Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTVECKLING MED RAMVERKET.NET Marcus Medina. Dagens visdomsord ” Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, har du helt rätt. ” -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTVECKLING MED RAMVERKET.NET Marcus Medina. Dagens visdomsord ” Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, har du helt rätt. ” -"— Presentationens avskrift:

1 UTVECKLING MED RAMVERKET.NET Marcus Medina

2 Dagens visdomsord ” Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, har du helt rätt. ” - Henry Ford.

3 Kursens innehåll (7 veckor)  Bakgrund till WCF  COM, Interoperability, CLR  ADO och reflektion  Services  Dataöverföring  Threading och konfiguration  Application domains, CAS, säkerhet  LINQ  IIS  …och lite mer

4 Litteratur  Windows Communication Foundation 4 Step by Step  Programming WCF Services, 3rd Edition

5 Förkortningar WCFWindows Communication services WPFWindows Presentation Foundation SOAService Oriented Applications/Architecture SOAPSimple Object Access Protocol IISInternet Information Server XMLExtensible Markup Language JSONJavascript Object Notation RESTRepresentational State Transfer COMComponent Object Model WSDLWeb Services Description Language  LOL WTF? Bara för att kolla att ni är vakna

6 Innan WCF fanns till  Historik  Utskrifter  Disketter  Nätverk  delade mappar  Låsta filer  Downloads / Uploads / Mail  Specifika protokoll

7 Vad är WCF  Samling verktyg och klasser för att bygga Serviceinriktade applikationer (SOA).  Service som är tillgängliga för alla i nätverket  En service är inte samma sak som en webbsida  Flexibelt  Använder olika språk  Använder olika protokoll  Skalbart  Kan fördela belastning på flera servrar  Interoperativt  Applikationerna kan kommunicera med applikationer lokalt och online (ex. Facebook login, BankID mm)

8 Vad är SOA (serviceinriktad applikation)  Inte en webbsida, en tjänst  Den returnerar data, inte sidor  Använder sig av ”kontrakt” (beskrivning)  Tar emot eller ger information  Kommunicerar med olika protokoll  Behöver inte finnas i samma maskin eller samma nätverk

9 Fördelar med SOA  Behöver inte finnas i samma maskin eller samma nätverk  Klienten behöver inte vara.net baserad  Programmerare behöver inte skapa ett helt system, bara tjänster  Osynliga för slutanvändaren  Återanvändbart  Skalbart  Lättillgängligt

10 Vad är det för bra med WCF  Olika servrar i samma applikation WebbshopSwedbankKunddatabas

11 WCF i praktiken  Olika servrar i samma applikation Webbsida Språk- databas DatabasReklamSpel

12 Kommunikation  Samlar ihop kommunikationspunkter till olika mottagare (endpoints) i samma service.  Stödjer olika protokoll  TCP/IP  JSON  XML  mm

13 .net Dator Windows.net WCF Våra services Web och data Services Klienter från nätverk / web

14 Labb Ladda ner exempelkod från http://www.lunaworx.net/wfcservice_test1.zip

15 Labb

16

17

18

19 Läxa Windows Communication Foundation 4 Step by Step, fram till sidan 8 Prova med att ändra i servicen. marcus@nodebite.se


Ladda ner ppt "UTVECKLING MED RAMVERKET.NET Marcus Medina. Dagens visdomsord ” Oavsett om du tror att du kan, eller om du tror att du inte kan, har du helt rätt. ” -"

Liknande presentationer


Google-annonser