Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

int res2=Math.max(tal1,tal2);

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "int res2=Math.max(tal1,tal2);"— Presentationens avskrift:

1 int res2=Math.max(tal1,tal2);
Math.java KlientProgram.java Värde överföring – värde skickas fram och tillbaka mellan klasser (filer) public class Math { // metod definition public static int max(int nr1,int nr2) if( nr1 > nr2 ) { return nr1; } else return nr2; class KlientProgram{ public static void main(------) { // anropar metoden max int res1=Math.max( ); } 7 , 8 8 7, 8 9 int tal1=9; int tal2=10; int res2=Math.max(tal1,tal2); 10 9 , 10 ?

2 Värde överföring – värde skickas fram och tillbaka mellan klasser (filer)
class Math { // definierar metoden max public static int max(int nr1,int nr2) if(nr1>nr2){ return nr1; } else{ return nr2; class KlientProgram{ public static void main(------) { // anropar metoden max int res1=Math.max(7,8); int tal1=10; int tal2=34; int res2=Math.max(tal1,tal2); } Följande händer när metod anropas: Värdet du skickar som argument tilldelas till metodens parametrar Metodens kropp exekveras {.... } Return gör att värde skickas tillbaka till klient programmet

3 Överföringen ”by copy”
Värde överföring – värde skickas fram och tillbaka mellan klasser (filer) class Math { // definierar metoden ändraTal public static int ändraTal(int tal ) tal= tal*10 return tal; } class KlientProgram{ public static void main(------) { // anropar metoden ändraTal int tal=10; Math.ändraTal( tal ); } 100 10 10 100 Överföringen ”by copy”

4 Värde överföring- när objekt skickas som argument
class Student { } Värde överföring- när objekt skickas som argument class Ladok{ // definierar metoden ändraObj public static void ändraObj(Student s1) { s1.addCredits(5); s1.changeName(”kalle”); } class KlientProgram{ public static void main(------) { // anropar metoden ändraObjekt Student stud1=new Student( ” Peter ” , ”690321” , ”nyhem” ) Ladok.ändraObj(stud1); } name : Peter id: adress : nyhem credits: 0 kalle 1000 1000 = stud1 5 1000

5 Alla variabler som refererar till ett objekt kan förändra objektet
class Ladok{ // definierar metoden ändraObj public static void ändraObj(Student s1) { s1.addCredits(5); s1.changeName(”kalle”); } class Program{ public static void main(------) { // anropar metoden ändraObj Student stud1=new Student( ”nina”, ”23”, ”nyhem”); Ladok.ändraObj( stud1); } Följande händer när metod anropas: Värdet du skickar som argument tilldelas till metodens parametrar( referensen till objektet) Metodens kropp exekveras {.... }. stud1 objektet påverkas .


Ladda ner ppt "int res2=Math.max(tal1,tal2);"

Liknande presentationer


Google-annonser