Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 10 Minnesbilder. Minnesbilder steg 1 char ch; int[] vek; Bil bilen; Bil int[] char ch vek bilen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 10 Minnesbilder. Minnesbilder steg 1 char ch; int[] vek; Bil bilen; Bil int[] char ch vek bilen."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 10 Minnesbilder

2 Minnesbilder steg 1 char ch; int[] vek; Bil bilen; Bil int[] char ch vek bilen

3 Minnesbilder steg 2 metodanrop&lokala variabler objekt&instansvariabler ch = ’3’; int[] vek = new int[4]; Bil bilen = new Bil(); ’3’ pris färg pris färg 0 0 null int[4]-objekt Bil-objekt char ch vek bilen double String

4 Minnesbilder steg 3 metodanrop&lokala var. objekt&instansvar. vek[0] = 4; vek[1] = 3; vek[2] = 0; vek[3] = 7; int[] 4 4 3 3 0 0 7 7 int[4]-objekt vek

5 Minnesbilder steg 4 public static final int OTUR = 13; klasser&klassvar.metodanrop&lokala var. objekt&instansvar. int int[] int[4]-objekt 13 OTURvek 4 4 3 3 0 0 7 7

6 Referenser, exempel steg1 metodanrop&lokala var. objekt&instansvar. Punkt punkt1 = new Punkt(5, 3); Punkt punkt2; punkt2 = punkt1; punkt1 punkt2 Punkt Punkt-objekt x y x y 5 5 3 3 int

7 Referenser, exempel steg2 metodanrop&lokala var. objekt&instansvar. punkt1 = null; punkt2.nollställAllt(); punkt1 punkt2 null Punkt Punkt-objekt x y x y 0 0 0 0 int

8 Referenser, exempel steg3 metodanrop&lokala var. objekt&instansvar. punkt2 = null; punkt1 punkt2 null Punkt Punkt-objekt x y x y 0 0 0 0 int

9 Minigolf5:1 null Person[] spelare; spelare = new Person[3]; Person[]-objekt spelare Person[]Person[3]-objekt spelare null 012 Person

10 Minigolf5:2 spelare[0] = new Person("Linda",5); Person[]Person[3]-objekt spelare nivå namn protokoll 8 8 int String int[] String-objekt int[14]-objekt Linda 4 4 3 3 1 1 7 7 012 null Person Person-objekt 4 4 3 3 2 2 7 7 4 4 3 3 3 3 8 8 4 4 3 3 spelare[0].spela();

11

12


Ladda ner ppt "Föreläsning 10 Minnesbilder. Minnesbilder steg 1 char ch; int[] vek; Bil bilen; Bil int[] char ch vek bilen."

Liknande presentationer


Google-annonser