Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra Världskriget 1939-1945. Freden i Versailles 1919  Ge Elsass-Lothringen till Frankrike  Posen och Västpreussen till Polen  =land med 8 milj människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra Världskriget 1939-1945. Freden i Versailles 1919  Ge Elsass-Lothringen till Frankrike  Posen och Västpreussen till Polen  =land med 8 milj människor."— Presentationens avskrift:

1 Andra Världskriget 1939-1945

2 Freden i Versailles 1919  Ge Elsass-Lothringen till Frankrike  Posen och Västpreussen till Polen  =land med 8 milj människor  Ge Elsass-Lothringen till Frankrike  Posen och Västpreussen till Polen  =land med 8 milj människor  Ge bort sina kolonier  Max 100000 i armén  Ingen militär vid Rehn  Betala 132 miljarder guldmark  Ge bort sina kolonier  Max 100000 i armén  Ingen militär vid Rehn  Betala 132 miljarder guldmark

3 Dolkstötslegenden

4 Krigsskadeståndet  Krigsskadestånd 132 miljarder gulmark  =6000 000 000 000 kr i dagens penningvärde  Frankrike besatte Ruhrområdet 1923  Tysklan pressar mera sedlar = hyperinflation  De som har pengar sparade förlorar allt.  Krigsskadestånd 132 miljarder gulmark  =6000 000 000 000 kr i dagens penningvärde  Frankrike besatte Ruhrområdet 1923  Tysklan pressar mera sedlar = hyperinflation  De som har pengar sparade förlorar allt.

5 Depressionen 1929-1933  Hela västvärlden går in i en ekonomisk kris, men Tysklad är redan försvagat.  Börsnedgång  Massarbetslöshet  Misstro mot stat och myndigheter  Svält  Hela västvärlden går in i en ekonomisk kris, men Tysklad är redan försvagat.  Börsnedgång  Massarbetslöshet  Misstro mot stat och myndigheter  Svält

6 Boken ”Main kampf” skriven 1923 av Hitler  Versaillesfreden var en förödmjukelse för Tyskland.  Riktig demokrati innebär en energisk folkrörelse under en stark ledare  Rena tyskar ska bara lita på sig själva  Nationalsocialisterna är riktig socialism för rena arbetande tyskar  Mot roffarsamhället, truster, butikskedjor, jordspekulation och orättvisa skatter  Judarna har infiltrerat samhället och tillhör en underlägsen ras och utgör därför ett hot mot Tysklands framtid  Versaillesfreden var en förödmjukelse för Tyskland.  Riktig demokrati innebär en energisk folkrörelse under en stark ledare  Rena tyskar ska bara lita på sig själva  Nationalsocialisterna är riktig socialism för rena arbetande tyskar  Mot roffarsamhället, truster, butikskedjor, jordspekulation och orättvisa skatter  Judarna har infiltrerat samhället och tillhör en underlägsen ras och utgör därför ett hot mot Tysklands framtid

7 Nazismen  Fascism=Antidemokrati  Rasbiologi  Ariska rasen mest värd  Judarna minst värda  Förakt för svaghet  Mot kommunism  Folket, jorden, landet  Fascism=Antidemokrati  Rasbiologi  Ariska rasen mest värd  Judarna minst värda  Förakt för svaghet  Mot kommunism  Folket, jorden, landet

8 Propaganda

9 Antisemitism

10 Hitler tar makten 1933

11 Hur kunde Hitler få makten?  Blir inröstad i ett demokratiskt val  Stor talare  Effektiv propaganda  Terror från SA mot kritiker  Revanschlusta efter Versaillesfreden  Kommunistskräck  Depressionen  Gav tyskarna syndabockar för Versaillesfreden= Judarna  Blir inröstad i ett demokratiskt val  Stor talare  Effektiv propaganda  Terror från SA mot kritiker  Revanschlusta efter Versaillesfreden  Kommunistskräck  Depressionen  Gav tyskarna syndabockar för Versaillesfreden= Judarna

12 SS SA

13 Österrike 1938

14 Europa 1938

15 Apeacement politiken ”Peace in our time”

16 Sudetlandet och Tjeckoslovakien 1939

17 Molotow-Ribbentroppakten 1939

18 Polen 1939  Tyskland går in i Polen (Tyskland och Sovjet delar Polen mellan sig)  Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig  Tyskland besegrar Frankrike och inleder slaget om Storbritannien  Tyskland går in i Polen (Tyskland och Sovjet delar Polen mellan sig)  Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig  Tyskland besegrar Frankrike och inleder slaget om Storbritannien

19 Slaget om Storbritannien

20 Danmark och Norge 1940  Ockuperade

21 Sverige neutrala  Malm från Kiruna till Tyskland  Transiteringstrafiken 1940  Malm från Kiruna till Tyskland  Transiteringstrafiken 1940

22 Operation Barbarossa

23 Tredje riket

24 Stalingrad 1942

25 Pearl Harbor 1941

26 Normandie Dagen-D 1944

27 Förintelsen

28 Hur kunde det ske?  Rasläran  Industriella revolutionen  Kriget  Alla tysta vittnen  Människosynen  Antisemitismen  Arvet efter Preussen  Rasläran  Industriella revolutionen  Kriget  Alla tysta vittnen  Människosynen  Antisemitismen  Arvet efter Preussen

29 Hiroshima 1945

30 Karta 1945

31 Ett delat Europa  Kapitalistiskt väst  Kommunistiskt öst  Tyskland delat i öst och väst  Berlin delat i öst och väst  Europa delat av en ”järnridå”  Kapitalistiskt väst  Kommunistiskt öst  Tyskland delat i öst och väst  Berlin delat i öst och väst  Europa delat av en ”järnridå”

32  Järnridån

33 Det kalla kriget  Kapprustning  Inga direkta strider mellan USA-Sovjet  Stöder varsin sida i olika konflikter Koreakriget, Vietnamkriget etc.  Spionage  Prestige och tävlan i rymden och på sportarenorna  Världen lever i ständig skräck för ett atomvapenkrig som kan förinta allt liv.  Kapprustning  Inga direkta strider mellan USA-Sovjet  Stöder varsin sida i olika konflikter Koreakriget, Vietnamkriget etc.  Spionage  Prestige och tävlan i rymden och på sportarenorna  Världen lever i ständig skräck för ett atomvapenkrig som kan förinta allt liv.

34 Kapprustningen  USA v.s Sovjetunionen  Kapitalism v.s Kommunism  NATO v.s Warsawapakten  USA v.s Sovjetunionen  Kapitalism v.s Kommunism  NATO v.s Warsawapakten

35 En delad värld

36 1989 Kalla kriget slut  Sovjetunionen faller samman  Stater blir fria och får själva välja politisk väg  Nedrustning  USA: den enda supermakten  Sovjetunionen faller samman  Stater blir fria och får själva välja politisk väg  Nedrustning  USA: den enda supermakten


Ladda ner ppt "Andra Världskriget 1939-1945. Freden i Versailles 1919  Ge Elsass-Lothringen till Frankrike  Posen och Västpreussen till Polen  =land med 8 milj människor."

Liknande presentationer


Google-annonser