapas! TÄNK IGENOM DETTA!

4 Listor från andra listor Listor kan konkateneras: >l = [1,2,3] + [4,5,6] >l [1,2,3,4,5,6] Listor kan upprepas: >l = [1,2,3] >l * 3 [1,2,3,1,2,3,1,2,3]

5 Identifiera element i en lista Ett enskilt element på ett givet index kan identifieras: >lista = [12,13,14,15] >lista[1] 13

6 Identifiera dellista Ett startindex och ett övre begränsningsindex ger dellistan. >lista = [12,13,14,15,16] >lista[2:4] [14,15]

7 Identifiera dellista state=”urbra” del1=state[0:2] del2=state[2:] del3=state[:3] urbra 01234 del1 del2 del3

8 Ändra element och dellistor Identifierade element/dellistor kan ändras: >l = [1,2,3,4,5,6] >l[1,3] = [”a”] >l[4] = ”b” >l [1,”a”,4,5,”b”]

9 Ta bort element eller dellistor Element/dellista kan tas bort: >l = [1,2,3,4,5,6] >del l[1,3] >del l[3] >l [1,4,5]

10 Förändringsoperationer på listor Omvänd ordning på elementen lista.reverse() Sortera elementen >l = [2,3,1,4,5,7,6] >l.sort() >l [1,2,3,4,5,6,7]

11 Förändringsoperationer på listor Lägg till element på slutet lista.append(13) Lägg till lista på slutet lista.extend([1,2,3])

12 Tupler En tupel är en oföränderlig ordnad samling objekt. En tupel skapas med vanliga parenteser: l = (1,2,3,4)

13 Tupler från tupler Tupler kan konkateneras: >l = (1,2,3) + (4,5,6) >l (1,2,3,4,5,6) Tupler kan upprepas: >l = (1,2,3) >l * 3 (1,2,3,1,2,3,1,2,3)

14 Identifiera element i en tupel Ett enskilt element på ett givet index kan identifieras: >tupel = (12,13,14,15) >tupel[1] 13

15 Identifiera deltupel Ett startindex och ett övre begränsningsindex ger deltupeln. >tupel = (12,13,14,15,16) >tupel[2:4] (14,15)

16 Tupler är oföränderliga Element/deltupler i en tupel kan inte ändras. Inga förändringsoperationer. Strängar är en sorts tupler, där elementen är bokstäver. Det mesta (allt?) man kan göra med tupler kan man göra med strängar.

17 Strängar En sträng är en oföränderlig tupel där alla elementen är ”bokstäver”. nose=”En lång näsa” Index: Värde: Enlångnäsa 01234567891011

18 len() Antalet element i listor och tupler: len([1,2,5]) 3 in testar medlemskap i lista eller tupel: > 3 in [1,2,3] True

19 for -loop Används för att gå igenom alla element i en lista, tupel, eller sträng. lista = [12,13,14,15,16] for x in lista: print x Ger: 12 13 14 15 16

20 for -loop Mer allmänt: for en variabel in en lista : else: Block som exekveras för varje element. Block som exekveras om inte loopen avbryts med break.

21 Skapa heltalsintervallslista Ofta vill man göra något för varje heltal i ett intervall. Funktionen range() är praktisk: for x in range(5): print x Ger: 0 1 2 3 4

22 Mer heltalslistor Kan användas på följande 3 sätt: 1.range(3) [0,1,2] 2.range(3,10) [3,4,5,6,7,8,9] 3.range(3,15,2) [3,5,7,9,11,13,15]

23 Ännu mer heltalslistor Avtagande heltalslistor >range(6,1,-1) [6,5,4,3,2] >range(10,0,-2) [10,8,6,4,2] Hur skulle vi annars göra avtagande heltalslistor?

24 None None är ett speciellt ”icke värde”. Används som platshållare. [None] * 10


Ladda ner ppt "Föreläsning 4 Listor, tupler, och for-loopar. Listor En lista är en föränderlig ordnad samling objekt. Listor skapas med hakparenteser. lista = [12,13,14,15]"

Liknande presentationer


Google-annonser