Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra Världskriget 1939-1945.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra Världskriget 1939-1945."— Presentationens avskrift:

1 Andra Världskriget

2 Freden i Versailles 1919 Ge bort sina kolonier Max 100000 i armén
Ge Elsass-Lothringen till Frankrike Posen och Västpreussen till Polen =land med 8 milj människor Ge bort sina kolonier Max i armén Ingen militär vid Rehn Betala 132 miljarder guldmark

3 Dolkstötslegenden

4 Krigsskadeståndet Krigsskadestånd 132 miljarder gulmark
= kr i dagens penningvärde Frankrike besatte Ruhrområdet 1923 Tysklan pressar mera sedlar = hyperinflation De som har pengar sparade förlorar allt.

5 Depressionen Hela västvärlden går in i en ekonomisk kris, men Tysklad är redan försvagat. Börsnedgång Massarbetslöshet Misstro mot stat och myndigheter Svält

6 Boken ”Main kampf” skriven 1923 av Hitler
Versaillesfreden var en förödmjukelse för Tyskland. Riktig demokrati innebär en energisk folkrörelse under en stark ledare Rena tyskar ska bara lita på sig själva Nationalsocialisterna är riktig socialism för rena arbetande tyskar Mot roffarsamhället, truster, butikskedjor, jordspekulation och orättvisa skatter Judarna har infiltrerat samhället och tillhör en underlägsen ras och utgör därför ett hot mot Tysklands framtid

7 Nazismen Fascism=Antidemokrati Rasbiologi Ariska rasen mest värd
Judarna minst värda Förakt för svaghet Mot kommunism Folket, jorden, landet

8 Propaganda

9 Antisemitism

10 Hitler tar makten 1933

11 Hur kunde Hitler få makten?
Blir inröstad i ett demokratiskt val Stor talare Effektiv propaganda Terror från SA mot kritiker Revanschlusta efter Versaillesfreden Kommunistskräck Depressionen Gav tyskarna syndabockar för Versaillesfreden= Judarna

12 SS SA

13 Österrike 1938

14 Europa 1938

15 Apeacement politiken ”Peace in our time”

16 Sudetlandet och Tjeckoslovakien 1939

17 Molotow-Ribbentroppakten 1939

18 Polen 1939 Tyskland går in i Polen (Tyskland och Sovjet delar Polen mellan sig) Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig Tyskland besegrar Frankrike och inleder slaget om Storbritannien

19 Slaget om Storbritannien

20 Danmark och Norge 1940 Ockuperade

21 Sverige neutrala Malm från Kiruna till Tyskland
Transiteringstrafiken 1940

22 Operation Barbarossa

23 Tredje riket

24 Stalingrad 1942

25 Pearl Harbor 1941

26 Normandie Dagen-D 1944

27 Förintelsen

28 Hur kunde det ske? Rasläran Industriella revolutionen Kriget
Alla tysta vittnen Människosynen Antisemitismen Arvet efter Preussen

29 Hiroshima 1945

30 Karta 1945

31 Ett delat Europa Kapitalistiskt väst Kommunistiskt öst
Tyskland delat i öst och väst Berlin delat i öst och väst Europa delat av en ”järnridå”

32 Järnridån

33 Det kalla kriget Kapprustning Inga direkta strider mellan USA-Sovjet
Stöder varsin sida i olika konflikter Koreakriget, Vietnamkriget etc. Spionage Prestige och tävlan i rymden och på sportarenorna Världen lever i ständig skräck för ett atomvapenkrig som kan förinta allt liv.

34 Kapprustningen USA v.s Sovjetunionen Kapitalism v.s Kommunism
NATO v.s Warsawapakten

35 En delad värld

36 1989 Kalla kriget slut Sovjetunionen faller samman
Stater blir fria och får själva välja politisk väg Nedrustning USA: den enda supermakten


Ladda ner ppt "Andra Världskriget 1939-1945."

Liknande presentationer


Google-annonser