Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBH Applications & funding Prof Hanne Tønnesen MD PhD Lund University, Sweden WHO-CC & BBH, Denmark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBH Applications & funding Prof Hanne Tønnesen MD PhD Lund University, Sweden WHO-CC & BBH, Denmark."— Presentationens avskrift:

1 BBH Applications & funding Prof Hanne Tønnesen MD PhD Lund University, Sweden WHO-CC & BBH, Denmark

2 BBH FP 7 2007-2013 Budgeten på 53,2 miljarder € per år Ökar från år till år: –100 miljarder € 2013 4 programm + Euratom –1. Samarbete/Cooperation –2. Ideer/Ideas –3. Människor/People –4. Kapacitet/Capacities

3 BBH Cooperation: 10 themes hälsa livsmedel, jordbruk och bioteknik info- och komm.teknik nanovetenskap, teknik, material, ny prod.teknik energi miljö (inklusive klimatförändringar) transport (inklusive flygteknik) samhällsvetenskap och humaniora säkerhetsforskning rymdforskning

4 BBH

5 Översikt av deltagandet i FP7 och FP6 (milj €) Översikt FP7 (okt 08) totalt Sverige Antal deltaganden 12 839 (4%) Antal koordinatorer 2 338 (3%) Antal projekt 2 338 (15%) Kontrakterade medel 3 900 161 (4%) Översikt FP6 totalt Sverige Antal deltaganden 74 583 (3%) Antal koordinatorer 10 106 (3%) Antal projekt 10 107 (6%) Kontrakterade medel 16 700 677 (4%)

6 BBH It is a fulltime job Applications for EU are do-able Funding up to 40-60% –Supplemental internal funding –Backward payment from EU Expertise is needed –You shall never walk alone

7 BBH Statliga myndigheter (10,86 milliarder SEK) Energimyndigheten 1,13 FAS, FR för arbetsliv och soc.vet.0,41 Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 0,84 Naturvårdsverket 0,10 Rymdstyrelsen nationella program 0,06 + europeiska program0,12 Sida, styrelsen för int.utveckl.samarb 1,05 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 0,90 Vetenskapsrådet 4,10 VINNOVA 2,15

8 BBH Offentliga stiftelser (1,23 milliarder SEK) KK-stiftelsen, Stift. för kunskaps och kompetensutveckl. 0,30 Mistra, Stift. för miljöstrategisk forskning 0,20 Stift. för Strategisk Forskning, SSF 0,51 STINT, Stift. för internationalisering av högre utbildning och forskning 0,07 Vårdalstiftelsen 0,06

9 BBH Privata stiftelser och insamlingsorganisationer (1,23 milliarder SEK) Barncancerfonden 0,11 Cancerfonden 0,37 Hjärt-Lungfonden 0,15 Knut och Alice Wallenbergs stift. 1,02 Riksbankens Jubileumsfond RJ 0,35 Totalt 14,09

10 BBH Den svenska forskningsportalen

11 BBH Först väljer Fanny ut forskningsfinansiärer som ger pengar till den slags forskning som hon arbetar med Sedan skriver hon en ansökan –vad hon vill uppnå med sin forskning –när hon beräknar vara färdig med olika delar av projektet –hur mycket pengar hon tror att hon kommer att behöva för det –vad pengarna ska gå till Den svenska forskningsportalen Please ?

12 BBH No money, sorry !$$$$$$$$$$$$$$$

13 BBH In stead: A strategy Criteria Type of project / research area Collaboration partners Amount of financial support needed Geography –Local / Regional National / International Type of foundation –Political / strategic –Private / public –Local / Regional National / International –Restricted ……..

14 BBH Think out of the box Invite relevant and brainy researchers on board for a brain storming

15 BBH Think big – in Sweden ‘No researcher is an island’

16 BBH Type of project / research area Describe the hypotheses +Develop related hypotheses Describe the research area +Describe related research areas +Describe research in the related areas

17 BBH Collaboration partners Look for the right partners Make your partners the right partners Look around in the world Look around the corner If you cannot beat them join them Vice versa

18 BBH Geography Where does the project takes place ? Where could it take place ? Where does it have to take place to get any funding?

19 BBH Amount of financial support needed Make the budget real –You have to live with it for a long time –Apply overall and in parts Include a buffer –Increase in salary –National / International regulations –Extension in the project period $ Yen € SEK

20 BBH Type of foundation Political / strategic –Specific areas and subjects Private / public Local / Reg./ Nat./ International –Often related to the geography of the project Restricted –Special offer for you, my friend –Or for your neighbors

21 BBH Get help Experienced colleagues –Senior researchers for consultancy –Technical Officers from the foundations Characteristics of previous donations and receivers (website) Lobbying / visualising / promoting –EU projects –Other international projects –Also for Swedish projects

22 BBH Fair wind and following seas – and never give up


Ladda ner ppt "BBH Applications & funding Prof Hanne Tønnesen MD PhD Lund University, Sweden WHO-CC & BBH, Denmark."

Liknande presentationer


Google-annonser