Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. Windows Presentation Foundation och Expression Blend Robert FolkessonJohan Lindfors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. Windows Presentation Foundation och Expression Blend Robert FolkessonJohan Lindfors"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Sommarkollo 2007 2006

2 Windows Presentation Foundation och Expression Blend Robert FolkessonJohan Lindfors http://blogs.msdn.com/robf http://blogs.msdn.com/johanl

3 Ett nytt arbetsflöde? 3 Design Utveckling Integrering

4 Designer “Äkta” grafisk formgivare Microsoft Expression Design, Illustrator, Photoshop, 3D-verktyg Äger design-resurserna (bilder, illustrationer, 3D-modeller)

5 Utvecklare Systemutvecklare, mjukvaruingenjör Visual Studio 2005/2008 “Orcas” Äger kod och implementering av affärslogik

6 Integratör Delvis utvecklare, delvis designer Koordinator Microsoft Expression Blend, Visual Studio Äger XAML, animationer, användbarhet

7 C++ C# VB.NET Papper JPG / TIFF PSD PPT MOV / WMV XAML Icke-standard ‘Fulkod’ Mockups XHTML CSS / XSLT XML ASP.NET Javascript AJAX En nytt arbetsflöde: Designer Expression Utvecklare Visual Studio Integratör Expression/Visual Studio

8 DEMO  XAML

9 Paneler

10 Inbyggda kontroller

11 Menyer Menu ContextMenu ToolBar Knappar Button RepeatButton RadioButton CheckBox Hyperlink Listor ListBox ComboBox ListView TreeView Containrar Frame ScrollViewer TabControl GroupBox Expander Frekvenskontroller Slider ScrollBar ProgressBar Text TextBox RichTextBox PasswordBox TextBlock Label ToolTip

12 DEMO  Introduktion till Expression Blend – paneler och kontroller 12

13 Utveckling av anpassningsbarhet Properties Custom Control Innan WPF: PropertiesTemplate Custom Control WPF: Content Model (egen Draw)

14 Content Model

15 Kontroller  Kontroller har beteenden och en mall (template) Kontroll Button Template Click event Command Focus Automation Content Model

16 DEMO  Ändra en kontrolls mall (template)

17 Fylla ytor med hjälp av Brush-tekniken Solid color brushLinear gradient brushRadial gradient brush Image brush Drawing brush Visual brush

18 DEMO  Spegeleffekt av ett helt gränssnitt med hjälp av Visual Brush i Expression Blend 18

19 Datakällor och databinding  Datakällor: XML-data och CLR-objekt stöds av Blend  Databindning kopplar ihop de ingående objektens egenskaper (från en viss datakälla) med egenskaper i kontroller i användargränssnittet

20 DEMO  Binda mot en XML-datakälla 20

21 Animeringar och 3D-kontroller 21 ZAM 3D

22 DEMO  Exportera Viewport3D från ZAM3D  Animering 22

23 Applikationer

24 Applikationsklassen  Hanterar livscykel (start, nedstängning m.m.)  Meddelande-loop  Tillstånd  Fönsterhantering

25 Modeller för navigering och användarupplevelse Multi Document Interface (MDI)Single Document Interface (SDI) Navigerings- baserad SDI Strukturerad navigering Navigerings- baserad MDI

26 Window

27 Navigering  Page - en enskild sida  NavigationWindow – objektet som hanterar sidor  Frame – egna “öar” av navigering i ett gränssnitt (motsvarande iframe i HTML)

28 Ostrukturerad navigation

29 Strukturerad navigation  PageFunction

30 DEMO  Navigering med sidor 30

31 Integration mellan WPF och WinForms  System.Windows.Forms.Integration.WindowsFormHost används för att lägga till WinForm UserControl till WPF-applikationer  Referens till: %programfiles%\ReferenceAssemblies\Microsoft\ Framework\v3.0\WindowsFormsIntegration.dll

32 Integration mellan WinForms och WPF  System.Windows.Forms.Integration.ElementHost används för att lägga till WPF UserControl eller WPF Page till WinForm-applikationer  I Visual Studio 2008 ”Orcas” finns ElementHost tillgänglig som en kontroll direkt i verktygslådan  I Visual Studio 2005 – referens till: %programfiles%\Reference Assemblies\Microsoft\ Framework\v3.0\WindowsFormsIntegration.dll

33 DEMO  System.Windows.Forms.Integration.ElementHost  Microsoft Dynamics

34 Framtidens Software Factory för WPF?  Acropolis

35 Frågor?

36 Presentationen kommer att läggas upp på: www.microsoft.se/utbildningswebben 2006


Ladda ner ppt "Välkommen till Sommarkollo 2007 2006. Windows Presentation Foundation och Expression Blend Robert FolkessonJohan Lindfors"

Liknande presentationer


Google-annonser