Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till klasser, objekt och BlueJ Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael Kölling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till klasser, objekt och BlueJ Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael Kölling."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till klasser, objekt och BlueJ Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael Kölling Fredric Ragnar fredric.ragnar@hgo.sefredric.ragnar@hgo.se Telefon 0498-299948 Andreas Hedrén andreas.hedren@hgo.seandreas.hedren@hgo.se Föreläsning 1, Kapitel 1

2 Bokens innehåll Introduktion till objektorienterad programmering… …med stark grund i programvaru-utveckling… …med mål att lära er skapa och underhålla kvalitativa program... top-down – först klasser och objekt – därefter syntax och Javakod

3 Idag Korta kommentarer om kursboken Introducera nya termer Se hur BlueJ ser ut

4 Centrala begrepp Objekt Klass Metod Parameter

5 Objekt och klasser Objekt –Representerar saker från den riktiga världen (exampel: Den röda bilen där nere på parkeringen) Klasser –Representerar alla objekt av en specifik typ (exempel: bil)

6 Metoder och parametrar Objekt har metoder som kan användas av det egna objektet eller andra objekt Metoder kan ha parametrar för att skicka information som behövs för att metoden ska göra det som är tänkt

7 Mer om klasser och objekt Flera instanser (objekt) kan skapas från en klass Ett objekt har fält som lagrar värden Klassen definierar vilka fält som ett objekt har, men varje objekt har sina egna värden lagrade i fält. Värdena på fälten kallas ofta för objektets tillstånd

8 Tillstånd

9 Två cirkelobjekt av typen Circle

10 Källkod Varje klass har källkod (Javakod) associerad till sig som definierar klassens metoder och attribut

11 Returvärden Metoder kan returnera ett resultat via ett returvärde Returvärdet är av en viss typ – exempelvis heltal

12 BlueJ - huvudfönster

13 BlueJ – instansiera objekt

14 BlueJ – anropa metod hos objekt

15 BlueJ – inmatning av värde och resultat

16 Frågor att ställa sig efter föreläsningen Vad är en klass? Vad är ett objekt? Vad är en metod? Finns det olika typer av metoder? Vad är en parameter? Har alla metoder parametrar? Vad är en typ? Finns det olika typer?


Ladda ner ppt "Introduktion till klasser, objekt och BlueJ Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael Kölling."

Liknande presentationer


Google-annonser