Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Comparative Tort Law Mårten Schultz J.D., Stockholm University.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Comparative Tort Law Mårten Schultz J.D., Stockholm University."— Presentationens avskrift:

1 Comparative Tort Law Mårten Schultz J.D., Stockholm University

2 Todays Leture What is tort law? Different kinds of internationalization Developments in European tort law Comparative tort law research

3 Introduction: What is tort law?

4 What is Tort Law? The notion of a tort ”Deliktsrecht”, skadeståndsrätt, the law of civil responsibility The area of law where one person is held responsible for another person’s harm/damage. Responsibility means a responsibility to pay (damages)

5 What is Tort Law Not? ”Compensation law” Criminal law – criminal responsibility Insurance law

6 The Internationalization of Tort Law (and Private Law)

7 Internationalization of Tort Law: Key Terms Globalization Internationalization ”Americanization” Europeanization Focus of today’s lecture: Europeanization

8 Factors in the development A borderless Europe: European law firms, student exchange programs, etc. Growing interest in comparative law in courts, legislators and in the E.U. Comparative law research at universities -> New body of ”European private law literature” (European Tort Law)

9 The Europeanization of Tort Law: Different Developments Hard unification: Europeanization through directives from the E.C. Soft harmonization: Exchanges of ideas that influence European jurisdictions

10 Examples of Hard Unification The directive on product liability Environmental liability Full mandatory civil code?

11 Examples of Soft Harmonization: Private Law in General More comparative law research in legislation? More comparative law in the courts? The growing importance of transnational law (E.C Law, CISG, etc) in private law matters Lex mercatoria and other non-national legal sources

12 Concrete Examples from Tort Law Comparative law in the courts, in Sweden and elsewhere Comparative law in preparatory works Comparative law in the academic discussion

13 Examples: Sweden 2005: Inducement to breach of contract Short remarks about Swedish tort law for pure economic loss Inducement to breach of contract in English law The Supreme Court’s decision

14 Examples: Fairchilds House of Lords case Claim for damages for injury from asbestos Uncertain causal link The law lord’s comparative investigation

15 Conclusions so far… The growing importance of comparative law research in tort law: Can be used to smoothen harmonization and to account for national differences If a full code or comprehensive unification is wanted (or ”needed), it will need to be based in substantial comparative law research Many research projects have started to investigate the possibility and feasibility of a fully harmonized European tort law

16 Introduction to the European Research Projects

17 Key Research Projects The Study Group on a European Civil Code (the von Bar group) European Group on Tort Law (Tilburg group) The Trento project A Common Frame of Reference

18 Differences Between the Projects Working conditions Funding People Purposes Expected outcome

19 Key Issues in the Comparative Projects The problem of representation: Is everybody heard? Restatement? Common core? Level of abstraction: What room for differences? From a Scandinavian perspective: Common law (judge made law) and continental civil law (codification). What about the Scandinavian tradition?

20 What Functions can the Proposals fulfill? Important input in the European academic discussion May be used by courts and legislators that seeks a ”European solution” Useful for the development of future directives, especially a civil code kind of project

21 References Study Group: www.sgecc.netwww.sgecc.net EGTL: www.egtl.orgwww.egtl.org Artiklar: European Review of Private Law, European Business Law Review, etc.

22 Uppgift: 2 scenarier 1: B har stulit pengar från A i ett villainbrott. Senare blir B rånad av C, under brutala former. B har enbart de pengar som han fått från stölden mot A. B yrkar skadestånd för de förlorade pengarna i brottmålet mot C. Är det möjligt att få ersättning? 2: A och B, 20 år gamla, har sett på Jackass på MTV. De beslutar sig för att göra ett ”stunt” framför en kamera, för att kunna sälja filmen senare. A sätter på sig skyddsväst och B skjuter A med ett hagelgevär. A blir svårt skadad. Skall skadestånd utgå, eller jämkas?

23 Uppgiften Skriv promemoria utifrån scenariot, gruppvis. Utgå från frågan: Hur behandlas problemet i svensk rätt. Gör därefter en genomgripande jämförelse med antingen Study Groups förslag, eller EGTL:s förslag, eller båda. Reflektera särskilt över: Är de europeiska förslagen förenliga med svensk inställning?

24 Formalia etc. Promemorian i komparativ rätt författas på ett konkret angivet ämne och med utgångspunkt i av läraren angivet juridiskt material från olika rättsystem (lagstiftning, rättsfall, juridisk doktrin mm). Promemorian författas individuellt, men presenteras i grupp av alla studenter som arbetar med samma uppgift vid ett av sammanlagt fyra seminarietillfällen. Tio sidor (1,5 linespace) är lämpligt format. Akademisk standard skall användas för formalia (källangivelse, fotnoter, mm.) Redovisning muntligt i grupp inför hela klassen. Bedömningen skall göras efter kriterierna: struktur, analys, formalia och muntlig presentation. Skicka din pm till: marten.schultz@juridicum.su.semarten.schultz@juridicum.su.se


Ladda ner ppt "Comparative Tort Law Mårten Schultz J.D., Stockholm University."

Liknande presentationer


Google-annonser