Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning

2 2 Brobyggande

3 3 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ̊ ngsrika material. Chefer kräver leverans! Studierna skall sålla fram eliten! Slentrian: Man har helt enkelt inte behövt utvecklas!

4 4 Fem principer 1.Generera ”time on task” 2.Generera la ̈ mpliga la ̈ raktiviteter 3.Omedelbar feedback 4.Feedback som studenterna bryr sig om 5.Internalisera kvalitetskriterier

5 5 Studentledda räkneövningar “Krysstal”

6 6 Studentledda räkneövningar (2) Problem: Mindre a ̈ n 50 % klarar typiskt tentatal Trolig orsak: Studenterna jobbar fo ̈ r lite med ra ̈ kneproblem Inte så bra erfarenhet av ‘kontrollskrivningar’ ger mest de duktiga studenterna extrapoa ̈ ng Krysstal tvingar studenterna att lo ̈ sa problem

7 7 Studentledda räkneövningar (3)

8 8 Studentledda räkneövningar (4) Farhågor och lösningar Studenter kan kopiera lo ̈ sningar (ora ̈ ttvist) –de som klarar redovisa kopierad lo ̈ sning klarar sig a ̈ ndå Studenter kan kryssa tal och sedan strunta i att de inte kan lo ̈ sa dem sedan pa ̊ tavlan (ora ̈ ttvist) –det a ̈ r inte kul att stå vid tavlan utan att kunna lo ̈ sa alla kryss vid o ̈ vningen kan dras in (gjordes aldrig) Sa ̈ mre pedagogik och tempo da ̊ studenter ra ̈ knar –studenterna o ̈ verraskade som utma ̈ rkta pedagoger Sva ̊ rt att få systemet fullsta ̈ ndigt ra ̈ ttvist –ej betygsgrundande, bara krav fo ̈ r att få tenta

9 9 Studentledda räkneövningar (5) Slutsatser Studenterna presterade bra pa ̊ tentamen (78 % godka ̈ nda 46 % fick betyg 4 eller 5) La ̈ raren ser vad som a ̈ r sva ̊ rt i kursen Arbetsbo ̈ rdan fo ̈ r la ̈ rare minskar (studenterna fo ̈ rbereder) Studenterna gillar studentra ̈ knetillfa ̈ llen (betyg 4,17 av 5) Studenternas motivation o ̈ kar genom gemensam problemlo ̈ sning och feedback Na ̊ gra studenter kryssar fo ̈ r fa ̊ tal eller missar tillfa ̈ llen - vi hade ett extratillfa ̈ lle fo ̈ r de som fick just under 20 tal

10 10 Utdrag ur Studentintervju Om traditionella övningar: ”Det är helt vanliga övningar där han räknar tal va? Jag brukar inte förbereda sånt.”

11 11 Varför sker en förbättring? 1.Generera ”time on task” 2.Generera la ̈ mpliga la ̈ raktiviteter 3.Omedelbar feedback 4.Feedback som studenterna bryr sig om 5.Internalisera kvalitetskriterier

12 12 Peer instruction Confessions of a converted lecturer Eric Mazur. Idag (2014) the Balkanski Professor of Physics and Applied Physics at Harvard University and Area Dean of Applied Physics. Peer Instruction engages students during class through activities that require each student to apply the core concepts being presented, and then to explain those concepts to their fellow students. Unlike the common practice of asking informal questions during a lecture, which typically engages only a few highly motivated students, the more structured questioning process of PI involves every student in the class. Sök “Eric Mazur Youtube”

13 13 Conceptual test

14 14 Student response system

15 15 Peer instruction Kamratdiskussioner

16 16 Mazur (Results - 1) Students’ scores on the Force Concept Inventory and the Mechanics Baseline Test improved dramatically Performance on traditional quantitative problems improved. Force Concept Inventory Mechanics Baseline Test Traditional quantitative problems

17 17 Mazur (Results – 2) Subsequent improvements to our implementation, designed to help students learn more from pre-class reading and to increase student engagement in the discussion sections, are accompanied by further increases in student understanding. The results are not dependent on a particular instructor Finally, with significant effort invested to motivate students, student reactions to PI are generally positive, though there are always some students resistant to being taught in a nontraditional manner

18 18


Ladda ner ppt "Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser