Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Ruttning. Algoritmer –hur bygger man ruttningstabeller? –Distansvektoralgoritmen –Länktillståndsalgoritmen Skalning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Ruttning. Algoritmer –hur bygger man ruttningstabeller? –Distansvektoralgoritmen –Länktillståndsalgoritmen Skalning."— Presentationens avskrift:

1 6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Ruttning

2 Algoritmer –hur bygger man ruttningstabeller? –Distansvektoralgoritmen –Länktillståndsalgoritmen Skalning

3 Ruttning Vidarebefordran och ruttning –vidarebefordran: Växeln väljer en utgångsport på basen av destinationsadressen och en ruttningstabell –ruttning: processen att bygga ruttningstabellen Nätverken som grafer Uppgift: Sök rutten med lägsta kostnad mellan två noder Faktorer: –statiska: topologin –dynamiska: belastning, grafmetriken

4 Distansvektoralgoritmen Varje nod upprätthåller en mängd värden –(Destination, Cost, NextHop) Direkt kopplade grannar utbyter fullständiga tabeller och uppdateringar –periodiskt (flera sekunder) –ifall tabellen förändras (triggered update) Uppdateringarna är en lista av par: –(Destination, Cost) Egen tabell uppdateras om man hittar en ”bättre” rutt –lägre kostnad –ny kostnad från NextHop Uppfriska (refresh) existerande rutter, radera dem efter time out

5 Distansvektoralgortimen Ruttningstabell för B: DestinationCostNextHop A1A C1C D2C E2A F2A G3A

6 Distansvektor: uppdatering Exempel 1 –F upptäcker att länken till G inte fungerar –F uppdaterar distansen till G som oändlig och meddelar detta till A –A sätter distansen till G som oändlig eftersom A använder F för att nå G –A får periodiskt från C att G nås med 2 hopp –A ger distansen till G värdet 3 och skickar update till F –F konstaterar att den kan nå G med 4 hopp via A

7 Distansvektor: uppdatering Exempel 2 –Länken mellan A och E bryts –A annonserar att distansen till E är oändlig –B och C annonserar att avståndet till E är 2 –B avgör att den kan nå E med 3 hopp, och meddelar A om detta –A konstaterar att den når E med 4 hopp, och annonserar detta till C –C konstaterar att den når E med 5 hopp...

8 Distansvektor: Att bryta cirkeln Vi behöver en mekanism som bryter de ”onda” cirkulerande meddelandena –16 =  –Split horizon Noderna skickar inte ruttinfo till grannar som leve- rerat ifrågavarande info: (E,2,A) skickas inte till A –Split horizon with poison reverse Noderna skickar ruttinfo till grannar som levererat ifrågavarande info men i ”negativ” bemärkelse: (E,2,A) skickas till A som (E,  )

9 Länktillståndsalgoritmen Link State Strategi –skicka info enbart om grannarna (inte hela ruttningtabllen) till alla i nätet (inte bara grannarna) Länktillståndspaket –LSP Link State Packet –id för noden som skickar paketet –kostnad för länkarna till varje direkt kopplad nod –sekvensnummer –paketets TTL (Time-To-Live)

10 Länktillståndsalgoritmen Pålitlig flödning (reliable flooding) –spara det senaste LSP från varje nod –vidarebefordra inkommet LSP till varje granne förutom den granne som sände det –generera nya LSP periodiskt inkrementera SEQNO –starta SEQNO från 0 vid start –dekrementera TTL för varje vidarebefordrat LSP förkasta LSP då TTL = 0

11 Länktillståndsalgoritmen

12 Link State: ruttberäkning Dijkstra’s shortest path

13 Dijkstras algoritm StepConfirmedTentative 1(D,0,-) 2 (B,11,B) (C,2,C) 3(D,0,-)(B,11,B) (C,2,C) 4(D,0,-)(B,5,C) (C,2,C)(A,12,C) 5(D,0,-)(A,12,C) (C,2,C) (B,5,C) 6(D,0,-)(A,10,C) (C,2,C) (B,5,C) 7(D,0,-) (C,2,C) (B,5,C) (A,10,C)

14 IP version 6 Egenskaper –adresserna 128 bitar –multicast –autenticering och säkerhet –end-to-end fragmentation –prokollutvidgningar Header –40 bytes i grundversion –header-extensioner


Ladda ner ppt "6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Ruttning. Algoritmer –hur bygger man ruttningstabeller? –Distansvektoralgoritmen –Länktillståndsalgoritmen Skalning."

Liknande presentationer


Google-annonser